Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

W kwietniu 2013 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ rozpoczęliśmy realizację projektu „Elastyczne polimerowe ogniwa słoneczne z ulepszoną długookresową stabilnością”, w ramach programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego głównym celem jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych.

Celem naukowym projektu jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych o podwyższonej długookresowej stabilności, oraz zainteresowanie firm z branży fotowoltaicznej opracowywanymi w projekcie wynikami. Niska stabilność polimerowych ogniw słonecznych jest jedną z najważniejszych barier zatrzymujących szerokie stosowanie tej technologii. W niniejszym projekcie opracowane zostaną nowatorskie elastyczne organiczne ogniwa słoneczne z alternatywnymi, nisko-kosztowymi warstwami zabezpieczającymi. Nanoszenie warstw zabezpieczających na ogniwa słoneczne możliwe będzie przystosowaniu szeroko dostępnych technik drukowania. W projekcie zaplanowano również demonstrację podwyższonej stabilności opracowywanych ogniw słonecznych, oraz analizę wpływu struktury ogniwa słonecznego oraz technik jego wytwarzania na długookresową stabilność.

Wytworzone ogniwa słoneczne oraz struktury testowe zostaną poddane szczegółowej charakteryzacji. Parametry elektryczne ogniw mierzone będą bezpośrednio po ich wytworzeniu oraz podczas systematycznych badań starzeniowych. Badania procesów degradacji parametrów wytworzonych ogniw prowadzone będą zatem przy stosowaniu przyśpieszonych badań starzeniowych. Równolegle z badaniami laboratoryjnymi prowadzone będą również prace przy tworzeniu modelu kosztów produkcji polimerowych ogniw słonecznych. Model ten będzie pomocny przy analizowaniu wpływu opracowywanych nowatorskich warstw zabezpieczających na całkowity koszt ogniw fotowoltaicznych. Wytworzony model kosztów wytwarzania tych ogniw będzie również wykorzystywany przy rozmowach z firmami potencjalnie zainteresowanymi komercjalizacja wyników badan powstałych w projekcie.

Prace badawcze w projekcie podzielone zostały na 4 zadania badawcze, pokazane w schemacie PERT na poniższym rysunku:

W zadaniu badawczym numer 1 (Zad.1) opracowane zostaną warstwy barierowe syntezowane techniką zol-żel o bardzo niskiej przepuszczalności dla wody i tlenu oraz o wysokiej transparentności. Tak opracowane warstwy barierowe zastosowane zostaną w zadaniu badawczym numer 2 (Zad. 2) do wytwarzanych elastycznych polimerowych ogniw słonecznych z poprawioną stabilnością długookresową. Charakteryzacja oraz przyspieszone badania starzeniowe wytworzonych ogniw słonecznych prowadzone będą w zadaniu badawczym numer 3 (Zad. 3).  Na podstawie uzyskanych wyników, opracowana zostanie następna partia warstw barierowych(Zad.1), które zostaną zastosowane przy wytwarzaniu ogniw słonecznych (Zad.2 ), które to natomiast poddane zostaną dokładnej charakteryzacji (Zad. 3). Planuje się kilkukrotne powtórzenie takich cyklów. W końcowej fazie projektu przeprowadzone zostaną również analizy ekonomiczne kosztów procesów (Zad. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Projektu:  dr inż. Filip Granek

Okres realizacji: 01.04.2013 r. – 31.03.2016 r.

Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

Projekt realizowany w ramach programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

 

 

W kwietniu 2013 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ rozpoczęliśmy realizację projektu „ Elastyczne polimerowe ogniwa słoneczne z ulepszoną długookresową stabilnością”, w ramach programuLider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego głównym celem jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych.
Celem naukowym projektu jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych o podwyższonej długookresowej stabilności, oraz zainteresowanie firm z branży fotowoltaicznej opracowywanymi w projekcie wynikami. Niska stabilność polimerowych ogniw słonecznych jest jedną z najważniejszych barier zatrzymujących szerokie stosowanie tej technologii. W niniejszym projekcie opracowane zostaną nowatorskie elastyczne organiczne ogniwa słoneczne z alternatywnymi, nisko-kosztowymi warstwami zabezpieczającymi. Nanoszenie warstw zabezpieczających na ogniwa słoneczne możliwe będzie przy stosowaniu szeroko dostępnych technik drukowania. W projekcie zaplanowano również demonstrację podwyższonej stabilności opracowywanych ogniw słonecznych, oraz analizę wpływu struktury ogniwa słonecznego oraz technik jego wytwarzania na długookresową stabilność.
Wytworzone ogniwa słoneczne oraz struktury testowe zostaną poddane szczegółowej charakteryzacji. Parametry elektryczne ogniw mierzone będą bezpośrednio po ich wytworzeniu oraz podczas systematycznych badań starzeniowych. Badania procesów degradacji parametrów wytworzonych ogniw prowadzone będą zatem przy stosowaniu przyśpieszonych badań starzeniowych. Równolegle z badaniami laboratoryjnymi prowadzone będą również prace przy tworzeniu modelu kosztów produkcji polimerowych ogniw słonecznych. Model ten będzie pomocny przy analizowaniu wpływu opracowywanych nowatorskich warstw zabezpieczających na całkowity koszt ogniw fotowoltaicznych. Wytworzony model kosztów wytwarzania tych ogniw będzie również wykorzystywany przy rozmowach z firmami potencjalnie zainteresowanymi komercjalizacja wyników badan powstałych w projekcie.
Prace badawcze w projekcie podzielone zostały na 4 zadania badawcze, pokazane w schemacie PERT na poniższym rysunku:
W zadaniu badawczym numer 1 (Zad.1) opracowane zostaną warstwy barierowe syntezowane techniką zol-żel o bardzo niskiej przepuszczalności dla wody i tlenu oraz o wysokiej transparentności. Tak opracowane warstwy barierowe zastosowane zostaną w zadaniu badawczym numer 2 (Zad. 2) do wytwarzanych elastycznych polimerowych ogniw słonecznych z poprawioną stabilnością długookresową. Charakteryzacja oraz przyspieszone badania starzeniowe wytworzonych ogniw słonecznych prowadzone będą w zadaniu badawczym numer 3 (Zad. 3).  Na podstawie uzyskanych wyników, opracowana zostanie następna partia warstw barierowych(Zad.1), które zostaną zastosowane przy wytwarzaniu ogniw słonecznych (Zad.2 ), które to natomiast poddane zostaną dokładnej charakteryzacji (Zad. 3). Planuje się kilkukrotne powtórzenie takich cyklów. W końcowej fazie projektu przeprowadzone zostaną również analizy ekonomiczne kosztów procesów (Zad. 4).
Wytworzone ogniwa słoneczne oraz struktury testowe zostaną poddane szczegółowej charakteryzacji. Parametry elektryczne ogniw mierzone będą bezpośrednio po ich wytworzeniu oraz podczas systematycznych badań starzeniowych. Badania procesów degradacji parametrów wytworzonych ogniw prowadzone będą zatem przy stosowaniu przyśpieszonych badań starzeniowych. Równolegle z badaniami laboratoryjnymi prowadzone będą również prace przy tworzeniu modelu kosztów produkcji polimerowych ogniw słonecznych. Model ten będzie pomocny przy analizowaniu wpływu opracowywanych nowatorskich warstw zabezpieczających na całkowity koszt ogniw fotowoltaicznych. Wytworzony model kosztów wytwarzania tych ogniw będzie również wykorzystywany przy rozmowach z firmami potencjalnie zainteresowanymi komercjalizacja wyników badan powstałych w projekcie.Prace badawcze w projekcie podzielone zostały na 4 zadania badawcze, pokazane w schemacie PERT na poniższym rysunkuW kwietniu 2013 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ rozpoczęliśmy realizację projektu „ Elastyczne polimerowe ogniwa słoneczne z ulepszoną długookresową stabilnością”, w ramach programuLider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego głównym celem jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych.Celem naukowym projektu jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych o podwyższonej długookresowej stabilności, oraz zainteresowanie firm z branży fotowoltaicznej opracowywanymi w projekcie wynikami. Niska stabilność polimerowych ogniw słonecznych jest jedną z najważniejszych barier zatrzymujących szerokie stosowanie tej technologii. W niniejszym projekcie opracowane zostaną nowatorskie elastyczne organiczne ogniwa słoneczne z alternatywnymi, nisko-kosztowymi warstwami zabezpieczającymi. Nanoszenie warstw zabezpieczających na ogniwa słoneczne możliwe będzie przy stosowaniu szeroko dostępnych technik drukowania. W projekcie zaplanowano również demonstrację podwyższonej stabilności opracowywanych ogniw słonecznych, oraz analizę wpływu struktury ogniwa słonecznego oraz technik jego wytwarzania na długookresową stabilność

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres