Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Nabór na członków Rady Młodych Naukowców

Do 18 marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na zgłoszenia kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Będzie to już czwarta kadencja najważniejszego gremium reprezentującego środowisko młodych naukowców.

Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającym na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Do jej zadań należy m.in. proponowanie rozwiązań wzmacniających współpracę młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk biznesowych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Rada wskazuje również przeszkody, na które napotykają naukowcy na początku swojej kariery i przygotowuje rekomendacje dotyczące możliwości ich wspomagania.

Członkostwo w Radzie to przede wszystkim szansa na aktywne uczestniczenie w tworzeniu sprzyjających i dobrych warunków dla młodych badaczy. W obecnej kadencji organ ten jest m.in. inicjatorem takich działań jak Forum Młodych Uczonych oraz cyklu spotkań z młodymi uczonymi pn. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, realizowanego przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators. Podczas spotkań przedstawiciele NCN oraz NCBR nie tylko przybliżają aktualnie oferowane programy, ale przedstawiają również najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców oraz doradzają, jak ich unikać.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Przede wszystkim kandydat na członka Rady Młodych Naukowców musi spełnić podstawowe kryteria. Może to być osoba, która:

  1. nie ukończyła 35 roku życia;
  2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  4. korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Następnie zgłoszenie kandydata na członka Rady Młodych Naukowców powinno zawierać wypełniony kwestionariusz, który jest dostępny pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=aedfe84c3b62457188c928fbf0d08588 oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz oświadczenia dotyczące punktów 4 i 5.

Szczegółowe informacje są również dostępna na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl.

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres