Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

Synteza i optymalizacja właściwości spektroskopowych koloidalnych, nanokrystalicznych tlenków domieszkowanych jonami lantanowców.

Głównym celem badań prowadzonych w ramach projektu jest synteza, a także strukturalna

i spektroskopowa charakteryzacja koloidalnych nanocząstek tlenku itru (Y2O3) domieszkowanych jonami terbu (Tb3+) oraz iterbu (Yb3+). Zjawisko konwersji energii wzbudzenia w górę pomiędzy tymi jonami było stosunkowo rzadko badane, ze względu na relatywnie niską wydajność kooperatywnego transferu energii, w porównaniu z najczęściej stosowanymi jonami takim jak, Er3+/Yb3+ bądź też Tm3+/Yb3+. Dodatkowo, intensywność luminescencji nanocząstek jest znacznie mniejsza

w porównaniu z materiałami w skali mikro. Istotne jest zatem podjęcie próby poprawienia wydajności kwantowej emisji materiałów domieszkowanych jonami Tb3+ oraz Yb3+ poprzez modyfikację chemicznego i strukturalnego otoczenia jonów aktywnych a także kontrolę ich koncentracji i dystrybucji. Poprzez uzyskanie relatywnie wysokiej intensywności emisji z jonów terbu oraz pokrycie powierzchni krystalitów krzemionką bądź też hydrofilowym ligandem otrzymane nanokrystality mogą znaleźć wiele potencjalnych biomedycznych zastosowań takich jak znakowanie luminescencyjne oraz obrazowanie biologiczne.

Optymalizacja syntezy i właściwości spektroskopowych nanowymiarowych krystalitów CaF2 i/lub MgF2 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+

będzie realizowany przez dwa lata. Jego celem jest odpowiedni dobór warunków syntezy oraz stężenia jonów domieszkujących wybrane matryce, co pozwoli na otrzymanie wzbudzanych światłem podczerwonym, wydajnych luminoforów konwertujących energię w górę.

Zarówno fluorek wapnia, jak i magnezu są interesującymi materiałami mogącymi służyć jako matryca w domieszkowaniu jonami lantanowców. Fluorek wapnia CaF2 jest dobrze znanym materiałem posiadającym stosunkowo niską energię drgań sieci. Fluorek magnezu MgF2 natomiast jest jak dotąd jednym z najsłabiej przebadanych nanokrystalicznych fluorków. Jony wapnia i magnezu wchodzące w skład matrycy są nietoksyczne, a ich promień jonowy jest zbliżony do promienia jonowego jonów lantanowców, przez co w łatwy sposób mogą zostać one wbudowane w strukturę tych fluorków.

W zastosowaniach biologicznych emisja jonów tulu w bliskiej podczerwieni (przy 800 nm) pod wpływem wzbudzania niskoenergetycznym promieniowaniem 980 nm jest wyjątkowo istotna, gdyż obydwie energie promieniowania mieszczą się w zakresie tzw. okna optycznego skóry. W zakresie tym promieniowanie może przenikać na znaczną głębokość tkanek i materiałów biologicznych. To czyni materiały domieszkowane jonami Yb3+/Tm3+ konkurencyjnymi w stosunku do konwencjonalnych barwników organicznych oraz kropek kwantowych, które wymagają wzbudzenia promieniowaniem o wyższej energii.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres