Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołana została do życia w 2007 r. Jest to unikalne przedsięwzięcie w skali Polski, ukierunkowane na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem.

Udziałowcami Spółki są największe wrocławskie uczelnie oraz samorząd Miasta Wrocławia. Spółka powstała w oparciu o doświadczenia i dorobek Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Misją Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest efektywne zarządzanie wiedzą, rozumiane jako tworzenie i transferowanie wiedzy oraz wsparcie przedsiębiorczości środowiska zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem własności intelektualnej. We wszystkich projektach realizowanych przez EIT+ kładzie się szczególny nacisk na urynkowienie wyników prac badawczych w szczególny sposób dbając o ochronę własności intelektualnej. Profil badawczy centrum jest skierowany do szerokiej rzeszy odbiorców oraz firm i organizacji szukających innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Rezultaty prowadzonych prac badawczych są precyzyjnie lokowane w obszarach gospodarczych zgodnie z prognozami rozwoju rynku europejskiego i światowego. Zadaniem Spółki jest także koncentracja oraz wsparcie inicjatyw atrakcyjnych pod względem biznesowym.

Celem centrum jest  organizowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie, biomedycyny, nanotechnologii,  teleinformatyki oraz zapobiegania zmianom klimatycznym. Wybrano właśnie te cztery obszary ze względu na społecznie użyteczny charakter oraz znaczący wpływ na rozwój gospodarczy.

Aktywność Spółki określają trzy obszary działalności:

I. Wytwarzanie i popularyzacja wiedzy w czterech dziedzinach:

-Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne,
-Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach,
-Technologie telekomunikacyjne i informatyczne,
-Klimat Ziemi i jego zmiany.

II. Budowa i zarządzanie infrastrukturą badawczą

III. Rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na zasadach biznesowych

Realizacja programów badawczych WCB EIT+ służy integracji środowiska naukowego Wrocławia oraz wzmocnieniu jego współpracy z podmiotami gospodarczymi. Rezultaty badań będą upowszechniane w społeczeństwie poprzez wykorzystanie zarówno tradycyjnych form (wydawnictwa, seminaria, konferencje) jak również technik multimedialnych oraz najnowszych technologii internetowych.

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres