Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010 jest miejscem spotkań przedstawicieli środowiska naukowego oraz nawiązywania współpracy w obszarze badań. Odbywająca się w tym roku w Poznaniu IV edycja Konferencji, której jedym ze sponsorów było Wrocławskie Centrum Badań EIT + zgromadziła ponad 200 uczestników i stworzyła możliwość zaprezentowania polskich osiągnięć naukowych w takich obszarach jak nanomedycyna, nanoelektronika oraz nanofotonika. Jednym z prelegentów był dr hab. Andrzej Gamian  uczestniczący w  projekcie BioMed, który w swoim referacie plenarnym przedstawił zastosowanie nanotechnologii w medycynie. W referacie omówione zostało  zastosowanie nanomateriałów w kontrolowanym dostarczaniu leków, szczepionek oraz diagnostyce, ze szczególnym uwzględnieniem enkapsułowania hydrofobowych cyjanin jako fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej -  bardzo obiecującej metody do zastosowania w terapiach antynowotworowych.  Z kolei profesor Detlef Hommel   (Wide gap quantum dots in microcavities: From basic physics to device applications), zajmujący się nanomateriałami, przedstawił nowe możliwości kryptografii dzięki kodowaniu informacji poprzez pojedynczą kropkę kwantową

Oprócz wykładów ściśle naukowych prezentowane były informacje o centrach badawczych i realizowanych projektach związanych z nanotechnologią. Z dużym zainteresowaniem i uznaniem została przyjęta prezentacja  wygłoszona przez profesora Detlefa Hommla o projekcie NanoMat i Wrocławskim Centrum Badań  EIT+  aspirującym do roli wiodącej jednostki w obszarze nanotechnologii w Europie. Uczestnicy mogli się również dowiedzieć o przezwyciężaniu barier w procesie komercjalizacji z prezentacji Przemysława Hałuba i Jacka Doskocza.

Na stoisku Wrocławskiego Centrum Badań można było uzyskać szczegółowe informacje o projekcie NanoMat oraz inicjatywach wspierających rozwój nanotechnologii takich jak Polski Klaster Nanotechnologii w Nauce i Biznesie oraz  kwartalnik  Postępy Nanotechnologii , którego  pierwsze wydanie otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.

 

 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres