Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Projekt "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów" wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” został wyróżniony w konkursie na najlepszą promocję realizowanych projektów „Siła promocji – siła projektu”.  Jego organizatorem było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja  Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka w Polsce.

Finałowa gala konkursu "Siła promocji - siła projektu" odbyła się 6 grudnia br. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Za najlepszy uznano projekt „Bio-Implant”, realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. O zwycięstwo ubiegało się 58 beneficjentów PO IG z całej Polski. Ich aplikacje konkursowe oceniało jury, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Wdrażających PO IG, biura konkursu oraz eksperci zewnętrzni.

W ocenie zgłoszonych projektów brano pod uwagę takie kryteria, jak skuteczność i trwałość działań informacyjno-promocyjnych, poprawność merytoryczną i język komunikatów, wyjątkowość/zauważalność i pomysłowość zastosowanych form promocji, kreację, ekspozycję PO IG oraz zasięg i koszt dotarcia.

Konkurs „Siła promocji – siła projektu” przeznaczony był dla beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG), którzy przygotowali, zrealizowali lub są w trakcie realizacji najciekawszych działań informacyjno-promocyjnych. Jego celem było zaprezentowanie w szerszej skali wiedzy na temat projektów realizowanych i finansowanych w ramach PO IG.

DCMiB – nowoczesne laboratoria na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu
Projekt infrastrukturalny „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB)” jest  priorytetowym przedsięwzięciem realizowanym przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Zakłada on utworzenie w ramach Kampusu Pracze nowego centrum naukowo-badawczego, składającego się z nowo wybudowanych, interdyscyplinarnych laboratoriów oraz rewitalizację zabytkowego kompleksu budynków na Praczach Odrzańskich. Planowane jest zlokalizowanie 60 specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych o całkowitej powierzchni ok. 23 tys. m.kw.

Dzięki finansowaniu rzędu 140 mln euro zostaną one, w latach 2013-2014, wyposażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą oraz odpowiednie certyfikaty. Ich działalność merytoryczna będzie ukierunkowana na badania wdrożeniowe i usługi na rzecz partnerów gospodarczych. Ponadto powstaną nowoczesne powierzchnie laboratoryjne typu "open space", wyposażone w sprzęt, pozwalający przenieść badania ze skali mikro na ćwierć i półtechniczną.

Na Kampusie Pracze znajdzie miejsce wiele laboratoriów certyfikowanych, inkubator przedsiębiorczości, powstaną centra badawczo-rozwojowe oraz publiczno-prywatne parki naukowo-technologiczne. Założenia architektoniczne obejmują także rozmieszczenia na terenie Kampusu hoteli studenckich, domów gościnnych,  sali muzycznej, obiektów sportowych, restauracji. Ideą Kampusu jest szeroka współpraca naukowców reprezentujących różne dziedziny, co pozwoli stworzyć unikalną społeczność, osadzoną i funkcjonującą w realiach nowoczesnych technologii. Zamysł ten odwzorowuje główny koncept EIT+ jako interdyscyplinarnego ośrodka i wyjątkowego miejsca, zapewniającego przestrzeń zarówno do prowadzenia badań, jak i kreującego nową jakość życia oraz regionalną gospodarkę opartą na wiedzy.

Miejsce spotkań nauki i biznesu, otwarta przestrzeń wymiany wiedzy oraz doświadczeń

Kampus Pracze to nie tylko odnowione budynki, założenia architektoniczne i nowa infrastruktura, to przede wszystkim ludzie, którzy dzięki swoim zdolnościom, kreatywności i pracy mają wnieść nową wartość dla pojęcia haseł związanych z transferem wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. W przyszłości ma być miejscem, które przyciąga ludzi z całego świata nie tylko możliwościami rozwoju.

Jego interdyscyplinarny profil ma być magnesem dla  naukowców i przedsiębiorców, bo to właśnie oni mają budować główną wartość i potencjał intelektualny Kampusu. Najnowocześniejsza sieć laboratoriów wyposażona w światowej klasy sprzęt umożliwi realizację badań naukowych i zbudowanie linków do innych światowych ośrodków. Dzięki temu, w stolicy Dolnego Śląska powstanie miejsce, które zaznaczy się na mapie środowisk proinnowacyjnych w Europie i na świecie.

Tak będzie wyglądał Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (fot. CreoProject):fot. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres