Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Zakres prac badawczych prowadzonych przez laboratorium to analizy budowy wewnętrznej ciała stałego, w tym substancji metalicznych, półprzewodnikowych, izolatorów oraz materiałów proszkowych i biologicznych.

Laboratorium oferuje również:
- jakościową oraz ilościową analizę fazową próbek litych, proszkowych i cienkowarstwowych
- wyznaczenie struktury krystalicznej badanych substancji w szerokim zakresie temperatur
- śledzenie przemian fazowych

Główne usługi:
- Badanie próbek z wysoką rozdzielczością poprzez: niskokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego dla próbek ciekłych, proszkowych, stałych, żelowych oraz włókien (SAXS);
- szerokokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego o wysokiej rozdzielczości (WAXS);
- badanie składu, struktury i naprężeń warstw epitaksjalnych; pomiary w kapilarach do mikrodyfrakcji z możliwością rejestracji fotograficznej obszaru, z którego jest wykonywana analiza; pomiary tekstury i naprężeń, pomiary temperaturowe
- badanie próbek w postaci: proszków, cienkich warstw, ceramik, włókien, większych obiektów czy też cieczy
- Identyfikacja fazowa, jakościowa i ilościowa próbek proszkowych, ceramik, kompozytów i innych ciał stałych; wyznaczenie parametrów sieci, rozmiaru krystalitów i naprężeń w funkcji temperatury w zakresie od 12 do 1473 K
- Badanie próbek nanowymiarowych metodami: niskokątowego rozpraszania (SAXS), analizy PDF (pair distribution function), monitorowania krystalizacji „in situ"; wyznaczenie kształtu oraz dystrybucji rozmiarów nano-ziaren; wykonanie pomiarów wysokorozdzielczej dyfrakcji proszkowej; oznaczenie struktury krystalicznej próbek proszkowych w zakresie temperatur od 12 do 1473 K
- Wyznaczenie struktury krystalicznej monokryształów w zakresie temperatur od 80 do 500 K

Wyposażenie laboratorium:

Dyfraktometr Rentgenowski WAXS/SAXS - EMPYREAN, (PANalytical):
- generator wysokiego napięcia o mocy 4 kW, lampy rentgenowskie Cu, Co i Ag
- goniometr 240 mm w układzie pionowym zapewniający sterowany ruch lampy i detektora z rozdzielczością 0.0001° i niezależnym napędem kątów θ i 2θ, zakres 2θ od - 110° do 168°
- programowana optyka pierwotna z zestawem szczelin wraz ze specjalną szczeliną 1/32 Mo do badań niskokątowych, szczeliny Sollera 0.04, 0.02 i 0.01°, dwuodbiciowy monochromator hybrydowy 2xGe(220), soczewki skupiające do badań tekstury naprężeń i „in-plane"
- zespół optyki Bragg-Brentano zawierający programowane szczeliny odbiorcze i stałe szczeliny przeciwrozproszeniowe, moduł potrójnej osi z kryształem analizującym do badań wysokorozdzielczych, detektory scyntylacyjny punktowy i półprzewodnikowy linowy PIXcel3D zamontowane na jednym podwójnym ramieniu
- przystawki wysokotemperaturowa Anton Paar HTK1200N (od 25 do 1200 °C) i niskotemperaturowa Oxford Cryosystems PheniX (od -261 do 25 °C)
- zmieniacz na 15 próbek, stolik do kapilar, 5-osiowe koło Eulera
- dedykowane oprogramowanie do sterowania pracą dyfraktometru i przystawek temperaturowych, analizy ilościowej i jakościowej z analizą Rietvelda, analizy naprężeń, tekstury, warstw epitaksjalnych, reflektometrii, badań SAXS
- próbki wzorcowe do badań SAXS, naprężeń, tekstury, reflektometrii i warstw epitaksjalnych, wzorce z NIST: LaB6, Al2O3 i Si
- baza danych dyfraktogramów proszkowych PDF-4+ i struktur nieorganicznych ICSD
- młynek kulowy, prasa hydrauliczna

Dyfraktometr monokrystaliczny – SuperNova (Dual Source), (Agilent Technologies):
- czterokołowy dyfraktometr wyposażony na stałe w dwie mikroogniskowe lampy rentgenowskie Mo i Cu
- detektor CCD Atlas o średnicy 135 mm
- przystawka temperaturowa Oxford Cryosystems Cryostream Plus (od 80 do 500 K) wraz z układem automatycznego dopełniania dewara z ciekłym azotem o pojemności 200 L
- generator suchego powietrza
- dedykowane oprogramowanie do sterowania pracą dyfraktometru i przystawki temperaturowej oraz obróbki danych

Opiekun laboratorium:
dr Rafał Szukiewicz

W razie pytań dotyczących komercyjnego i naukowego wykorzystania Laboratorium zapraszamy do kontaktu:

tel. 71 720 16 45
laboratoria@eitplus.pl

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres