Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Kolejna umowa inwestycyjna w ramach projektu Akcelerator EIT+

We wrześniu br. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisało w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+ szóstą umowę inwestycyjną - tym razem dotyczącą przedsięwzięcia biznesowego z obszaru biotechnologii.

14 września 2011 r. Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podpisał umowę inwestycyjną z pomysłodawcami projektu z obszaru biotechnologii.  To już szósta umowa inwestycyjna zawarta w ramach projektu Akcelerator EIT+. Pięć przedsięwzięć znajduje się na końcowym etapie preinkubacji, której celem jest dokonanie szczegółowej oceny zgłoszonego pomysłu przy pomocy pogłębionych analiz, sporządzenie biznesplanu i przygotowanie struktury przedsięwzięcia.

Do końca września br. w ramach Akceleratora EIT+ utworzone zostały dwie spółki: Lipid Systems Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu i Simply User Sp. z o. o.  z Krakowa.

Celem spółki  Lipid Systems Sp. z o. o. jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nanotechnologii farmaceutycznych. Pierwszym przedsięwzięciem, nad którym pracuje zespół wchodzący w skład Spółki, jest opracowanie nowej postaci generycznego leku onkologicznego.

W ramach działalności spółki Simply User Sp. z o. o. stworzone zostanie profesjonalne laboratorium specjalizujące się w badaniach i projektach ergonomicznych oraz marketingowych (interfejsy, produkty interaktywne, produkty reklamowe) w oparciu o badania neuropsychologiczne. Oferta Simply User Sp. z o.o. skierowana jest do firm zainteresowanych efektywnym projektowaniem strategii marketingowych i zarządzaniem nimi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła na koniec września zgodę na kolejne trzy wejścia kapitałowe w ramach Akceleratora EIT+. Umowy spółki z Pomysłodawcami tych przedsięwzięć biznesowych zostaną podpisane w październiku.

Prof. Maciej Pawlikowski o projekcie Akcelerator PlusCelem projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+, jest  zidentyfikowanie projektodawców innowacyjnych rozwiązań i zachęcenie ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how/patentach pochodzących z kilku obszarów (BIO, NANO, IT, ENERGETYKA) oraz rozwój tej działalności poprzez założenie i dokapitalizowanie nowopowstałych spółek.    

Do końca marca 2012 r. w ramach Akceleratora powstanie dziesięć spółek technologicznych. Maksymalna wartość udziału WCB EIT+ w jednej spółce to 200 tys. euro (regulacje unijne – zasada de minimis) przy większościowym udziale kapitału prywatnego (wkład pomysłodawców w postaci wartości niematerialnych i prawnych i/lub wkład gotówkowy).

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przewiduje wyjście kapitałowe ze spółek po kilku latach od ich utworzenia (3-7 lat). Uzyskane w ten sposób środki będą reinwestowane w nowe start-upy. Projekt Akcelerator finansowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Więcej informacji o projekcie Akcelerator znajduje się pod adresem www.akcelerator.eitplus.pl.

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres