Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Kolejna umowa inwestycyjna w ramach projektu Akcelerator EIT+

We wrześniu br. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisało w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+ szóstą umowę inwestycyjną - tym razem dotyczącą przedsięwzięcia biznesowego z obszaru biotechnologii.

14 września 2011 r. Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podpisał umowę inwestycyjną z pomysłodawcami projektu z obszaru biotechnologii.  To już szósta umowa inwestycyjna zawarta w ramach projektu Akcelerator EIT+. Pięć przedsięwzięć znajduje się na końcowym etapie preinkubacji, której celem jest dokonanie szczegółowej oceny zgłoszonego pomysłu przy pomocy pogłębionych analiz, sporządzenie biznesplanu i przygotowanie struktury przedsięwzięcia.

Do końca września br. w ramach Akceleratora EIT+ utworzone zostały dwie spółki: Lipid Systems Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu i Simply User Sp. z o. o.  z Krakowa.

Celem spółki  Lipid Systems Sp. z o. o. jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nanotechnologii farmaceutycznych. Pierwszym przedsięwzięciem, nad którym pracuje zespół wchodzący w skład Spółki, jest opracowanie nowej postaci generycznego leku onkologicznego.

W ramach działalności spółki Simply User Sp. z o. o. stworzone zostanie profesjonalne laboratorium specjalizujące się w badaniach i projektach ergonomicznych oraz marketingowych (interfejsy, produkty interaktywne, produkty reklamowe) w oparciu o badania neuropsychologiczne. Oferta Simply User Sp. z o.o. skierowana jest do firm zainteresowanych efektywnym projektowaniem strategii marketingowych i zarządzaniem nimi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła na koniec września zgodę na kolejne trzy wejścia kapitałowe w ramach Akceleratora EIT+. Umowy spółki z Pomysłodawcami tych przedsięwzięć biznesowych zostaną podpisane w październiku.

Prof. Maciej Pawlikowski o projekcie Akcelerator PlusCelem projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+, jest  zidentyfikowanie projektodawców innowacyjnych rozwiązań i zachęcenie ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how/patentach pochodzących z kilku obszarów (BIO, NANO, IT, ENERGETYKA) oraz rozwój tej działalności poprzez założenie i dokapitalizowanie nowopowstałych spółek.    

Do końca marca 2012 r. w ramach Akceleratora powstanie dziesięć spółek technologicznych. Maksymalna wartość udziału WCB EIT+ w jednej spółce to 200 tys. euro (regulacje unijne – zasada de minimis) przy większościowym udziale kapitału prywatnego (wkład pomysłodawców w postaci wartości niematerialnych i prawnych i/lub wkład gotówkowy).

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przewiduje wyjście kapitałowe ze spółek po kilku latach od ich utworzenia (3-7 lat). Uzyskane w ten sposób środki będą reinwestowane w nowe start-upy. Projekt Akcelerator finansowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Więcej informacji o projekcie Akcelerator znajduje się pod adresem www.akcelerator.eitplus.pl.

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres