Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Jak zwiększać efektywność energetyczną miast? Warsztaty w ramach projektu GRACE w EIT+

W najbliższy czwartek w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbędą się zajęcia o kształtowaniu efektywności energetycznej miast, regionów, a także gospodarstw domowych. Wszystko w ramach międzynarodowego projektu GRACE, realizowanego przez Departament Klimatu i Energii EIT+.

Zajęcia rozpoczną się w czwartek (16 maja) o godz. 8:30 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu. Spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych efektów wypracowanych w projekcie, adresowanego głównie do społeczności lokalnych i władz samorządowych Dolnego Śląska. Zgłoszenia na spotkanie „Efektywność energetyczna dla społeczności lokalnych i Jednostek Samorządów Terytorialnych – warsztaty podsumowujące projekt” przyjmuje Pani Katarzyna Katarzyna Klein-Klatka pod adresem mailowym: katarzyna.klein-klatka@eitplus.pl do dnia 14 maja 2013 r.

Podczas zajęć zostaną przedstawione rezultaty międzyregionalnej współpracy, najważniejsze wnioski  i zalecenia dla władz lokalnych, a także prelekcje związane z szeroko pojętą energetyką i kapitałem naturalnym, jak również z innymi projektami unijnymi.   

Wiedza wygenerowana podczas realizacji projektu posłuży jego partnerom do ulepszenia instrumentów doradczych na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także promocji innowacyjnych instrumentów finansowania dla mieszkańców i społeczności lokalnych i pomocy w wyborze działań odpowiednio dopasowanych do potrzeb.

O projekcie GRACE
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w ramach prac Departamentu Klimatu i Energii realizuje projekt GRACE – Granty i zachęty finansowe dla zwiększenia efektywności energetycznej. Projekt GRACE to subprojekt realizowany w ramach projektu EnercitEE NTERREG IVC, którego celem jest stworzenie europejskich  sieci, doświadczeń i rekomendacji pomagających uzyskać wydajność energetyczną miastom i obywatelom.

GRACE realizowany jest w partnerstwie pomiędzy regionami: niemiecką Saksonią, włoskim regionem Emilia Romania oraz Dolnym Śląskiem. Współfinansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego,  ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu regionalnego w ramach unijnego programu INTERREG IVc EnercitEE.

Celem projektu GRACE jest analiza kosztów i faktycznego wpływu dotacji i subwencji, a także programów wspomagających zwiększanie efektywności energetycznej, skierowanych do osób prywatnych oraz społeczności lokalnych. Projekt zakłada porównanie tychże programów pomiędzy trzema regionami partnerskimi w ramach Programu EnercitEE. Podczas realizacji projektu GRACE działające już programy były oceniane pod względem zaangażowania beneficjentów, instrumentów finansowych, ilości zaoszczędzonej energii oraz emisji dwutlenku węgla. Partnerzy projektowi promowali także oraz wymieniali się przykładami dobrych praktyk zarówno ze szczebla lokalnego, jak i prywatnego.

Wszelkie informacje o samym projekcie GRACE są dostępne pod adresem: http://www.eitplus.pl/pl/enercitee_grace/2338/. 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres