Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na seminarium „Współpraca Nauka – Gospodarka w ramach inicjatyw europejskich”

W dniu 31 stycznia 2011 r. przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gościli na Seminarium „Współpraca Nauka – Gospodarka w ramach inicjatyw europejskich” w Koszalinie. Spotkanie organizowane zostało przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej i Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, działającym przy Politechnice Koszalińskiej.

Głównym celem Seminarium było przybliżenie zagadnień związanych z możliwością nawiązania współpracy w ramach działań finansowanych ze środków unijnych. Skierowane było do osób, które chciałyby podjąć współpracę w zespołach z różnych krajów oraz zdobyć wiedzę z zakresu możliwości sfinansowania innowacyjnych działań na płaszczyźnie Nauka-Gospodarka.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ reprezentowali: dr Jerzy Składzień - Dyrektor Departamentu Business Development, Jarosław Majka - EMEA Region Key Account Manager oraz Alicja Kliber z Działu Komunikacji.

Licznie zgromadzonych uczestników Seminarium w Sali Senatu Politechniki Koszalińskiej powitał JM Rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński. Kolejnym punktem Seminarium była prezentacja dr Jerzego Składzienia, który szeroko omówił ideę i misję Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, koncepcję, plany rozbudowy i rozwoju Kampusu Pracze oraz Wrocławskiego Bieguna Innowacji. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Prorektor ds. Nauki Współpracy z Gospodarką, który przedstawił ofertę współpracy Politechniki  Koszalińskiej z przedsiębiorcami w ramach europejskich inicjatyw gospodarczych. Prezentacja dotyczyła głównych kierunków badawczych, realizowanych na Politechnice Koszalińskiej oraz uzyskanych efektów. Kolejnym Prelegentem była p. Maria Pelc – Kierownik  Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, działającym przy Politechnice Koszalińskiej. Tematem Jej wystąpienia były możliwości finansowania współpracy nauki z przemysłem, wynikające z 7. Programu Ramowego UE. Ostatnia prezentacja dotyczyła zakresu projektów badawczo-rozwojowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (ze szczególnym uwzględnieniem DCMiB), zamysłu komercjalizacji wiedzy oraz sieci współpracy, która działa w ramach w EIT+ ( w tym Platforma A2B). Szeroką informację w tym obszarze przekazał dr Jerzy Składzień, odpowiedział też na wiele pytań, które padły z Sali.
Uwieńczeniem Sweminarium były wizyty u koszalińskich przedsiębiorców – w firmie Kospel S.A., jednym z największych w Europie producentów podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania, oferującą również kompleksową ofertę zestawów solarnych oraz Meden-Inmed, specjalizującej się w inżynierii medycznej.
Prezentacja oferty Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz omówienie założeń i działań podjętych w związku z realizacją projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów” stanowiła kluczowy punkt Seminarium. Tematyka podjęta przez dr J. Składzienia w obu prezentacjach, wzbudziła duże zainteresowanie uczestników. Głównym jej celem była promocja projektu, przyczyniająca się do wielopoziomowej integracji przedstawicieli świata nauki z szeroko rozumianym biznesem i przemysłem. Możliwość zobaczenia sprawnie funkcjonujących firm, wspieranych przez badania naukowe i fundusze europejskie, posłużyła do nawiązania kontaktów i kooperacji sfery nauki i biznesu, stanowiących jeden z kluczowych czynników dla powodzenia całego projektu DCMiB.

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres