Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Nauka dla biznesu, biznes dla nauki Polski Kongres Gospodarczy, 22-23.10.2014

jerzy langerPolski Kongres Gospodarczy odbył się w dniach od 22 do 23 października br. w Warszawie. W tym ważnym dla polskiej gospodarki i rozwoju naszego kraju wydarzeniu wzięli udział m.in.: Bronisław Komorowski, Prezydent RP, Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wrocławskie Centrum Badan EIT+ reprezentowali prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu, Tomasz Gondek, Wiceprezes Zarządu i Katarzyna Dorywała, Kierownik projektu DCMiB

Tegoroczny Polski Kongres Gospodarczy dotyczył kwestii fundamentalnych dla rozwoju naszego kraju. Zatytułowano go „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”, po to, aby wyraźnie wskazać, iż niezbędna jest harmonijna współpraca między tymi dwoma - na pozór - odległymi światami, że zarówno sfery gospodarcze mają swe powinności wobec środowisk akademickich, jak i ludzie nauki muszą aktywniej brać udział w budowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki.

Udział w dwudniowym spotkaniu tak ważnych osobistości ze świata polityki, nauki oraz biznesu spowodował, że Kongres stał się forum zbliżającym poglądy różnych środowisk oraz pozwolił na zaprezentowanie wizji systemu, skutecznie komercjalizującego dorobek polskiej nauki i myśli technicznej. W efekcie kongresowych spotkań i dyskusji powstać mają bowiem rekomendacje usprawniające współpracę nauki i biznesu.

Podczas obrad przeprowadzono również debatę „Biznes dla nauki – cele, modele współpracy”. Jej celem było wyłonienie propozycji rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, które sprzyjałyby rozwojowi innowacji w Polsce oraz ułatwić kontakty między przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki, aby zbudować wzajemne zaufanie i wykreować mechanizmy efektywnej współpracy. W dyskusji wziął udział m.in. prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

- Nie powinien już istnieć podział na uczelnie i biznes. Uczelnie muszą zacząć funkcjonować jak biznes, a firmy powinny korzystać z dorobków uczelni. W przeciwnym razie grozi nam pogorszenie innowacyjności – mówił prof. Jerzy Langer, którego wypowiedź przytoczyła Rzeczpospolita („Nauka i biznes dla innowacji”, 23.10.2014 r.). – W Polsce studiuje ok. 2 mln studentów, co 10 studiujący Europejczyk to Polak. Jest to wspaniała wiadomość, bo to pokazuje preferencje młodych Polaków, ale liczba pracowników badawczych to ok. 100 tys. i ogromna większość pracuje na uczelniach, bądź w Instytutach PAN. Z prostego rachunku demograficznego wynika, że w Polsce brakuje ich co najmniej drugie tyle by dorównać średniej europejskiej, a trzy razy tyle by USA. I teraz najważniejsze, ta ogromna dziura jest w sektorze biznesowym albo powiązanym z biznesem. I tu jest podstawowa część problemu Polski. To jeden z powodów niskiego poziomu innowacyjności w Polsce. Ci ludzie powinni zostać wyedukowani na uczelniach, ale pracować w biznesie – wyjaśniał.

Uczestnicy spotkania uznali, że jednym z rozwiązań dla rozwoju polskich innowacji powinno być tworzenie przez uczelnie we współpracy z firmami podmiotów, spółek kapitałowych, które byłyby dla nich partnerem. Jako przykład wskazano również Wrocławskie Centrum Badań EIT+, którego udziałowcami są największe wrocławskie uczelnie oraz samorząd Wrocławia. Eksperci podkreślali, że trzeba koncentrować wydatkowanie pieniędzy, tworząc duże centra badawcze koncentrujące się na konkretnych dziedzinach.

- Nie startujemy do zera, bo jest już kilka solidnych parków technologicznych, w tym najlepszy w Polsce Wrocławski Park Technologiczny. Zainwestowaliśmy i nadal musimy inwestować w dedykowaną infrastrukturę badawczą. A to wymaga fundamentalnej zmiany paradygmatu po stronie władzy publicznej i centralnej i regionalnej. I właśnie ten element – partycypacji na poziomie strategicznym wszystkich kluczowych udziałowców jest sednem nowej polityki UE opierającej się na trzech filarach: inteligentnej specjalizacji, doskonałości i inwestowania w talenty. – przekonywał prof. Jerzy Langer.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na stronach Polskiego Kongresu Gospodarczego www.polskikongresgospodarczy.pl oraz w artykułach Rzeczpospolitej: „Nauka i biznes dla innowacji”, 23.10.2014 r. www.ekonomia.rp.pl i „Delikatny powiew optymizmu”, 24.10.2014 r. 

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres