Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Wyniki wyszukiwaniaWyniki wyszukiwania dla frazy: R

Oferta Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

07.03.10

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ buduje we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku gospodarkę opartą na wiedzy. Dzięki temu nasze miasto, region, a także kraj będzie mogło w pełni korzystać z możliwości niesionych przez współczesne trendy rozwojowe.

Nanomateriały

09.03.10

W ramach projektu NanoMat zostanie opracowana cała gama materiałów do zastosowań w elektronice, optyce, optoelektronice oraz magazynowaniu i konwersji energii.

Laboratoria

12.03.10

W ramach projektu Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów powstaje zespół laboratoriów badawczych i pomiarowych przeznaczonych do prowadzenia prac w dziedzinie nanotechnologii.

Tematyka

22.03.10

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na interdyscyplinarnych specjalistów oraz innowacyjne rozwiązania, wiosną 2011 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ utworzono Departament Klimatu i Energii.

Standardy Laboratoriów

31.03.10

Od samego początku projektowania a później budowy pomieszczeń Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów położono szczególny nacisk na wysoką jakość oraz na spełnienie między narodowych standardów laboratoriów badawczych, pomiarowych i  technologicznych.

Przestrzeń Laboratoryjna

31.03.10

Powierzchnia laboratoryjna powstająca  w ramach projektu DCMiB wynosić będzie 23 637 m2.

Badania na zlecenie

31.03.10

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, bazując na wysoko wykwalifikowanej kadrze wykonuje badania na zlecenie. Prowadzimy je, uwzględniając różne modele biznesowe związane z wygenerowaną własnością intelektualną (IP), począwszy od badań zleconych (commissioned research), skończywszy na wspólnym z zamawiającym procesie komercjalizacji.

The Journey

29.01.13

Program The Journey to intensywny, pięciotygodniowy wyjazd szkoleniowo-warsztatowy, realizowany w okresie wakacyjnym. Mogą brać w nim udział zarówno studenci, jak i doktoranci oraz młodzi naukowcy i przedsiębiorcy z regionu Dolnego Śląska zainteresowani tematyką zmian klimatu.

Laboratorium Laserowych Systemów Pomiarowych

18.10.13

Laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy pozwala na prowadzenie prac o charakterze aplikacyjnym.

"Wrocław staje się miejscem spotkań dla wszystkich z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy stawiają sobie za priorytet działania w dziedzinie klimatu". Zakończył się Festiwal Innowacji

28.10.13

Zakończony we Wrocławiu Festiwal Innowacji udowodnił, że wspólne działanie władz miasta, jednostek badawczych i przedsiębiorców może zaowocować dynamicznym rozwojem Dolnego Śląska.

Nowe leki i ich formy użytkowe

11.03.10

Tematem badań są: antybiotyki na bazie nowych hemiaminali, terapia chorób cywilizacyjnych, supramolekularne postacie substancji bioaktywnych, nanoenkapsułowanie farmaceutyków, biodegradowalne polimery, zastosowania nowych technik modelowania molekularnego.

Rozpoczynamy nabór uzupełniający do programu Pioneers into Practice 2013

17.10.13

Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ ogłasza nabór uzupełniający do tegorocznej edycji programu Pioneers into Practice.

Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

18.10.13

Laboratorium umożliwi uzyskanie informacji ilościowej oraz jakościowej o procesach fizykochemicznych zachodzących na powierzchniach metalicznych, półprzewodnikowych, izolatorów oraz materiałów proszkowych i biologicznych.

Lider - Elastyczne polimerowe ogniwa słoneczne z ulepszoną długookresową stabilnością

17.02.14

W kwietniu 2013 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ rozpoczęliśmy realizację projektu „Elastyczne polimerowe ogniwa słoneczne z ulepszoną długookresową stabilnością”, w ramach programuLider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego głównym celem jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych.

Wrocław dla środowiska - powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

26.06.15

Stacje monitorujące stan powietrza i hałas, konsultacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz propozycja konkretnych zmian legislacyjnych wspierających proekologiczne działania – to tylko niektóre działania, jakie będą podjęte w najbliższym czasie we Wrocławiu w zakresie ochrony środowiska.

Nanoinżynieria

09.03.10

Nanoinżynieria jest to działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej z dziedziny nanonauki.

"Władcy doliny" - warsztaty o zarządzaniu systemami społeczno -ekologicznymi w EIT+

17.10.13

Jak zarządzać systemami społeczno-ekologicznymi? Jak godzić sprzeczne niekiedy interesy, gdy chodzi o wspólne dobro? Odpowiedź na to pytanie przyniosła gra symulacyjna „Władcy Doliny”, zorganizowana w Kampusie Pracze EIT+ przez Departament Klimatu i Energii naszej spółki oraz Centrum Rozwiązań Systemowych (dolnośląskim partnerem Climate-KIC).

Laboratorium Spektroskopii Optycznej

18.10.13

Laboratorium jest w pełni przystosowane do prowadzenia kompleksowej charakterystyki materiałów luminescencyjnych w postaci proszków, roztworów lub cienkich warstw. Laboratorium dostosowane jest do wykonywania widm emisji, wzbudzenia, czasów zaniku oraz wydajności kwantowej.

Spotkanie partnerów Climate-KIC w Kampusie Pracze

17.10.13

Co kryje się za nazwami programów Pioneers into Practice czy Industrial Symbiosis? Jak działa Climate- KIC? Do kogo skierowany jest projekt Venture Support? Odpowiedzi na te pytania przyniosło spotkanie partnerów Climate-KIC,  które odbyło  się 2 października br. z inicjatywy Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA)

18.10.13

Głównym obszarem działalności laboratorium jest wyznaczanie stężeń metali na poziomie śladowym w próbkach środowiskowych oraz w takich produkach jak: czyste substancje chemiczne, dodatki do żywności, leki.

Laboratorium Krystalografii

18.10.13

Zakres prac badawczych prowadzonych przez laboratorium to analizy budowy wewnętrznej ciała stałego, w tym substancji metalicznych, półprzewodnikowych, izolatorów oraz materiałów proszkowych i biologicznych.

European Innovation Council – propozycja utworzenia nowego program dla badań i innowacji w Europie

23.06.15

W dniach 22-23 czerwca br. trwa w Brukseli konferencja „A New start for Europe - Opening up to an Era of Innovation”. Podczas wczorajszego dnia Carlos Moedas, Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji zaprezentował nowe spojrzenie na europejską politykę badań i innowacji, która zakłada m.in. utworzenie European Innovation Council - Europejskiej Rady ds. Innowacji. Nowa polityka może mieć gigantyczny wpływ na rozwój systemu finansowania i wspierania innowacji w Unii Europejskiej w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”.

EU FP7 ACROPOLIS

27.07.11

ACROPOLIS - Advanced coexistence technologies for radiooptimisation in licensed and unlicensed spectrum.

Laboratorium Chromatografii Gazowej (GC)

18.10.13

Laboratorium koncentruje się na realizacji usług badawczych, których celem jest określenie procedur i optymalizacji metod analitycznych za pomocą technik chromatograficznych, jak i badanie składu jakościowego oraz ilościowego złożonych mieszanin związków chemicznych.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

18.10.13

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej wyposażone w nowoczesny sprzęt, świadczy usługi w obszarze specjalistycznych analiz mineralogicznych, metalograficznych oraz ekspertyz z zakresu obserwacji i weryfikacji procesów. Laboratorium realizuje projekty badawcze oraz zlecenia komercyjne.

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)

18.10.13

Laboratorium przygotowane jest do współpracy z firmami, przedsiębiorstwami i zespołami naukowymi w zakresie wykonywania pomiarów NMR. Oferuje analizy jakościowe i ilościowe, w tym także analizę widm oraz fachową konsultację podczas interpretacji wyników.

Laboratorium Nanobioinżynierii

21.10.13

Laboratorium zajmuje się realizacją projektów badawczych o interdyscyplinarnym charakterze, wymagających połączenia wiedzy i doświadczenia z dziedziny biochemii oraz nanotechnologii.

Laboratorium Spektrometrii Mas (MS)

18.10.13

Laboratorium dysponuje zestawem nowoczesnych spektrometrów mas, umożliwiających wykonanie analiz komercyjnych oraz usług z zakresu m.in.: proteomiki, genomiki, matabolomiki i chemii polimerów.

Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

21.10.13

Laboratorium stworzone zostało z myślą o umożliwieniu prowadzenia badań w zakresie technologii wytwarzania i zaawansowanej charakteryzacji nowoczesnych cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz elementów elektroniki drukowanej opartych o organiczne oraz nieorganiczne nanomateriały.

Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania

21.10.13

Kompleksowo wyposażone laboratorium pozwala na prowadzenie nowatorskich, oryginalnych prac badawczych w dziedzinie szeroko pojętej Biospektroskopii i Bioobrazowania.

Kampus Pracze DCMiB - 2011

26.05.10

Sesja zdjęciowa Kampusu Pracze stworzona jesienią 2011r.

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta w Humanitarium

15.05.15

którego głównym zadaniem będzie sprawna obsługa klienta oraz sprzedaż oferty Humanitarium

 

Powstała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

29.04.15

„Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne” -  to cel, który będzie realizować właśnie powołana Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Jej założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, PwC oraz Wardyński i Wspólnicy.

RTO szansą na komercjalizację innowacji w Polsce. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

22.04.15

Debata na temat innowacji i ich praktycznego wykorzystania w Polsce, o szansach dla rozwoju polskich startupów oraz kluczowych czynnikach dla stworzenia ekosystemu innowacji odbyła się w dniu 21 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Do udziału w rozmowie został zaproszony również prof. Jerzy Langer – Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Implantacja nanoelektrod

16.05.13

Zespół badaczy ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund przeprowadził pionierską operację wszczepienia ultracienkich elektrod opartych na nanoprzewodach, a następnie przechwyceniu sygnałów płynących z komórek nerwowych w mózgu zwierzęcia laboratoryjnego.

Rozpoczynamy projekt "JOGA W CAPITOLU"

14.04.15

Teatr Muzyczny Capitol, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i Rodzina w Formie rozpoczęły współpracę. Z myślą o ludziach, których praca wymaga kreatywności, od których oczekuje się nieszablonowych koncepcji i myślenia poza utartymi ścieżkami – zapraszamy na cotygodniowe poranne zajęcia jogi na naszym PODWÓRKU AKTYWNOŚCI.

Start-up Roku! - Saule Technologies otrzymało wyróżnienie z rąk marszałka sejmu Radosława Sikorskiego

12.03.15

Firma Saule Technologies, która ulokowała swoje laboratoria w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ otrzymała z rąk marszałka sejmu Radosława Sikorskiego tytuł Start-upu Roku. Firma została założona przez Olgę Malinkiewicz, która pracuje nad nowym materiałem fotowoltaicznym bazującym na perowskitach.

Festiwal Naukowy E(x)plory rusza we Wrocławiu

27.02.15

Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza 27 lutego 2015 w godz. 9:30-15:30 na Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory we Wrocławskim Parku Technologicznym.  Wszyscy pasjonaci nauki będą mogli uczestniczyć w bogatym programie bezpłatnych pokazów i warsztatów naukowych, a także zobaczyć zaskakujące projekty badawcze przygotowane przez młodych naukowców w wieku 14-20 lat.

Projekt BioMed Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ z kolejną rozprawą habilitacyjną

27.02.15

Realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projekt „BioMed - Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” dotyczy badań skoncentrowanych na terapii chorób cywilizacyjnych. Nasi naukowcy prowadzą w nim m.in. badania nad innowacyjnymi lekami przeciwrakowymi i przeciw osteoporozie, szukają zastosowań dla biodegradowalnych polimerów przy tworzeniu nowych leków oraz pracują nad antybiotykami na bazie nowych związków chemicznych. Przed paroma dniami projekt zyskał kolejną rozprawę habilitacyjną.

Klasa "kreatywna" spotkała się we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

26.02.15

W samo południe, w dniu 25 lutego, rozpoczęła się konferencja „Innowacyjny Wrocław”. Na sali spotkało się ponad 130 osób, wśród których byli naukowcy, młodzi przedsiębiorcy, designerzy, lokalni aktywiści, innowatorzy oraz dziennikarze. Wszyscy przyjechali do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ po to, aby porozmawiać przede wszystkim o polskiej innowacyjności.

W samo południe, w dniu 25 lutego, rozpoczęła się konferencja „Innowacyjny Wrocław”. Na sali spotkało się ponad 130 osób, wśród których byli naukowcy, młodzi przedsiębiorcy, designerzy, lokalni aktywiści, innowatorzy oraz dziennikarze. Wszyscy przyjechali do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ po to, aby porozmawiać przede wszystkim o polskiej innowacyjności.

 

„Zapomnij o karierze hydraulika. Masz więcej możliwości” – prof. Jerzy Langer w wywiadzie dla Gazety Wyborczej

24.02.15

W środą, 25 lutego br., we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbędzie się konferencja Gazety Wyborczej „Innowacyjny Wrocław”. Miejsce dla tego wydarzenia nie zostało wybrane przypadkowo. EIT+ jest centrum łączącym świat akademicki i biznes, innowacje i technologie oraz pasje i naukę. O tym, jak powstało, jak rolę pełni dzisiaj i dlaczego jest istotne nawet dla zwykłego mieszkańca Wrocławia tłumaczy w wywiadzie dla Gazety Wyborczej prof. Jerzy Langer  - Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Naładuj telefon podkoszulkiem!

28.11.12

W przyszłości elektronika będzie bardzo elastyczna. Możliwe będzie nie tylko zwijanie iPadów i smart phonów jak kartki papieru, ale także wbudowywanie urządzeń elektronicznych do ubrań tak, aby były one niewidoczne dla oka – począwszy od pieluch aż po rękawiczki chirurgiczne.

Nowy plaster poprawia gojenie się ran

29.10.12

Badacze ETH (przyp. tłum. Eidgenössische Technische Hochschule – Politechnika Federalna) w Zurychu z grupy dr. Vartan’a Kurtcuoglu pod kierownictwem prof. Dimos’a Poulikakos opracowali nową metodę, która w szybki i sprawny sposób kieruje fibroblasty tam, gdzie potrzebne są w procesie gojenia, to znaczy od brzegów rany do jej środka. W rezultacie gojenie rany przyspiesza się.

Gdzie najlepiej studiować nanotechnologię?

22.08.12

Nanotechnologia to nauka przyszłości. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się badaniami w dziedzinie nano. Dlatego wspieramy szereg inicjatyw, które mogą przyczynić się do rozwoju polskiej nanotechnologii.  Jedną z nich jest projekt „Kierunek Nano”, realizowany przez Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET.

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów spółki Nanovectors Sp. z o.o. / Invitation to acquisition bid of the shares of Nanovectors Sp. z o. o.

23.12.14

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022, zwana dalej „Zapraszającym”, niniejszym zaprasza do składania ofert nabycia udziałów należących do Zapraszającego w spółce Nanovectors Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000410265, NIP 8982199408, zwanej dalej „Spółką”.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. with the registered seat in Wrocław, Stabłowicka Street 147, 54-066 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the National Court Register, run by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, holding the KRS number 0000300736,  Tax Identity Number NIP: 8942930022 hereinafter referred to as “the Inviting Party”, herein invites to submit bids on the acquisition of shares held by the Inviting Party in Nanovectors Sp. z o. o., the company with the registered seat in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the National Court Register, run by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, holding the KRS number 0000410265, Tax Identity Number NIP 8982199408, hereinafter referred to as “the Company”.

Pozytywna rekomendacja w konkursie CuBR – dofinansowanie na prace B+R w przemyśle metali nieżelaznych

23.12.14

Wniosek konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska oraz KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, został rekomendowany do dofinansowania w II konkursie CuBR.

Kiedy nowotwór staje się złośliwy? „Wieczór z nauką” oraz EIT+ na antenie Polskiego Radio Wrocław

01.12.14

 

W drugiej połowie XIX wieku, Rudolph Virchow dzięki badaniom mikroskopowym stwierdził, że guz nowotworowy to nic innego, tylko zmutowane komórki organizmu człowieka, które uległy zmianom genetycznym powstałym w wyniku pewnych osobniczych predyspozycji oraz długotrwałej ekspozycji na czynniki uszkadzające DNA.

W drugiej połowie XIX wieku, Rudolph Virchow dzięki badaniom mikroskopowym stwierdził, że guz nowotworowy to nic innego, tylko zmutowane komórki organizmu człowieka, które uległy zmianom genetycznym powstałym w wyniku pewnych osobniczych predyspozycji oraz długotrwałej ekspozycji na czynniki uszkadzające DNA. Czym jest nowotwór i kiedy staje się złośliwy dowiemy się w kolejnej audycji "Wieczór nauki", która odbędzie się w dniu 1 grudnia br. o godz. 20.00 na antenie Polskiego Radia Wrocław. 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

27.01.12

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 2014

27.11.14

W dniu 26 listopada br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Lena Kolarska-Bobińska wręczyła nagrody z wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. W tym roku otrzymali je Grzegorz Kołodko, Andrzej Pawłucki i Krzysztof Abramski z zespołem.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz BASF Polska podpisały umowę współpracy w zakresie działań edukacyjnych

26.11.14

25 listopada 2014 roku, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz BASF Polska podpisały oficjalną umowę dotyczącą współpracy w zakresie działań edukacyjnych. Dzięki temu w Humanitarium powstaną dwa, nowe laboratoria chemiczne, które umożliwią pokazanie dzieciom, jak bawić się nauką i jak prowadzić niezwykłe doświadczenia.

Dlaczego się starzejemy? „Wieczór z nauką” oraz EIT+ na antenie Polskiego Radio Wrocław

17.11.14

Jesień życia" - jej nieubłaganymi oznakami są zmarszczki, siwiejące włosy, problemy z pamięcią, coraz liczniejsze schorzenia oraz choroby. Dzisiejszy świat nie chce o niej słyszeć, a naukowcy od lat szukają odpowiedzi na pytanie, co uczynić, aby cieszyć się wiecznym zdrowiem i dobrą formą. Jednym z rozwiązań jest medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych. Czy mamy zatem szanse na eliksir młodości?

Jesień życia" - jej nieubłaganymi oznakami są zmarszczki, siwiejące włosy, problemy z pamięcią, coraz liczniejsze schorzenia oraz choroby. Dzisiejszy świat nie chce o niej słyszeć, a naukowcy od lat szukają odpowiedzi na pytanie, co uczynić, aby cieszyć się wiecznym zdrowiem i dobrą formą. Jednym z rozwiązań jest medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych. Czy mamy zatem szanse na eliksir młodości?Jesień życia" - jej nieubłaganymi oznakami są zmarszczki, siwiejące włosy, problemy z pamięcią, coraz liczniejsze schorzenia oraz choroby. Dzisiejszy świat nie chce o niej słyszeć, a naukowcy od lat szukają odpowiedzi na pytanie, co uczynić, aby cieszyć się wiecznym zdrowiem i dobrą formą. Jednym z rozwiązań jest medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych. Czy mamy zatem szanse na eliksir młodości?

 

Elektroniczna skóra

27.08.12

Naukowcy z Seoul National University zaprezentowali wrażliwą na nacisk membranę, która jest w stanie poczuć spadające na nią krople wody, ludzki puls czy chodzącą po niej biedronkę.

Nowe budynki i nowe technologie w Kampusie Pracze

06.11.14

W dniu 6 listopada br. Wrocławskie Centrum Badan EIT+ zakończyło kolejny etap budowy laboratoriów, którym była modernizacja dwóch nowych budynków nr 7 i 9. Teraz będą one wyposażane w specjalistyczny sprzęt. Tym samym przestrzeń dla innowacji we Wrocławiu powiększy się o kolejne 8 800 m2.

Śląsk się łączy w wymiarze nano - utworzyliśmy Dolnośląski Klaster Nanotechnologii

30.10.14

W dniu 29 października br. zostało podpisane porozumienie inicjujące działalność pierwszego Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii. To połączenie działań w obszarze nanotechnologii na całym Śląsku i milowy krok do utworzenia Krajowego Klastra NANO w Polsce.

ERIFID 2010

11.08.11

Rozdano Dolnośląskie Gryfy 2014

28.10.14

W poniedziałek wieczorem, podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym Capitol poznaliśmy laureatów XI. edycji konkursu Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza, czyli nagrody dla najlepszych przedsiębiorstw w regionie.

ERIFID 2009

11.08.11

Kiedy nowotwór staje się złośliwy? Dowiedź się podczas American Film Festival

23.10.14

W drugiej połowie XIX wieku, Rudolph Virchow dzięki badaniom mikroskopowym stwierdził, że guz nowotworowy to nic innego, tylko zmutowane komórki organizmu człowieka, które uległy zmianom genetycznym powstałym w wyniku pewnych osobniczych predyspozycji oraz długotrwałej ekspozycji na czynniki uszkadzające DNA. Hipoteza ta stała się podstawą do dalszych badań, które miały na celu m. in. wykazać, że komórki nowotworowe mogą być źródłem wydzielanych do krwi oraz płynów ustrojowych specyficznych substancji. 

Badania technologii energooszczędnych złączy na bazie węglika krzemu (SiC)

16.06.11

Projekt realizowany jest przez dr. Miłosza Grodzickiego i dr. Radosława Wasielewskiego z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Energooszczędne i przyjazne dla środowiska źródła światła – dzisiaj ruszamy z science cafe podczas American Film Festiwal

22.10.14

Światowi eksperci, politycy oraz naukowcy przekonują nas, że globalne zmiany klimatu stały się faktem i dotykają wszystkich regionów świata, powodując szereg niekorzystnych skutków dla społeczeństwa i środowiska. Ich zasięg oraz złożoność powoduje, że przebieg tych zmian jest trudny do przewidzenia. Jednym ze sposobów przeciwdziałania ma być rozwój nowych, przyjaznych środowisku technologii i zastępowanie tradycyjnych źródeł oświetlenia diodami LED, które zostały docenione przez tegoroczny Komitet Noblowski.

Program o EIT+ w TVP Wrocław

31.05.11

Miło nam poinformować,  że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ nawiązało współpracę z TVP Wrocław. Tym samym, rozpoczęliśmy emisję cyklu reportaży o EIT+, które nadawane będą na antenie TVP Wrocław w programie "Praca, biznes, innowacje" prowadzonym przez red. Wojciecha Piotrowskiego oraz red. Dariusz Literę.

EIT+ podczas XI edycji Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN

21.10.14

Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN to cykliczne wydarzenie, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wszystkich osób doskonalących procesy zgodnie z filozofią i narzędziami Kaizen. Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest w tym roku Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Naukowcy doradcami w Ministerstwie Skarbu Państwa

21.10.14

Jak podaje Ministerstwo Skarbu Państwa, przy resorcie powstał zespół, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy najlepszych w Polsce uczelni publicznych. Eksperci w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego będą doradzać ministrowi przy prowadzeniu polityki właścicielskiej wobec spółek Skarbu Państwa.

Rozpoczyna się "Design Thinking Week 2014"

20.10.14

W dniach 20-24 października 2014 r. w 11-stu miastach w Polsce, tj. w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, zorganizowane zostaną warsztaty, konferencje i wydarzenia towarzyszące promujące metodę Design Thinking.

Wrocław ma największy potencjał dla innowacji – wyniki raportu The Boston Consulting Group

13.10.14

Tak wynika z najnowszej analizy ekspertów The Boston Consulting Group, o którym pisze Puls Biznesu (13.10.2014 r.). Analiza została zlecona przez prezesów banków polskich, ponieważ Polska nie znalazła się na mapie najlepszych na świecie klastrów innowacyjności stworzonych przez Cluster Observatory. Portal został zainicjonowany przez Komisję Europoejską, a zarządzany jest przez Centrum Strategii i Konkurencyjności (CSC) przy Szkole Ekonomicznej w Sztokholmie.

GRAFENIUSZ DROBNODZIEJEK - tak brzmi imię najmniejszego, wrocławskiego krasnoludka

01.09.14

Najmniejszy, mikrometrowy krasnoludek, który zadomowił się w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ otrzymał imię Grafeniusz Drobnodziejek.

WF CZY WIFI? EIT+ wraz z Humanitarium wspierają zdrowy styl życia.

29.08.14

Nastolatki w Polsce spędzają dwa razy więcej czasu przed komputerem niż na uprawianiu sportu. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wraz z Humanitarium proponują zdrową alternatywę dla siedzącego trybu życia.

Naukowiec Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wyróżniony w konkursie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

06.08.14

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło kolejną edycję programu Lider, do którego zgłoszono się aż 240 projektów. Jednym z 36 wyróżnionych naukowców jest dr inż. Michał Nikodem z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Jego projekt otrzyma wsparcie w wysokości miliona złotych.

Nowy papier z grafenu i włókien białkowych

04.07.12

Badacze, pod kierownictwem Raffaele Mezzenga, profesora Food and Soft Materials Science, stworzyli nowy nanokompozyt wykonany z grafenu i włókien białkowych, a mianowicie specjalny papier, który łączy w sobie najlepsze właściwości obu składników.

Nanocząstki zmniejszają guzy nowotworowe podczas leczenia klinicznego

04.07.12

Wielkie nadzieje pokłada się w leczeniu raka za pomocą nakierowanych nanocząstek. Badania kliniczne przyniosły obiecujące rezultaty stosowania leczniczo nakierowanych nanocząstek, które gromadzą się bezpośrednio w guzach nowotworowych, z pominięciem zdrowych komórek.

The Economist pisze o Wrocławskim Centrum Badań EIT+

30.06.14

Polska rozwija się szybko i jest w znakomitej formie, a Wrocław może być przykładem miasta, które odniosło sukces. Takiego zdania są analitycy międzynarodowego tygodnika "The Economist", który w ostatnim numerze (28.06.2014 r.) zamieszcza specjalny raport o naszym kraju.

„Nad Wrocławiem unosi się duch innowacyjności” – ogólnopolska debata Gazety Wyborczej we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

24.06.14

W dniu 23 czerwca br. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ spotkali się m.in.: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Iwona Wendel (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Magdalena Burnat-Mikosz (partner Deloitte oraz lider działu R&D and Governement Incentives w Europie Środkowej), Jerzy Langer (prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+), Piotr Koral (prezes Grupy Investin i członek komitetu inwestycyjnego PI Ventures) oraz Dariusz Gajewski, prezes firmy Newind.

"Nie kopiujmy Doliny Krzemowej, zróbmy swoją" - ogólnopolska debata

09.06.14

„Gazeta Wyborcza” organizuje w dniu 23 czerwca br. we Wrocławiu ogólnopolską konferencję  dotyczącą innowacji w Polsce, a także współpracy na tym polu biznesu i nauki. Projekt DCMiB Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został partnerem tej debaty. 

„Gazeta Wyborcza” organizuje w dniu 23 czerwca br. we Wrocławiu ogólnopolską konferencję  dotyczącą innowacji w Polsce, a także współpracy na tym polu biznesu i nauki. Projekt DCMiB Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został partnerem tej debaty. Pragniemy tym samym wywołać dyskusję o tym, czy Polska jest innowacyjna, co możemy zrobić, aby taką się stała i w jaki sposób usprawnić współpracę nauki i przemysłu.
 

 

EIT+ podpisało „Pakt dla Horyzontu 2020”

13.06.14

„Pakt dla Horyzontu 2020” to dokument propagujący udział polskich naukowców w konkursach programu ramowego Horyzont 2020. Jego celem jest aktywizacja całego środowiska naukowego oraz stworzenie spójnego systemu, który pozwoli na wspólne działania administracji rządowej, uczelni i instytutów badawczych, przedsiębiorców, zespołów naukowych i indywidualnych badaczy.

Projekt TEPSIE na Międzynarodowej Konferencji - Innowacje Społeczne

13.06.14

W dniach 16 – 18 odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja – INNOWACJE SPOŁECZNE. Drugi dzień tego spotkania będzie poświęcony w całości projektowi TEPSIE -  Teoretyczne, empiryczne i polityczne podstawy budowy innowacji socjalnej w Europie, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Prof. Jerzy Langer członkiem Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

05.06.14

W czasie majowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjęto Uchwałę w sprawie powołania do Konwentu nowych członków. Zostali nimi prof. Jerzy Langer – Prezes zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz prof. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Zmianę Senat przyjął jednomyślnie, zatwierdzając uzupełniony skład tego gremium.

Przyłączamy się do Akcji DajęGłowę.pl

05.06.14

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wraz projektem BioMed przyłączyło się akcji społecznej "Daję Głowę".

To pierwszy tego rodzaju w Polsce i w Europie event wspierający kobiety chorujące na nowotwór. Każdy, kto również chce przyłączyć się do kampanii może przyjść 8 czerwca o godz. 14.00 na plac Solny we Wrocławiu

World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014

03.06.14

W dniach 20-22 maja 2014 roku w Londynie odbyła się konferencja „World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014”. Wrocławskie Centrum Badań reprezentowała dr inż. Magdalena  Ćwikowska z Departamentu Biotechnologii.

Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miast Komisji Europejskiej z wizytą w EIT+

30.05.14

Od 26 do 28 maja br. trwało we Wrocławiu spotkanie Zgromadzenia Regionów Europy (AER) skupiające 230 regionów z 35 krajów europejskich i 15 organizacji międzyregionalnych. W stolicy Dolnego Śląska goście dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej i miejscu regionów we wspólnej Europie. W czasie tego wydarzenia Walter Deffaa, Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miast Komisji Europejskiej, odwiedził również Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Firma Inter-System dokończy budowę w Kampusie Pracze

28.05.14

Konsorcjum firm: Inter-System S.A. oraz ISB Budownictwo Sp. z o.o., dokończy budowę obiektu laboratoryjnego nr 9A w Kampusie Pracze. W dniu 28 maja 2014 odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy partnerami. Wartość kontraktu to 78 mln 878 tys. 646 zł brutto.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ na BioForum 2014

27.05.14

W dniach 28-29 maja 2014 w Łodzi odbywa się trzynasta już edycja BioForum, które przyciąga do siebie przede wszystkim naukowców oraz przedsiębiorców związanych z innowacyjnym biobiznesem z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Podczas tego wydarzenia zaprezentuje się również Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Zapraszamy na wykład "Energia wiatrowa i solarna – potrzeby i rozwiązania" - 29 maja 2014 r.

22.05.14

Dzisiejsza gospodarka europejska zmierza nieuchronnie w stronę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jak sprostać wyzwaniom związanym z utworzeniem paneuropejskiej sieci energetycznej opartej na energii wiatrowej i solarnej? Jaki model działania rozwiązuje problemoptymalnego łączenia tych dwóch źródeł energii, jej magazynowania oraz płynnego odejścia od energii konwencjonalnej?

Dzisiejsza gospodarka europejska zmierza nieuchronnie w stronę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jak sprostać wyzwaniom związanym z utworzeniem paneuropejskiej sieci energetycznej opartej na energii wiatrowej i solarnej? Jaki model działania rozwiązuje problem
optymalnego łączenia tych dwóch źródeł energii, jej magazynowania oraz płynnego odejścia od energii konwencjonalnej?
Na te i inne pytania podczas swojego wykładu odpowie specjalista w modelowaniu OZE, prof. Martin Greiner, członek Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego oraz Academia Europaea, profesor Uniwersytetu Aarhus w Danii. Wykład pt. „A 100% renewable European energy system — let the weather decide!” odbędzie się 29 maja 2014 r., w czwartek o godz. 15.30, we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, Kampus Pracze, ul. Stabłowicka 147. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie otwarte dla wszystkich. Wykład organizowany jest przez Climate-KIC Dolny Śląsk oraz Centrum Wiedzy Academia Europaea, organizację zrzeszającą naukowców i noblistów z całego świata. Działający we Wrocławskim Centrum Badań Climate-KIC jest jedynym w Polsce ośrodkiem działań europejskiego Stowarzyszenia, które prowadzi projekty związane z ograniczaniem zmian klimatu.Dzisiejsza gospodarka europejska zmierza nieuchronnie w stronę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jak sprostać wyzwaniom związanym z utworzeniem paneuropejskiej sieci energetycznej opartej na energii wiatrowej i solarnej? Jaki model działania rozwiązuje problemoptymalnego łączenia tych dwóch źródeł energii, jej magazynowania oraz płynnego odejścia od energii konwencjonalnej?

 

 

Pracownicy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wzięli udział w Biegu Firmowym 2014

19.05.14

17 maja we Wrocławiu odbyła się druga edycja charytatywnej sztafety dla firm pod nazwą „Bieg Firmowy”. W spotkaniu wzięło udział prawie 500 drużyn, 2000 zawodników, a wśród nich trzy sztafety Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i organizacji Climate KIC.

„Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” – EIT+ na konferencji w Rudzie Śląskiej

14.05.14

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej, firma Ekoinwentyka Sp. z o.o.  oraz „Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny" sp. z o.o. przygotowały w dniu 13 maja 2014 r. konferencję pt. „Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020”. Do udziału w spotkaniu został zaproszony Cezary Lejkowski, Dyrektor Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Wrocław – dawniej i dziś, czyli 10 lat stolicy Dolnego Śląska w Unii Europejskiej

06.05.14

Portal www.wroclaw.pl przygotował podsumowanie inwestycji, które zostały zrealizowane w latach 2004 – 2014 we Wrocławiu. Wśród 65 dużych, unijnych projektów o wartości 2,8 miliarda złotych, znalazł się również projekt „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”.

„Świetny przykład współpracy technologii, nauki i biznesu” - Wrocławskie Centrum Badań EIT+

28.04.14

W dniu 28 kwietnia 2014 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ odwiedziła Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W dniu 28 kwietnia 2014 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ odwiedziła Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej, dyplomacji publicznej 
i ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

 

 

Medal Międzynarodowej Akademii Odkryć Naukowych i Wynalazków

22.04.14

Podczas XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES" po raz kolejny nagrodzono wynalazek wytworzony we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w ramach projektu pn. „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne - BioMed”.

„Tłumy wrocławian na Pikniku Funduszy Europejskich”

15.04.14

„Tłumy wrocławian na Pikniku Funduszy Europejskich” – tak, Piknik Funduszy Europejskich przygotowany przez Urząd Marszałkowski na terenie Hali Stulecia, opisała Gazeta Wyborcza. Piknik został przygotowany dla mieszkańców Dolnego Śląska z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Projekt DCMiB w plebiscycie Telewizji Polskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

17.04.14

Projekt „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” został zakwalifikowany do plebiscytu „Ale się zmieniło” organizowanego przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. 

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia dla projektu Biobank

16.04.14

Uruchomiony w październiku 2012 r. projekt Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został objęty Patronatem Honorowym Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza. W oficjalnym piśmie potwierdzającym przyznane wyróżnienie Pan Prezydent zapewnił o swojej przychylności i osobistym wsparciu dla przedsięwzięcia, jak również dostrzegł wartość naukową oraz społeczną utworzonej placówki.

Dolnośląskie firmy dostrzegają EIT+ - Wiceprezes Zarządu w składzie Rady Zachodniej Izby Gospodarczej

01.04.14

W dniu 27 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zachodniej Izby Gospodarczej, podczas którego miały miejsce również wybory do Rady Izby. Po raz pierwszy do jej składu wybrano przedstawiciela Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. o.o.

Szkoły będą współpracować z Wrocławskim Centrum Badań EIT+

27.03.14

W dniu 26.03.2014 w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się  uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy  pomiędzy Wrocławskim Centrum Badań EIT+,a jednostką dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu) w zakresie wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych Dolnego Śląska poprzez transfer do edukacji najnowszych osiągnięć nauki.

Czy polskie uczelnie są zapleczem dla nowoczesnej gospodarki? - debata

27.03.14

Przed kilkoma dniami pod patronatem „Gazety Wyborczej” odbyła się bardzo ważna dla naszego regionu debata na temat polskiej nauki oraz jej wpływu na naszą gospodarkę

Laureatką konkursu "Innowacja jest kobietą" została badaczka z EIT+

18.03.14

Dr Kamila Stokowa-Sołtys zwyciężyła w konkursie „Innowacja jest Kobietą” Fundacji Kobiety Nauki. Jury nagrodziło ją za projekt zastosowania antybiotyku bacytracyny w leczeniu chorób o podłożu wirusowym (zapalenie wątroby, polio, a nawet wirus HIV).

NIEZNANY WROCŁAW – podróż po Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

14.03.14

Co tydzień dziennikarze serwisu www.wroclaw.pl pokazują tajemnicze, nietypowe i niedostępne dla zwiedzających na co dzień miejsca. W marcu br. redakcja odwiedziła Wrocławskie Centrum Badań EIT+, aby zobaczyć Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych. Zapraszamy Państwa w niezwykłą podróż po zakątkach nauki. 

Co tydzień dziennikarze serwisu www.wroclaw.pl pokazują tajemnicze, nietypowe i niedostępne dla zwiedzających na co dzień miejsca. W marcu br. redakcja odwiedziła Wrocławskie Centrum Badań EIT+, aby zobaczyć Laboratorium Elektroniki Drukowanej 
i Ogniw Słonecznych. Zapraszamy Państwa w niezwykłą podróż po zakątkach nauki. 

 

 

Stanowisko Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w zakresie terminów realizacji dostaw do budynku 9A

07.03.14

 

W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+” - dokończenie zadania, polegające na kontynuacji prac projektowych i robót budowlanych budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 oraz remont i adaptacja budynku technicznego E oraz związanym z tym ryzykiem przedłużenia zakończenia budowy na 
I kwartał 2015 roku, a także w związku z przedłużeniem realizacji projektu infrastrukturalnego do dnia 30 czerwca 2015 roku, poniżej przedstawiamy wytyczne w zakresie terminów realizacji dostaw do budynku 9

Future and Emerging Technologies (FET) – kluczowy obszar w strategii „Horyzont 2020”

04.03.14

Jak odpowiedzieć na kryzys i wesprzeć inwestycje w przyszły wzrost gospodarczy Europy? Jak odpowiedzieć na obawy ludzi o źródła utrzymania, bezpieczeństwo i środowisko? I jak wzmocnić pozycję Unii Europejskiej w dzisiejszym świecie w dziedzinie badań, innowacji i technologii? Nad znalezieniem odpowiednich rozwiązań pracuje grupa doradcza Advisory Board „Future and Emerging Technologies (FET)”, której współprzewodniczącym został prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Startują Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg 2014

04.03.14

Nie wielu mieszkańców naszego globu zdaje sobie sprawę z tego, że w ciągu godziny ze Słońca do powierzchni Ziemi dociera więcej energii elektrycznej, niż wynosi jej roczne zużycie dla całej naszej planety. Ten potencjał wykorzystujemy jednak zaledwie w 0,02%. O tym, jak rozwijać i powiększać rynek fotowoltaiki w naszym regionie, który jest drugim co do wielkości – po energetyce wiatrowej – odnawialnym źródłem energii, będzie można porozmawiać podczas premierowej edycji Międzynarodowych Targów Energetycznych InEnerg. Spotkanie odbędzie się w dniach 4-6 marca 2014 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

"Czekamy na solidnych wykonawców" – EIT+ ogłosiło przetarg na dokończenie budynku 9A

27.02.14

Pod koniec zeszłego roku w związku z zagrożeniem realizacji zakończenia terminowego robót budowlanych Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. Właśnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy największy w Kampusie Pracze budynek laboratoryjny.

„Ranking 50 najbardziej kreatywnych w biznesie” - wśród wyróżnionych Infermedica

24.02.14

„Brief” opublikował „Ranking 50 najbardziej kreatywnych w biznesie” na 19 miejscu znalazł się Piotr Orzechowski - pomysłodawca i założyciel firmy Infermedica, która powstała w wyniku dofinansowania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Europejska Przestrzeń Badawcza - Report of the Expert Group 2013

19.02.14

Europejska Przestrzeń Badawcza (The European Research Area - ERA) jest jednym z narzędzi służącym do realizacji polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. Jej podstawowym założeniem jest stworzenie takich warunków w Europie, które umożliwią swobodny przepływ badaczy, wiedzy i technologii. Pod koniec 2013 roku powstał najnowszy raport analizujący dotychczasowe działania w tym zakresie, a wśród ekspertów pracujących nad ww. dokumentem był również prof. Jerzy Langer – Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

EIT+ współpracuje przy badaniach odwiertu Lewino koncernu San Leon

14.02.14

Pod koniec ubiegłego roku irlandzki koncern San Leon poinformował o uzyskaniu na Pomorzu największego wypływu z odwiertu Lewino błękitnego paliwa- do tej pory największego w Polsce. Próbki rdzenia na etapie przygotowania procesu szczelinowania przez UOS (United Oilfield Services Sp. z o. o.) badano we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które jako jedno z nielicznych w Polsce posiada zaawansowaną mikroskopię SEM do analiz geologicznych.

Rusza Program Pioneers into Practice 2014

28.01.14

Innowacyjna, przyjazna dla środowiska naturalnego gospodarka to cel jaki stoi przed współczesną Europą. Aby go osiągnąć Stowarzyszenie Climate-KIC we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ uruchamia kolejną edycję programu stażowo-szkoleniowego Pioneers into Practice 2014 (PiP).

Zapraszamy na debatę "Polska wobec celów pakietu energetyczno-klimatycznego UE na 2030 rok"

25.02.14

Rada UE zajmuje się właśnie zaproponowanym przed kilkoma tygodniami przez Komisję Europejską nowym projektem polityki energetycznej i klimatycznej. Wytyczone w nim cele m.in. redukcja emisji dwutlenku węgla aż do 40 proc., w stosunku do poziomu 1990 r., budzą szereg kontrowersji w szczególności dla Polski.

Wiceprezes EIT+ Tomasz Gondek: „Wszystkie laboratoria mogą świadczyć usługi komercyjne”

11.02.14

- Budynek numer 1, cześć B i C, jest  gotowy. W ramach tego etapu oddaliśmy do użytkowania 10 laboratoriów nano- i biotechnologicznych. Dzisiaj wszystkie z nich mogą już świadczyć usługi komercyjne. W tej chwili intensywnie pracujemy nad ofertą dla przedsiębiorców – podkreśla wiceprezes EIT+ Tomasz Gondek w wywiadzie dla portalu Wroclaw.pl.

Kumulacja kompetencji - 34 staże dla pracowników naukowych z regionu Dolnego Śląska

20.02.14

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zakończyło realizację projektu „Kumulacja Kompetencji – stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż bio, nano, energia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w trakcie którego przeprowadzono 34 staże dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach z regionu Dolnego Śląska.

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Pioneers into Practice 2014

10.02.14

Ruszyła rekrutacja do programu Pioneers into Practice 2014. To już piąta edycja szkoleń i wyjazdów dla profesjonalistów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem oraz zmianami klimatu. Program Pionieers into Practice organizowany jest przez europejskie stowarzyszenie Climate-KIC oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+. 

Wytypowano gen, który może zmienić leczenie raka piersi

07.02.14

Od 2011 r. prof. Piotr Dzięgiel, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz sin­ga­pur­skim Acu­men Re­se­arch La­bo­la­to­ries PTE LTD prowadzi projekt pn. „Pro­fil eks­pre­sji genów dla okre­śle­nia le­ko­opor­no­ści no­wo­two­rów pier­si”. Jego zespół właśnie wytypował gen, który może mieć wpływ na skuteczność leczenia chemioterapią przy raku piersi.

Wyróżnienie dla EIT+ za najlepszą prezentację

04.02.14

Komitet Organizacyjny Konferencji The 22nd International Conference on Plastic Optical Fibers (POF2013) wyróżnił w zeszłym tygodniu naukowców współpracujących z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ za najlepszą prezentację konferencyjną, która została przedstawiona podczas ww. wydarzenia.

Prof. Jerzy Langer „Patrzę bez obaw na przyszłość i Polski i naszego regionu”

08.01.14

„Patrzę bez obaw na przyszłość i Polski i naszego regionu, ale złożone badania naukowe nie przynoszą wyników w pięć minut” podkreśla prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu EIT+, który udzielił wywiadu dla dwujęzycznego magazynu gospodarczego Biznes Dolnośląski.

Oświadczenie Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

23.12.13

Informacja Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 "WROBIS" S.A. na budowę obiektu laboratoryjnego nr 9A w Kampusie Pracze.

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Lipid Systems Sp. z. o.o.

10.12.13

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022, zwana dalej „Zapraszającym”, niniejszym zaprasza do składania ofert nabycia udziałów należących do Zapraszającego w spółce Lipid Systems Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000395576, NIP 8943032420, zwanej dalej „Spółką”.

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Nanovectors Sp. z. o.

09.12.13

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022, zwana dalej „Zapraszającym”, niniejszym zaprasza do składania ofert nabycia udziałów należących do Zapraszającego w spółce Nanovectors Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000410265, NIP 8982199408, zwanej dalej „Spółką”.

Konkurs "Chain Reaction" pod patronatem EIT+ i "Ogrodów Doświadczeń. Humanitarium" rozstrzygnięty

20.12.13

Znamy zwycięzców konkursu "Chain Reaction" organizowanego dla uczniów, którzy podczas zabawy mogli poznać tajemnice chemii i fizyki. Finałowa gala konkursu odbyła się 18 grudnia br. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Polska gra stworzona dzięki wsparciu EIT+ podbija amerykański rynek

11.12.13

Createrria, pierwsza polska "gra do tworzenia gier”, dostała się na pierwsze miejsce gier przygodowych w AppStore - sklepie z aplikacjami na urządzenia firmy Apple. Od zeszłego tygodnia ściągnęło ją ponad 300 tys. użytkowników.

"Puls Biznesu" dostrzega zalety EIT+

28.11.13

Nowe możliwości współpracy m.in. z dużymi firmami z USA, szansa na nową jakość w pracach analitycznych dla branży gazu łupkowego. Takie zalety uruchomionego w Kampusie Pracze laboratorium badań materiałów geologicznych wskazuje „Puls Biznesu”.

Muzyczne historie Piotra Metza (wywiad)

05.12.13

Od 5 grudnia br. do 28 lutego 2014 r. w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium" w Kampusie Pracze we Wrocławiu będzie można oglądać unikalną wystawę okładek płyt muzycznych zaprojektowanych przez Andy'ego Warhola. Kolekcja pochodzi z prywatnych zbiorów Piotra Metza, jednego z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce.

"Warhol Covers" - unikatowa wystawa prac muzycznych Andy'ego Warhola od 5 grudnia br. w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium"

04.12.13

To będzie wielka przygoda dla miłośników muzyki oraz twórczości  Andy’ego Warhola. Od 5 grudnia br. w „Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium” w Kampusie Pracze we Wrocławiu prezentowana będzie wystawa okładek płyt muzycznych zaprojektowanych przez tego wybitnego artystę.

Wiceprezes EIT+ Tomasz Gondek: "Mocno kibicuję lokalnym innowatorom"

04.12.13

- Tworzymy nowoczesne centrum naukowo-badawcze i wyjątkową przestrzeń dla innowacji, która zapewni możliwość kreowania nowej jakości życia oraz rozwój naszej regionalnej gospodarki w oparciu o tworzoną na Dolnym Śląsku wiedzę – zapewnia wiceprezes EIT+ Tomasz Gondek w wywiadzie dla magazynu „Horyzonty”.

Zaproszenie do składania ofert nabycia licencji

22.11.13

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP: 8942930022, REGON: 020671635, zwana dalej „Zapraszającym”, zaprasza do składania ofert nabycia licencji uprawniającej do komercyjnego wykorzystania technologii objętej zgłoszeniem patentowym pt. „A method of manufacturing foamed, amorphous, non-flammable insulating materials” (PCT/PL2012/050011).

Współtwórcy sukcesu portalu onet.pl inwestują we wrocławskie innowacje

03.12.13

Spółka Infermedica założona w ramach projektu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pozyskała przed kilkoma tygodniami kolejnego, dużego inwestora. Opracowany przez Spółkę medyczny system informatyczny zainteresował Innovation Nest.

CNN International o Wrocławiu: "Piękne miasto, które gwarantuje widoki jak z pocztówek"

25.11.13

Dziennikarka międzynarodowej stacji CNN Paula Newton w listopadzie br. wybrała się z wizytą do Wrocławia. Dzięki kilku zapaleńcom nowych technologii komunikowania i mediów społecznościowych, odkryła stolicę Dolnego Śląska od niebanalnej strony.

Nauka i sztuka w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne pytania współczesności. Interdyscyplinarna konferencja "Nadmiar i brak" na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

25.11.13

Charakteryzując współczesność mówi się często o nadmiarze: przeroście formy, nadprodukcji obrazów i informacji, nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie łatwo wskazać obszary dotkliwego braku i pustki. Pojawia się szereg pytań: czy równowaga, bądź jej brak, mają charakter obiektywny? Czy są immanentną właściwością rzeczywistości, czy jedynie naszym subiektywnym jej osądem?

Prezes EIT+ prof. Jerzy Langer w wywiadzie dla wroclaw.pl: "Wrocław zachwycił naukowców"

31.10.13

Ostatnie dwa miesiące były dla Wrocławia czasem, kiedy potencjał miasta odkrywali naukowcy z całego świata. Wszystko dzięki dwóm konferencjom współorganizowanym przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+: jubileuszowej konferencji prestiżowego stowarzyszenia Academia Europaea i Festiwalowi Innowacji. O tym, co zyskał Wrocław dzięki roli gospodarza tych wydarzeń, opowiada Prezes Zarządu EIT+ prof. Jerzy Langer w wywiadzie dla portalu wroclaw.pl.

Prezes Zarządu EIT+ prof. Jerzy Langer członkiem grupy doradczej programu „Horyzont 2020”

30.10.13

Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Jerzy Langer został członkiem grupy doradczej w programie "Horyzont 2020", który realizować będzie Komisja Europejska. To jeden z najważniejszych programów Unii Europejskiej, dzięki któremu będzie możliwe spójne budowanie gospodarki innowacyjnej na Starym Kontynencie.

Przedstawiciele EIT+ na międzynarodowych targach biotechnologii Bio-Europe 2013 w Wiedniu

13.11.13

Targi Bio-Europe 2013 w Wiedniu były prawdziwym świętem dla klastrów, instytucji badawczych, firm oraz specjalistów z całego świata zajmujących się biotechnologią. Podczas tego prestiżowego wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Innowacje społeczne od A do Z - seminiarium w ramach projektu TEPSIE w Kampusie Pracze EIT+

07.11.13

Czy innowacje społeczne są dobrym lekarstwem na rozwiązanie problemów społecznych? Odpowiedzi na to pytanie w najbliższy piątek (8 listopada br.) będą szukać polscy naukowcy i praktycy tej dziedziny innowacyjności na seminarium zorganizowanym w Kampusie Pracze EIT+.

Konkurs "Chain Reaction" - odkryj tajemnice nauki dzięki EIT+, Humanitarium i firmie BASF

02.10.13

Jak połączyć naukową fantazję z wiedzą o chemii i fizyce, którą uczniowie poznają podczas szkolnych zajęć? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść konkurs „Chain Reaction”, który organizuje działająca na globalnym rynku firma chemiczna BASF. Partnerem tej inicjatywy jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz mające siedzibę w Kampusie Pracze we Wrocławiu „Ogrody Doświadczeń. Humanitarium”.

"Wrocław staje się miejscem spotkań dla wszystkich z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy stawiają sobie za priorytet działania w dziedzinie klimatu". Zakończył się Festiwal Innowacji

28.10.13

Zakończony we Wrocławiu Festiwal Innowacji udowodnił, że wspólne działanie władz miasta, jednostek badawczych i przedsiębiorców może zaowocować dynamicznym rozwojem Dolnego Śląska.

Zbliża się otwarcie nowej wystawy w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium"

14.10.13

Nowa, intrygująca wystawa multimedialna w „Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium” zostanie otwarta 19 października br. Już dziś uchylamy rąbka tajemnicy.

Znamy zwycięzców konkursu „Dolnośląski Gryf Gospodarczy 2013”

23.10.13

Kto sięgnął po statuetkę Gryfa dla najlepszej firmy Dolnego Śląska w 2013 r.? Laureatów tej prestiżowej nagrody poznaliśmy 21 października br. podczas uroczystej gali zorganizowanej we wrocławskim Teatrze Capitol. Realizowany przez EIT+ projekt DCMiB był patronem nagrody dla najbardziej innowacyjnego dolnośląskiego przedsiębiorstwa.

Prestiżowe wyróżnienie dla dr. inż. Michała Nikodema z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

17.10.13

W grudniu br. Warszawa stanie się sercem debaty o przyszłości energetycznej Europy. Wszystko dzięki międzynarodowej konferencji „Science and art in Europe”, organizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W gronie wybitnych ekspertów z Polski oraz Niemiec zajmujących się tematyką energetyki i zaproszonych do udziału w debacie znalazł się dr inż. Michał Nikodem z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

"Play the music. Od fizyki do muzyki" - nowa multimedialna wystawa w Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium

18.10.13

Od 19 października br. "Ogrody Doświadczeń. Humanitarium" staną się miejscem pełnym radosnych melodii. Wszystko dzięki nowej wystawie multimedialnej, która właśnie w tym dniu zostanie zaprezentowana po raz pierwszy.

O klimacie, innowacjach i udanym biznesie - Festiwal Innowacji Climate-KIC 2013 we Wrocławiu

04.10.13

Już za kilka tygodni Wrocław stanie się europejskim miejscem spotkań poświęconych tematyce zmian klimatycznych. W dniach 21-23 października br. Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia będzie gościć członków i partnerów stowarzyszenia Climate-KIC, jednej z najważniejszych organizacji zajmujących się takimi zagadnieniami jak zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami, energooszczędne budownictwo czy transport niskoemisyjny.

Nabór do programu stypendialnego dla studentów w ramach programu FNP Metan

21.10.13

Zapraszamy studentów do przesyłania aplikacji do programu stypendialnego, realizowanego w ramach badań nad nową metodą pomiarów stężenia gazu w powietrzu.

"Władcy doliny" - warsztaty o zarządzaniu systemami społeczno -ekologicznymi w EIT+

16.10.13

Jak zarządzać systemami społeczno-ekologicznymi? Jak godzić sprzeczne niekiedy interesy, gdy chodzi o wspólne dobro? Odpowiedź na to pytanie przyniosła gra symulacyjna „Władcy Doliny”, zorganizowana w Kampusie Pracze EIT+ przez Departament Klimatu i Energii naszej spółki oraz Centrum Rozwiązań Systemowych (dolnośląskim partnerem Climate-KIC).

Spotkanie partnerów Climate-KIC w Kampusie Pracze

14.10.13

Co kryje się za nazwami programów Pioneers into Practice czy Industrial Symbiosis? Jak działa Climate- KIC? Do kogo skierowany jest projekt Venture Support? Odpowiedzi na te pytania przyniosło spotkanie partnerów Climate-KIC,  które odbyło  się 2 października br. z inicjatywy Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Humanitarium się zmienia. Zbliża się prezentacja nowej wystawy multimedialnej

07.10.13

W parku rozrywki edukacyjnej „Humanitarium” w Kampusie Pracze zachodzą zmiany, które wkrótce ujrzą światło dzienne i mamy nadzieję, wszystkich pozytywnie zaskoczą. Już 19 października otwarta zostanie intrygująca wystawa multimedialna. Zupełnie nowa ekspozycja nie będzie tematyką odbiegać od dotychczasowych poruszanych w „Humanitarium” zagadnień, będzie bowiem prezentować fascynujący świat jednego z ludzkich zmysłów.

Polskie INCUVO – szansa na globalny sukces

04.10.13

Jedną ze spółek utworzonych w projekcie „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym” jest Incuvo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, założona przez dwóch wybitnych programistów – Jakuba Dudę i Wojciecha Borczyka. Założyciele firmy to osoby z dużym doświadczeniem programistycznym, a także biznesowym w zakresie realizacji złożonych projektów oraz zarządzania zespołami programistów w międzynarodowych korporacjach. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych i pełnych pasji  inżynierów, artystów i projektantów.

Ogłaszamy nabór do programu dofinansowania doktoratu w ramach Climate-KIC

30.09.13

Do 21 października br. można składać aplikacje na otwarcie przewodu doktorskiego finansowego w stu procentach przez międzynarodową organizację Climate-KIC w ramach platformy Land and Water.

Prestiżowe stypendium Academia Europaea dla naukowców Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

16.09.13

Dwaj naukowcy z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, dr inż. Filip Granek i dr inż. Michał Nikodem, otrzymali prestiżowe stypendium Burgena. To ważne wyróżnienie naukowe przyznaje międzynarodowe stowarzyszenie Academia Europaea, zrzeszające m.in. laureatów Nagrody Nobla.

Powołana w projekcie Akcelerator EIT+ spółka Incuvo wyróżniona przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego

17.09.13

Firma Incuvo z Katowic, założona przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w ramach projektu Akcelerator EIT+, została wyróżniona przez Prezydenta Polski Pana Bronisława Komorowskiego.

Fakty i mity dotyczące wykorzystania energii słonecznej na Ziemi

25.09.13

Czym różni się kolektor od ogniwa słonecznego? Czy fotowoltaika jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ludzkości na energię? Czy warunki w Polsce sprzyjają rozwojowi fotowoltaiki? Czy fotowoltaika ma szansę na znaczny udział w rynku energetycznym czy jest tylko niszowym rozwiązaniem? Odpowiedzi na te i inne pytania będą mogli Państwo usłyszeć podczas wykładu Fotowoltaika: fakty i mity dot. wykorzystania energii słonecznej na Ziemi.

Projekty badawcze na rynku, czyli warsztaty biznesowej oceny pomysłów technologicznych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2013

21.09.13

Od idei do start-upu, od start-upu do sukcesu - o takiej ścieżce rozwoju własnej technologii marzy wielu innowatorów. Jak osiągnąć sukces biznesowy? O tym opowiedzą Państwu dr Cezary Iwan i Patrycja Radek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podczas specjalnego wykładu, zorganizowanego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2013.

EIT+ partnerem 25. jubileuszowej konferencji Academia Europaea “European science and scholarship looking ahead – challenges of the next 25 years"

10.09.13

Prawie 350 wybitnych naukowców z całego świata będzie obradować we Wrocławiu. Wszystko za sprawą konferencji związanej z jubileuszem 25-lecia działalności międzynarodowego stowarzyszenia Academia Europaea. Jednym z organizatorów tego prestiżowego wydarzenia jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Jak się zarejestrować na badanie w Biobanku EIT+?

11.09.13

W ostatnich dniach chętnych do odbycia badania w Biobanku jest jeszcze więcej niż dotychczas. Aby zapewnić Państwu maksymalny komfort korzystania z usług naszej placówki laboratoryjnej, przedstawiamy garść praktycznych porad dotyczących rejestracji na badanie.

Patrycja Radek z EIT+ opowiada w "Gazecie Wyborczej" o amerykańskim sposobie na innowacje

19.08.13

- Polscy naukowcy mają ogromny potencjał i nie odstają od swoich kolegów po fachu z USA. Ale muszą dogonić amerykańskich badaczy w sposobie tego, jak pracują i jak prezentują swoje odkrycia – opowiada Patrycja Radek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej Wrocław”.

Nabór ekspertów do Forum Academia2Business

09.08.13

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis do bazy ekspertów Forum Academia2Business prowadzonej przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

European Inventor Award 2014 - Nagrody czekają na wynalazców

07.08.13

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) ogłosiła nabór do konkursu na najlepsze wynalazki - European Inventor Award 2014. Zgłoszenia będą przyjmowana do 30 września br.

Co się dzieje w laboratoriach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+?

24.07.13

W czerwcu 2013 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ minęło jeden z ważniejszych kamieni milowych na swojej drodze. Oficjalnie zaprezentowaliśmy pierwszy kompleksowo wyremontowany budynek laboratoryjny, oznaczony jako 1BC. Będzie on siedzibą laboratoriów bio- i nanotechnologicznych, a naukowcy zyskają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt badawczy i ponad 1,5 tys. m.kw. powierzchni laboratoryjnej.

Atrakcje dla rodzin na zakończenie wakacji w Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium w Kampusie Pracze EIT+

27.08.13

W ostatni dzień wakacji (31 sierpnia br.) w Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium odbędzie się piknik dla rodzin. Serdecznie zapraszamy.

Wyniki badań naukowców EIT+ wyróżnione przez pismo „Journal of Optics”

17.07.13

Artykuł o badaniach nad polimerowymi światłowodami mikrostrukturalnymi, prowadzonymi w ramach projektu NanoMat, został wyróżniony przez redakcję „Journal of Optics” nagrodą dla najlepszej publikacji tygodnia.

Projekt ATLA - nowa inicjatywa EIT+ na rzecz wymiany wiedzy i dobrych praktyk w pracy na rzecz klimatu

16.07.13

Niwelowanie skutków zmian klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań, które stoją przed Europą. Aby praca na rzecz klimatu przyniosła pożądane efekty, musi mieć możliwie szeroki zasięg międzynarodowy. Aby pomóc władzom lokalnym i regionalnym w wymianie doświadczeń oraz know how, stowarzyszenie Climate-KIC uruchomiło projekt ATLA (Adaption Toolbox for Local Authorities). Za jego wdrożenie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku odpowiadać będzie Departament Klimatu i Energii EIT+.

Powołano Radę Naukową Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

27.06.13

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ utworzyło Radę Naukową. Znaleźli się w niej wybitni polscy naukowcy oraz przedstawiciele świata biznesu.

Naukowiec EIT+ wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.07.13

Kierujący Biobankiem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ dr Łukasz Kozera został wyróżniony przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką. Naszego naukowca mianowano główną osobą w Polsce do kontaktów ws. międzynarodowej sieci biobanków BBMRI-ERIC.

Zaprezentowaliśmy pierwsze nowoczesne laboratoria w Kampusie Pracze

21.06.13

Zakończył się pierwszy etap budowy laboratoriów we Wrocławskiem Centrum Badań EIT+. Z tej okazji w dniu 20 czerwca br. w Kampusie Pracze odbyło się uroczyste spotkanie prezentujące pierwsze laboratoria w oddanym budynku oraz naukowców, którzy będą prowadzić w nich badania.

Otwarcie laboratoriów w Kampusie Pracze (GALERIA ZDJĘĆ)

21.06.13

Zapraszamy do galerii zdjęć z oficjalnej prezentacji pierwszego budynku laboratoryjnego w Kampusie Pracze EIT+ we Wrocławiu.

Podróż w czasie i podniebny spacer po Kampusie Pracze

26.06.13

Spacer po Kampusie Pracze z lotu ptaka? A może podróż w czasie do sierpnia 2011 r., gdy rozpoczęliśmy kompleksowy remont budynku laboratoryjnego 1BC? To możliwe dzięki naszym najnowszym filmom promocyjnym.

Od wioski praczy do centrum naukowego - historia Kampusu Pracze w "Gazecie Wyborczej Wrocław"

18.06.13

Pracze Odrzańskie to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Wrocławia. Ciekawą historię tego miejsca opisało wrocławskie wydanie "Gazety Wyborczej". W materiale nie zabrakło obszernej wzmianki o Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Zapraszamy na szkolenie o komercjalizacji własności intelektualnej

12.06.13

Jak komercjalizować własność intelektualną? I jak chronić ją np. przed kradzieżą? Odpowiedzi na te pytania dostarczy szkolenie, które organizujemy w ramach naszego projektu Patent Plus.

O EIT+ w programie "Kawa czy herbata" Telewizji Polskiej

10.06.13

W jednym z ostatnich odcinków porannego programu Telewizji Polskiej "Kawa czy herbata?" zaprezentowano Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Zachęcamy do obejrzenia materiału poświęconego naszej spółce.

O biotechnologii w Europie Środkowo-Wschodniej podczas targów BioForum 2013 w Budapeszcie

23.05.13

W maju br. węgierski Budapeszt stał się sercem debaty o biotechnologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystko za sprawą targów Bioforum, które stolica Węgier gości w dniach 22-23 maja. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podczas targów reprezentują przedstawiciele Departamentu Life Science spółki.

Młodzi polscy naukowcy ruszają na podbój Doliny Krzemowej w ramach programu Top 500 Innovators

22.05.13

Kolejna grupa 40 laureatów III edycji „Top 500 Innovators” już 27 maja wyruszy na dwumiesięczny staż do University of California w Berkeley w USA – jednej z najlepszych uczelni na świecie. W gronie tym znalazła się Patrycja Radek, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu ds. marketingu i sprzedaży Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Ogłaszamy nabór do programu stypendialnego dla studentów

16.05.13

Zapraszamy studentów do przesyłania aplikacji do programu stypendialnego, realizowanego w ramach badań nad nową metodą pomiarów stężenia gazu w powietrzu. Projekt finansuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Jak zwiększać efektywność energetyczną miast? Warsztaty w ramach projektu GRACE w EIT+

W najbliższy czwartek w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbędą się zajęcia o kształtowaniu efektywności energetycznej miast, regionów, a także gospodarstw domowych. Wszystko w ramach międzynarodowego projektu GRACE, realizowanego przez Departament Klimatu i Energii EIT+.

Specjalne atrakcje w Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium podczas Nocy Muzeów we Wrocławiu

13.05.13

Noc Muzeów we Wrocławiu to znakomita okazja, aby odkryć ciekawe miejsca w stolicy Dolnego Śląska. Specjalne atrakcje dla gości tego wydarzenia przygotowaliśmy także w naszych Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium.

Prezentacje z kwietniowych warsztatów Industrial Symbiosis w EIT+ dostępne w internecie

09.05.13

W kwietniu br. w Kampusie Pracze odbyły się drugie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu Industrial Symbiosis. Przygotowaliśmy dla Państwa prezentacje uczestników tego wydarzenia.

Masz pomysł na innowacyjną technologię? Zgłoś go zespołowi projektu Akcelerator

23.04.13

W czerwcu 2012 r. zakończyliśmy realizację projektu Akcelerator. Nie oznacza to jednak, że zakończyliśmy działalność inwestycyjną.

Jak zazielenić miasta w Polsce i Europie? Spotkanie o projekcie Blue Green Dream w EIT+

29.04.13

Blue Green Dream – pod tą tajemniczą nazwą kryje się projekt, dzięki któremu miasta Europy zmienią swoje oblicze na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. W poniedziałek (29 kwietnia br.) pomysłodawca Blue Green Dream prof. Čedo Maksimović z brytyjskiego Imperial College w Londynie spotkał się w Kampusie Pracze EIT+ z badaczami oraz przedsiębiorcami z Dolnego Śląska.

Wrocław dla nauki i biznesu - nowy spot promocyjny miasta. W materiale nie zabrakło projektów EIT+

16.04.13

Biuro Academia Europaea i Wrocławskie Centrum Akademickie przygotowały spot promujący Wrocław. W materiale zaprezentowano m.in. Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz działające w Kampusie Pracze "Ogrody Doświadczeń. Humanitarium".

Metale ziem rzadkich przyciągają międzynarodowych ekspertów do Wrocławia. Konferencja REMAT 2013 w EIT+

22.04.13

W dniach 26-28 kwietnia 2013 r. we Wrocławskiem Centrum Badań EIT+ odbędzie się międzynarodowa Konferencja REMAT 2013 na temat geologii, zastosowania, technologii oczyszczania oraz recyklingu ziem rzadkich. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Prezes Zarządu EIT+ prof. Jerzy Langer w wywiadzie dla portalu biotechnologia.pl

09.04.13

W rozmowie z portalem biotechnologia.pl, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Jerzy Langer diagnozuje, jakie są najważniejsze problemy strukturalne polskiej nauki. To m.in. zbyt mała liczba środków przeznaczana na badania i rozwój przez rodzime firmy, a także źle ułożona współpraca na linii nauka - biznes.

EIT+ partnerem ogólnopolskiej akcji "DNA. Encyklopedia życia". Święto biotechnologów 20 kwietnia br. we Wrocławiu

15.04.13

W najbliższą sobotę (20 kwietnia br.) ul. Świdnicka we Wrocławiu zamieni się w laboratorium biotechnologiczne. Wszystko dzięki wydarzeniom w ramach ogólnopolskiej akcji „DNA. Encyklopedia życia”. Partnerem tego projektu jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Naukowcy Uniwerystetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wizytą w Kampusie Pracze

10.04.13

We wtorek (9 kwietnia br.) w Kampusie Pracze EIT+ gościli naukowcy z wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uczniowie wrócą na Pracze. Spotkanie absolwentów w EIT+

12.04.13

W sobotę (13 kwietnia br.) Kampus Pracze odwiedzą absolwenci szkół, które kiedyś miały w nim swoją siedzibę. Spotkanie organizuje lokalne stowarzyszenie „Na zawsze Pracze”.

O nowoczesnym gospodarowaniu odpadami podczas warsztatów Industrial Symbiosis w EIT+

10.04.13

Prawie 30 uczestników, blisko 60 zidentyfikowanych połączeń między firmami zajmującymi się gospodarowaniem odpadami – to bilans warsztatów Industrial Symbiosis. Zajęcia odbyły się 10 kwietnia br. (czwartek) w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Michał Nikodem z Departamentu Nanotechnologii EIT+ wyróżniony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

25.03.13

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła naukowca z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Grant na rozwój innowacyjnej technologii laserowej, służącej do detekcji gazów w powietrzu i monitorowania stężenia metanu, otrzymał dr Michał Nikodem z Departamentu Nanotechnologii.

Kolejne warsztaty o nowoczesnych metodach gospodarowania odpadami już w kwietniu w EIT+

12.03.13

Zapraszamy na kolejne warsztaty o nowoczesnym gospodarowaniu odpadami z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Zajęcia prowadzone w ramach projektu Industrial Symbiosis odbędą się 10 kwietnia br. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na Praczach Odrzańskich.

Fotoreporter z Wrocławia wyróżniony w konkursie BZ WBK Press Foto 2013 za zdjęcie Kampusu Pracze

22.03.13

Kampus Pracze to jeden z najładniejszych zakątków Wrocławia. Zatopione w zieleni zabytkowe budynki z czerwonej cegły tworzą unikalny kompleks architektoniczny. Teren ten to idealny plener dla fotografów. Jedno ze zdjęć Kampusu, którego autorem jest fotoreporter z Wrocławia Tomasz Sąsiada, zostało wyróżnione w prestiżowym konkursie BZ WBK Press Foto 2013, organizowanym pod patronatem dziennika "Rzeczpospolita.

Europa czeka na Pionierów. Rekrutacja do programu Pioneers into Practice 2013

15.02.13

Budowa innowacyjnej, przyjaznej dla środowiska naturalnego gospodarki to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Europą. Promowaniem niskoemisyjnych rozwiązań mają się zajmować Pionierzy – liderzy przemian na rzecz efektywnej energetycznie gospodarki. Trwa rekrutacja do tegorocznej, czwartej już, edycji programu stażowo-szkoleniowego Pioneers into Practice (PiP).

"Demonstrator+" - pilotażowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla naukowców oraz przedsiębiorców

20.03.13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do programu Demonstrator+. To pilotażowa edycja, której celem jest wspieranie badań naukowych oraz prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało uczestników tegorocznej edycji programu TOP 500 Innovators

19.03.13

116 - tylu ekspertów ds. innowacyjnej gospodarki i naukowców z całej Polski wybrano w ramach pierwszej rundy rekrutacji do tegorocznej edycji programu TOP 500 Innovators. W poniedziałek (18 marca br.) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru do programu.

Prestiżowa nagroda dla niemieckiego Fraunhofer COMEDD – partnera Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

18.03.13

Okulary wyświetlające informacje i sterowane ruchami gałki ocznej? Taki produkt był do niedawna tylko nieosiągalnym marzeniem naukowców oraz elementem znanym z filmów science fiction. To co wczoraj wydawało się niemożliwe, dzisiaj dzięki rozwojowi nowoczesnych nanotechnologii, może trafić na rynek i stać się przedmiotem codziennego użytku, podobnie jak smartfon czy tablet. Innowacyjne okulary opracowała właśnie niemiecka firma Fraunhofer COMEDD, która za swój produkt otrzymała nagrodę w kategorii „hardware” podczas tegorocznej edycji targów CeBIT w Hannowerze.

Trwa rekrutacja do międzynadorowego programu edukacyjnego dla studentów i doktorantów The Journey

14.03.13

Do 31 marca br. można aplikować do programu The Journey, realizowanego wspólnie przez Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Climate-KIC.

O "zielonych" zamówieniach publicznych EIT+ na łamach magazynu "Przetargi publiczne"

13.03.13

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jako jedna z niewielu jeszcze instytucji w Polsce dba o środowisko naturalne, kupując towary spełniające kryteria ekologiczne. Jak przeprowadzić tzw. zielone zamówienie publiczne? O tym piszą w magazynie "Przetargi Publiczne" nasze specjalistki, Dominika Frączek (kierownik działu zakupów) i Marta Borkiewicz-Jaroszewska (specjalistka ds. zamówień publicznych).

Powstał Śląski Klaster Nano z udziałem ekspertów oraz naukowców EIT+

08.03.13

Naukowcy i przedsiębiorcy ze Śląska połączyli siły, by lepiej współpracować nad wdrażaniem na rynek innowacyjnych odkryć nanotechnologii. W marcu br. utworzyli Śląski Klaster Nano. W prace tej organizacji włączył się Departament Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Info Day COST – po raz pierwszy we Wrocławiu i w Kampusie Pracze

10.03.13

Europejski program COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) może być dla naukowców przepustką do projektów badawczych realizowanych na międzynarodową skalę. O szansach, jakie daje program COST, rozmawiano w czwartek (7 marca br.) w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ otwiera się na młodszych pacjentów

07.03.13

Mamy dobrą wiadomość dla młodych ludzi, chcących pomóc lekarzom w jeszcze lepszym diagnozowaniu i leczeniu chorób.

"Wrocław to miasto innowacyjnych inicjatyw i innowacyjnych umysłów". Ambasador USA Stephen Mull z wizytą w EIT+

04.03.13

Dolina Krzemowa w Kalifornii to serce światowej innowacyjności. Amerykanie śledzą jednak z zaciekawieniem też inne innowacyjne projekty na całym świecie. Dlatego ich uwadze nie mogła umknąć działalność Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W poniedziałek (4 marca br.) w naszym Kampusie Pracze
we Wrocławiu gościł Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce.

Pionierzy wrócili do Kampusu Pracze

06.03.13

Rozpoczęliśmy kolejną edycję międzynarodowego programu praktyk Pioneers into Practice 2013. Pierwsze spotkanie naszych Pionierów odbyło się we wtorek (6 marca br.) w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Otwórzmy się na współpracę w europejskiej sieci naukowej - COST

01.03.13

Jak inicjować i nawiązywać wspólne projekty badawcze na szczeblu europejskim? Jak dokonać przełomu w osiągnięciach naukowych, stworzyć nowe produkty i tym samym przyczynić się do intensyfikacji badań w Europie? I czym jest Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST. Na te oraz inne pytania będą chcieli odpowiedzieć uczestnicy spotkania „COST Info Day” organizowanego 7 marca br. przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Spotkanie informacyjne programu Pioneers into Practice

21.02.13

Już 5 marca 2013 r. w godzinach od 13.00 do 15.00, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach IV edycji programu stażowo-szkoleniowego Pioneers into Practice (PiP).

Nabór na członków Rady Młodych Naukowców

21.02.13

Do 18 marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na zgłoszenia kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Będzie to już czwarta kadencja najważniejszego gremium reprezentującego środowisko młodych naukowców.

BioBank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ włączony do prestiżowego projektu BBMRI-LPC

11.02.13

Uruchomiony w październiku ub.r. BioBank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został doceniony na arenie międzynarodowej. Nasza placówka badawcza została włączona do prestiżowego europejskiego projektu BBMRI-Large Perspective Cohorts, łączącego biobanki z kilkunastu krajów Europy oraz Kanady.

"Inteligentne systemy energetyczne to źródło dużych oszczędności dla firm, przemysłu i zwykłych użytkowników"

Inteligentne systemy zarządzające np. poborem energii elektrycznej w domach czy wentylacją w dużych obiektach usługowych nazywane są przyszłością energetyki. Nad projektem wpisującym się w ten kontekst pracowała firma VemsEcoFound sp.z o.o. Jej technologia synchronicznego sterowania wentylacją o nazwie VEMS została nagrodzona w naszym konkursie Venture Support Programme. Zachęcamy do lektury wywiadu z Marcinem Michalskim, Prezesem Zarządu wyróżnionej przez nas spółki.

Jak wspierać rozwój polskich innowacyjnych firm z sektora biotechnologii? (video)

04.02.13

O biotechnologii mówi się, że jest jedną z nauk przyszłości. W Polsce nie brakuje firm oraz instytucji badawczych, które chcą przygotowywać grunt pod biotechnologiczną rewolucję w naszym kraju. Jak kreować współpracę między nimi i jak kapitał publiczny może pomagać w rozwoju sektora MŚP lub startupów biotechnologicznych? O tym podczas konferencji "Managing Innovation" w Warszawie opowiadał dr Paweł Wielgus z EIT+.

Program Pioneers Into Practice 2013 - szansa dla firm i młodych naukowców

22.01.13

Budowa ekologicznej, mniej szkodliwej dla środowiska naturalnego gospodarki to jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed Europą. Promowaniem niskoemisyjnych rozwiązań mają się zajmować Pionierzy – liderzy przemian na rzecz efektywnej energetycznie gospodarki, zaangażowani w program międzynarodowych praktyk Pioneers Into Practice. W lutym br. Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ rozpocznie rekrutację  do tegorocznej edycji PiP.

Prezentacje z warsztatów EUR Industrial Symbiosis w EIT+ dostępne online

01.02.13

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentacje z warsztatów dotyczących nowoczesnych metod gospodarowania odpadami. Zajęcia odbyły się w styczniu br. w Kampusie Pracze we Wrocławiu, w ramach międzynarodowego projektu Industrial Symbiosis.

Nowe technologie to przyszłość przedsiębiorczości. Druga część wywiadu z prof. Przemysławem Łosiem (spółka Numed)

31.01.13

Jak usprawnić procesy komercjalizacji wiedzy oraz wynalazków na polskich uczelniach? Co zrobić, by przekuć pomysł na start-up w innowacyjny produkt, oferowany na rynku przez prężne przedsiębiorstwo? Na te pytania odpowiada prof. Przemysław Łoś, szef spółki Numed, która opracowała unikalną technologię wykrywania próchnicy zębów.

Biobank EIT+ współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

01.02.13

Z przyjemnością informujemy, że Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ rozpoczął współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Od innowacyjnego pomysłu do sukcesu rynkowego - wywiad z prof. Przemysławem Łosiem, szefem spółki Numed

31.01.13

Powołana w naszym projekcie Akcelerator EIT+ Spółka Numed opracowała unikalną technologię diagnozowania wtórnej próchnicy zębów. Firma ta jako pierwsza przeszła cały zaplanowany proces inwestycyjny, zakończony sprzedażą udziałów poważnemu inwestorowi. Szef Numedu prof. dr hab. Przemysław Łoś w opowiada nam w wywiadzie, jak powstawała ta innowacyjna technologia i jakie warunki muszą spełnić innowatorzy, by ich produkt miał szansę zaistnieć na rynku komercyjnym.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ współpracuje nad utworzeniem nowych Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI)

29.01.13

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (WWI) to unikatowy mechanizm Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii z Budapesztu, łączący biznes, naukę, przemysł i samorządy. W najbliższych latach EIT poszerzy zakres ich działalności, tworząc węzły tematyczne o surowcach naturalnych, żywności i zdrowiu.

Wyjątkowe atrakcje dla dzieci podczas zimowych ferii w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium"

21.01.13

Fascynujące warsztaty naukowe, pokazy filmów animowanych, a także śnieżny pokaz psich zaprzęgów... Ferie zimowe w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium" będą wielką naukową przygodą dla naszych najmłodszych gości.

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji programu TOP 500 Innovators

24.01.13

Do 5 lutego br. potrwa rekrutacja do tegorocznej edycji programu TOP 500 Innovators, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Technologia pozwalająca na przemianę energii słonecznej i odpadowej w elektryczną w każdym domu? To możliwe

18.01.13

Czy w przyszłości w każdym domu będzie można w prosty sposób przekształcać energię słoneczną i odpadową na prąd? Takie możliwości może zapewnić technologia wdrażana przez Adriana Karbowskiego, a opracowywana na bazie wynalazku H. Janusza Bielskiego.

Konferencja "Managing Innovation" w Warszawie

16.01.13

Historie sukcesu polskich i zagranicznych start-upów wdrażających projekty m.in. biotechnologiczne, doświadczenia  najlepszych specjalistów w dziedzinie rozwoju innowacji i komercjalizacji wiedzy i dużo, dużo więcej – to wszystko czeka na uczestników konferencji Managing Innovation, która odbędzie się w dniach 17-18 stycznia br. w Warszawie.

Wrocławski projekt Zielony Transfer wyróżniony w konkursie Europejskiego Funduszu Społecznego

15.01.13

Realizowany we Wrocławiu projekt "Zielony Transfer" został wyróżniony w konkursie "Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego 2012". W tę inicjatywę zaangażowany był Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Prezentacje z konferencji Climate-KIC we Wrocławiu dostępne online

11.01.13

Na stronie internetowej Climate-KIC opublikowano wszystkie prezentacje z konferencji stowarzyszenia, która odbyła się w dniach 4-5 grudnia ub.r. we Wrocławiu. Zachęcamy do lektury.

O nowoczesnym gospodarowaniu odpadami podczas warsztatów Industrial Symbiosis w EIT+

10.01.13

Jak gospodarować odpadami, wykorzystując przy tym innowacyjne technologie i nawiązując współpracę ze światem biznesu oraz nauki? Tej tematyce poświęcone były warsztaty w ramach międzynarodowego projektu Industrial Symbiosis, zorganizowane w czwartek (10 stycznia br.) przez Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w Kampusie Pracze we Wrocławiu.

Od innowacyjnych technologii do czystego środowiska naturalnego. Warsztaty Industrial Symbiosis o gospodarowaniu zasobami odpadowymi

07.01.13

Czyste powietrze i zadbana przyroda jest jak układanka z puzzli. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę, by zatroszczyć się o środowisko naturalne. Jak o przyrodę mogą zadbać firmy z Wrocławia i Dolnego Śląska, stosując przy tym innowacyjne technologie? Odpowiedź na to pytanie przyniosą warsztaty w ramach projektu Industrial Symbiosis, organizowane 10 stycznia br. (czwartek) przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Trwa rejestracja na warsztaty poświęcone tematyce gospodarowania odpadami w ramach projektu Industrial Symbiosis

11.12.12

Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, dotyczące innowacyjnego podejścia do gospodarowania zasobami odpadowymi. Zajęcia odbędą się 10 stycznia 2013 r. w ramach międzynarodowego projektu Industrial Symbiosis.

Prezes EIT+ prof. Jerzy Langer: Europa musi postawić na naukę

07.12.12

- Milion, 20 milionów i 20 miliardów euro. To liczby kluczowe dla przyszłości Europy – mówił Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Jerzy Langer podczas otwarcia konferencji stowarzyszenia Climate-KIC. Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju i ekologii obradowali w dniach 4-5 grudnia br. we Wrocławiu.

Naukowiec EIT+ dr inż. Filip Granek wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

18.12.12

Dzięki programowi LIDER 2012, młodzi polscy naukowcy mają szansę na to, by rozwijać swoje projekty badawcze. W poniedziałek (17 grudnia br.) w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podsumowująca tegoroczną edycję tego programu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W gronie wyróżnionych znalazł się naukowiec Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, dr inż. Filip Granek.

Kampus Pracze EIT+ w obiektywie wrocławskich blogerów

12.12.12

Najmłodszy gmach w Kampusie Pracze EIT+ we Wrocławiu, czyli budowany od podstaw budynek nr 9A, pod koniec listopada br. został ukończony w stanie surowym otwartym. Z tej okazji zaprosiliśmy wrocławskich blogerów zajmujących się fotografią do naszej siedziby na sesję zdjęciową. Efekty ich pracy podsumowaliśmy dla Państwa w specjalnym zbiorze.

Projekt "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów" wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

07.12.12

Projekt „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” został wyróżniony w konkursie na najlepszą promocję realizowanych projektów „Siła promocji – siła projektu”. Jego organizatorem było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja  Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka w Polsce.

Wrocław sercem europejskiej debaty o zrównoważonej gospodarce - podsumowanie konferencji Climate-KIC

05.12.12

Debaty dotyczące zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskowęglowej, wiele pasjonujących rozmów kuluarowych z ekspertami z całej Europy - tak w skrócie można podsumować konferencję Climate-KIC. Obrady odbyły się w dniach 4-5 grudnia br. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Organizatorem konferencji było Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Rozpoczęła się konferencja stowarzyszenia Climate-KIC we Wrocławiu

04.12.12

Takiej konferencji o sposobach zapobiegania zmianom klimatycznym i budowie zrównoważonej gospodarki w Europie jeszcze we Wrocławiu nie było. We wtorek we Wrocławskim Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia obrady rozpoczęli przedstawiciele międzynarodowego stowarzyszenia Climate-KIC. Organizatorem konferencji jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Kolejny etap rozbudowy Kampusu Pracze osiągnięty - budynek laboratoryjny 9A gotowy w stanie surowym

29.11.12

Po trwających nieco ponad rok pracach, najnowszy budynek laboratoryjny w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest gotowy w stanie surowym otwartym. W czwartek (29 listopada br.) na obiekcie oznaczonym numerem 9A uroczyście zamocowano wiechę, symbolizującą ten etap prac budowlanych.

Prezes Klimatycznego-KIC Mary A. Ritter o konferencji we Wrocławiu: "Wiążę duże nadzieje z tym wydarzeniem"

28.11.12

Czym zajmuje się stowarzyszenie Climate-KIC? Jakie projekty realizuje, by uczynić Europę kontynentem proekologicznym i lepiej gospodarującym energią? O tym opowiada nam w wywiadzie Mary A.Ritter, prezes stowarzyszenia Climate-KIC. Zachęcamy do lektury.

Europa w awangardzie zrównoważonej gospodarki na świecie – konferencja Klimatycznego-KIC we Wrocławiu pt. „Models of Innovation for Tackling Climate Change”

12.11.12

Jak sprawić, by Europa była pierwszym na świecie kontynentem budującym nową, sprzyjającą ochronie środowiska naturalnego gospodarkę? O tym w grudniu 2012 r. dyskutować będą we Wrocławiu przedstawiciele Klimatycznego-KIC, jednej  z największych instytucji na Starym Kontynencie zajmujących się tą tematyką.

Pięć nagród dla EIT+ na prestiżowych targach Brussels Innova 2012!

19.11.12

Innowacyjne produkty naukowe zaprezentowane przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zdobyły aż pięć nagród podczas prestiżowych targów wynalazczości i transferu technologii Brussels Innova 2012. Jury targów wyróżniło Złotym i Srebrnym Medalem Brussels EUREKA aż cztery projekty opracowane przez naukowców współpracujących z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, w ramach realizowanych kontraktów badawczych i komercjalizacyjnych.

Amerykański przepis na transfer technologii - dr Cezary Iwan z EIT+ o tajnikach sukcesu Doliny Krzemowej

22.11.12

Dolina Krzemowa w amerykańskiej Kalifornii to serce światowej innowacyjności. To tam powstały firmy, których technologie wywołały rewolucję w wielu dziedzinach naszego życia i nadal rodzą się tam kolejne świetne pomysły. Jaka jest tajemnica sukcesu Amerykanów i co sprawia, że tamtejsi odkrywcy tak często podbijają świat swoimi pomysłami? O tym pisze dr Cezary Iwan z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, który przebywa na stypendium na Stanford Uniwersity w ramach rządowego programu TOP 500 Innovators.

Firma Incuvo powołana w projekcie Akcelerator EIT+ nominowana do prestiżowej nagrody na Game Connection w Paryżu

21.11.12

Sto trzydzieści aplikacji, tylko piętnaście nominacji - w tym dla spółki Incuvo powołanej w naszym projekcie Akcelerator EIT+. Firma walczy o zwycięstwo na prestiżowych targach Game Connection, które odbędą się w dniach 28-30 listopada w Paryżu.

Sukces serwisu Doktor-Medi.pl, uruchomionego w projekcie Akcelerator EIT+: 55 tys. wirtualnych diagnoz w miesiąc

25.10.12

Minął pierwszy miesiąc funkcjonowania serwisu internetowego Doktor-Medi.pl. Portal uruchomiono we wrześniu 2012 r. W tym czasie ponad 42 tys. użytkowników wykonało 55 tys. wirtualnych konsultacji, a co za tym idzie – odpowiedzieli oni na ponad milion pytań zadanych przez wirtualnego lekarza.

Wrocławskie media o projekcie Zielony Transfer, realizowanym przez Departament Klimatu i Energii EIT+

26.10.12

Ekologiczne technologie i zdrowe miasto dzięki współpracy nauki i biznesu? To możliwe, co pokazał wrocławski projekt "Zielony Transfer". Zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez TVP Wrocław.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń na warsztacie Pioneers into Practice 2012 w EIT+

24.10.12

Przez dwa dni (22-23 października br.) Kampus Pracze EIT+ gościł europejskich specjalistów pracujących na co dzień nad zagadnieniami wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Prezes Zarządu EIT+ prof. Jerzy Langer: Kampus Pracze ma być miejscem budzącym dumę wrocławian

08.10.12

W wywiadzie dla portalu tuWroclaw.com, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Jerzy Langer opowiada o wizji rozwoju Kampusu EIT+ na Praczach Odrzańskich.

Projekt DCMiB partnerem nagrody "Dolnośląski Gryf Gospodarczy 2012"

19.10.12

Nagroda "Dolnośląski Gryf Gospodarczy" to jedno z najważniejszych wyróżnień dla biznesu w naszym regionie. W 2012 r. współorganizatorem gali, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia dla firm, jest  projekt DCMiB realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Projekt otrzymał tytuł "Złotego Patrona Przedsiębiorczości".

Otwarcie Biobanku EIT+ - galeria zdjęć

19.10.12

W czwartek (18 października br.) rozpoczął działalność Biobank, uruchomiony wspólnie przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.

Kampus Pracze - uniwersalna przestrzeń urbanistyczna dla nauki i społeczeństwa (ZDJĘCIA)

15.10.12

Kampus Pracze to nie tylko siedziba nowoczesnych laboratoriów, ale też ciekawa i inspirująca przestrzeń urbanistyczna. Jak można podkreślić te zalety? Pokazał to w swoim projekcie „Eksploratorium EIT+” Marcin Osiecki, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Sukces spółki Simply User, powołanej w projekcie Akcelerator EIT+

11.10.12

Technologia opracowana przez powołany przez nas start-up Simply User z Krakowa potwierdziła swoją skuteczność w praktycznym zastosowaniu. Firma przygotowała kompleksowy projekt modernizacji portalu tipy.pl, dzięki czemu znacznie wzrosły statystyki oglądalności serwisu.

Politechnika Koszalińska nowym partnerem EIT+

09.10.12

Z przyjemnością informujemy, że nowym partnerem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ została Politechnika Koszalińska.

Czym jest miejski program Mozart? Zapraszamy na spotkania informacyjne

08.10.12

Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) zaprasza na cykl spotkań informacyjnych, dotyczących Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart".

Trwa nabór do miejskiego programu wspierania współpracy biznesu i nauki Mozart

03.10.12

Wrocław cieszy się w Polsce opinią miasta, które wyjątkowo dba o wspieranie partnerstwa między światem nauki i biznesu. By współpraca między naukowcami i przedsiębiorcami układała się jeszcze lepiej, uruchomiono Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „Mozart”. To projekt ukierunkowany na rozwój lokalnego rynku pracy.

Dzień otwarty dla nauczycieli w Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10.10.12

W najbliższą niedzielę (14 października br.) nauczyciele będą obchodzić swoje święto – Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji dla wszystkich pedagogów nasze „Ogrody Doświadczeń. Humanitarium” przygotowały niespodziankę.

Ruszył portal Doktor-Medi.pl spółki Infermedica, powołanej w projekcie Akcelerator EIT+

26.09.12

Doktor-Medi.pl czeka już na Państwa w swoim internetowym gabinecie. We wtorek (25 września br.) odbyła się oficjalna premiera tej aplikacji. Stworzyła ją firma Infermedica – jedną ze spółek utworzonych przez nas w ramach projektu Akcelerator EIT+.

Festiwal Innowacji w Bolonii - zapraszamy na transmisję z obrad

01.10.12

Przez dwa dni Bolonia we Włoszech będzie europejskim centrum tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Wszystko za sprawą konferencji "InnoFest", w której udział biorą przedstawiciele Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Zapraszamy Państwa do śledzenia on-line transmisji z "InnoFest" w Bolonii.

Nauka i innowacyjne technologie w służbie Wrocławia. Dyskusja podczas XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

26.09.12

Dzięki nauce, można przełamywać granice i sięgać po technologie, które dotychczas wydawały się być tylko odległym marzeniem. O tym, jak wrocławskie środowisko naukowe może sprzyjać lokalnej społeczności, rozmawiano podczas wtorkowych konsultacji społecznych projektu PLACES. Dyskusja odbyła się w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opowiedzieli o naszej współpracy z naukowcami i  innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

O współpracy z branżą lotniczą podczas targów ILA 2012 w Berlinie

19.09.12

Targi ILA w Berlinie to jedno z najważniejszych wydarzeń światowego przemysłu lotniczego. W tegorocznej edycji, zorganizowanej w stolicy Niemiec w dniach 11-16 września br., wzięła udział delegacja Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Prof. Jerzy Langer nowym Prezesem Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

06.09.12

W środę (5 września br.) Rada Nadzorcza Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, na wniosek Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, powołała prof. Jerzego Langera na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.

Prof. Shuji Nakamura z wizytą w Kampusie Pracze EIT+

14.09.12

W piątek (14 września br.) Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odwiedził jeden z najwybitniejszych współczesnych naukowców. Prof. Shuji Nakamura spotkał się z naukowcami i pracownikami EIT+ podczas specjalnego seminarium.

Co nauka może zrobić dla Wrocławia? Dyskusja w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

10.09.12

Jak tworzyć ramy współpracy między administracją, nauką i lokalną społecznością? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść europejski projekt PLACES, w który zaangażowane jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Zapraszamy na debatę, która odbędzie się 25 września br. na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Wybitny fizyk, twórca diod LED prof. Shuji Nakamura we Wrocławiu

06.09.12

W dniach 12-15 września br., na zaproszenie Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza oraz Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego, przyjedzie do Wrocławia światowej sławy fizyk prof. Shuji Nakamura. Organizatorami spotkania są Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Uniwersytet Wrocławski.

Najlepsza inwestycja turystyczna na Dolnym Śląsku w 2012 r.? Dzięki Państwu, to może być Humanitarium!

17.08.12

Z przyjemnością informujemy, że „Ogrody Doświadczeń. Humanitarium” prowadzą w konkursie na najlepszą inwestycję podnoszącą atrakcyjność turystyczną Dolnego Śląska w 2012 r.

Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu ASPICE w EIT+

14.09.12

W dniach 17-18 września br. w Kampusie Pracze (siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+) odbędzie się spotkanie partnerów projektu ASPICE, realizowanego przez Departament Nanotechnologii EIT+.

Zapraszamy na spotkanie z nauką na najwyższym światowym poziomie (VIDEO)!

12.09.12

Prof. Shuji Nakamura to jeden z najwybitniejszych naukowców na świecie. Zapraszamy na otwarty wykład pochodzącego z Japonii uczonego, podczas którego będą mogli Państwo odkryć tajemnice prowadzonych przez niego badań.

O najnowszych trendach na rynku pracy podczas konferencji "Wyzwania HR 2012" z udziałem przedstawicieli EIT+

11.09.12

Wyzwania stojące przez firmami rekrutującymi pracowników, nowe trendy w Employer Brandingu – tym zagadnieniom poświęcona będzie konferencja „Wyzwania HR”. Odbędzie się ona 12 września br. we wrocławskim hotelu Mercure Panorama, a w dyskusji weźmie udział Monika Szymonek-Stec z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

O EIT+ i naszej spółce InnovaLab w materiale telewizji TVN CNBC

07.09.12

O łączeniu nauki z biznesem, a także o innowacyjnej technologii zabezpieczania materiałów przed fałszerstwem, w telewizji TVN CNBC opowiada Katarzyna Sawicz-Kryniger, prezes spółki InnovaLab. To jedna z firm powołanych przez nas w ramach projektu Akcelerator EIT+.

Przedstawiciele Parlamentu Berlina z wizytą w Kampusie Pracze

06.09.12

W środę (5 września br.) Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odwiedzili posłowie Parlamentu stolicy Niemiec, Berlina. Spotkanie dotyczyło m.in. możliwości współpracy niemieckich firm oraz instytucji badawczych z EIT+.

Firma NUVARRO sp. z o.o. nowym partnerem EIT+

03.09.12

Z przyjemnością informujemy, że firma NUVARRO sp. z o.o. dołączyła do grona oficjalnych partnerów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Departament Nanotechnologii EIT+ bez tajemnic

10.08.12

Nanotechnologia to jedna z nauk przyszłości. To też jeden z filarów naszej działalności. Zapraszamy do lektury folderów prezentujących działalność Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Nasz start-up Simply User nominowany w konkursie Innovator Małopolski 2012

10.08.12

Utworzona przez nas spółka Simply User sp. z o.o. może stać się okrętem flagowym gospodarki innowacyjnej w Małopolsce. Z przyjemnością informujemy, że firma przeszła do drugiego etapu konkursu "Innovator Małopolski 2012".

Milionowa inwestycja renomowanego funduszu venture capital w naszą spółkę portfelową!

03.08.12

Miło nam poinformować, że na początku lipca br. sfinalizowane zostało podwyższenie kapitału Incuvo Sp. z o. o., w ramach którego kapitał zakładowy Spółki podniesiony został z dwóch do trzech milionów złotych.  Nowe udziały objął pierwszy polsko-izraelski fundusz Giza Polish Ventures I (GPV I).

Ogłoszono wyniki naboru do jesiennej edycji programu TOP 500 Innovators. Na staż wyjedzie pięciu pracowników EIT+

08.08.12

Pięciu pracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ weźmie udział w jesiennej edycji międzynarodowego programu TOP 500 Innovators.

Ostatnie dni naboru aplikacji w konkursie Venture Support Programme

27.08.12

Nabór aplikacji w konkursie "Venture Support Programme" zbliża się do końca. Dokumenty można przesyłać do 31 sierpnia br., a więc do najbliższego piątku. Zachęcamy do udziału w konkursie, tym bardziej, że zwycięzcy otrzymają solidny impuls finansowy i merytoryczny do rozwoju swoich projektów.

"Ogrody Doświadczeń. Humanitarium" nominowane w konkursie "Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2012"

27.07.12

"Ogrody Doświadczeń. Humanitarium" w Kampusie Pracze EIT+ mogą zostać wielkim odkryciem Dolnego Śląska. W jaki sposób? Dzięki Państwa głosom w konkursie ogłoszonym przez redakcję "Gazety Wrocławskiej".

Kampus Pracze rośnie w oczach [zdjęcia]

06.08.12

Mamy dla Państwa nową galerię zdjęć, dokumentującą postępy budowy naszych laboratoriów w Kampusie Pracze. Serdecznie zapraszamy!

O Kampusie Pracze na portalu wroclaw.pl

08.08.12

- Kampus Pracze EIT+ pięknieje - taki tytuł nosi artykuł o naszej siedzibie i laboratoriach, które budujemy opublikowany na łamach oficjalnego portalu Wrocławia www.wroclaw.pl. Zapraszamy do lektury.

Zapraszamy na staż w innowacyjnym projekcie Doktor-Medi.pl

03.08.12

Mamy ciekawą propozycję dla każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem innowacyjnych projektów. Utworzona przez nas w ramach Akceleratora EIT+ firma Infermedica, która rozwija nowatorski projekt Doktor-Medi.pl, poszukuje stażystów. Zachęcamy do przesyłania aplikacji, bo projekt ten może stać się technologicznym hitem nie tylko w Polsce.

Przedstawiciele EIT+ z wizytą w naszych spółkach innowacyjnych

27.07.12

Pod koniec lipca br. odwiedziliśmy dwie z naszych spółek portfelowych: Ekoinwentykę sp. z o.o oraz Nanovectors sp. z o. o., aby na własne oczy przekonać się o postępach prowadzonych przez nie prac. Obie firmy pracują nad innowacyjnymi technologiami w dziedzinie badań laboratoryjnych oraz nanowektorowych zabezpieczeń materiałów przed fałszerstwem.

Konkurs dla przedsiębiorczych: Venture Support Programme

26.06.12

Mamy dobrą wiadomość dla zespołów badawczych i start-upów działających w sektorze gospodarki niskowęglowej - ogłaszamy nabór projektów do inkubacji. Zwycięzcy zaprezentują swój pomysł (produkt, usługi) w prestiżowym konkursie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute for Innovation and Technology).

O promowaniu nauki wśród wrocławian w ramach europejskiego projektu PLACES

06.04.12

Jak tworzyć ramy współpracy między administracją, nauką i lokalną społecznością? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść europejski projekt PLACES, w który zaangażowane jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Zachęcamy do wypełnienia ankiety projektowej, która pozwoli nam dowiedzieć się, jakie są oczekiwania wrocławian w tej dziedzinie.

Jak wspierać polską innowacyjność? Trzy koncepcje prof. Mirosława Millera

09.07.12

Jak wspierać polską innowacyjność i rodzime start-upy, czyniąc Polskę ważnym punktem globalnej gospodarki opartej na wiedzy? Zachęcamy do lektury pomysłów, które zgłosił Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller podczas seminarium eksperckiego zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP.

Co nowego w biotechnologii? Przedstawiciele EIT+ na BIO International Convention w USA

11.07.12

O biotechnologii często mówi się, że ta nauka w niedalekiej przyszłości wywoła technologiczną i społeczną rewolucję. W dniach 18-21 czerwca br. eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy z całego świata zajmujący się tą tematyką spotkali się w Bostonie (USA) na kolejnej edycji BIO International Convention. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów spółki Numed Sp. z o. o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. zaprasza do składania ofert nabycia udziałów spółki Numed sp. z o.o. Na Państwa oferty czekamy do 31 lipca br. (wtorek) o godz. 12.

Prof. Mirosław Miller gościem debaty o polskiej innowacyjności zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP

06.07.12

Jak uczynić polską gospodarkę ważnym węzłem europejskiej innowacyjności? O tym debatowano w czwartek podczas seminarium eksperckiego zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W debacie udział wziął prof. Mirosław Miller, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Europa sercem światowej innowacyjności. Konferencja "WIRE 2012" w Krakowie

05.07.12

Jak sprawić, by europejskie regiony były podstawowym elementem europejskiej innowacyjności? Co robić, by miasta nadawały ton procesom rozwoju technologicznego na Starym Kontynencie? O tym dyskutowano podczas konferencji „WIRE 2012” w Krakowie. Jednym z panelistów podczas obrad był prof. Mirosław Miller, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Dr inż. Filip Granek z EIT+ wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

02.07.12

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Filip Granek z naszego Departamentu Nanotechnologii został laureatem prestiżowego programu „Lider” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Prof. Mirosław Miller nie złożył rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu EIT+

04.07.12

Kilka dni temu na łamach wrocławskiego wydania “Gazety Wyborczej” pojawiła się informacja, że Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pragniemy sprostować tę informację i zachęcamy do lektury komentarza prof. Mirosława Millera w tej sprawie.

O EIT+ i projekcie DCMiB podczas szkolenia "BeMANAGER" w Warszawie

03.07.12

Jak zdobywać kompetencje menadżerskie i sprawnie zarządzać projektami? Tego dowiedzą się studenci polskich uczelni technicznych podczas szkolenia „BeMANAGER”. Uczestnicy projektu będą też mogli odkryć ścieżki kariery we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Trwa nabór uzupełniający do programu TOP 500 Innovators

03.07.12

Staż na najlepszych uczelniach świata i wiedza o kreowaniu innowacji od najlepszych specjalistów na wyciągniecie ręki? To gwarantuje międzynarodowy program TOP 500 Innovators, zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do 12 lipca br. trwa rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów. Zachęcamy do udziału.

Agrirobo i InnovaLab – kolejne dwa start-upy EIT+

25.06.12

Miło nam poinformować, że w dniach 20 i 22 czerwca br. utworzyliśmy kolejne dwie spółki: Agrirobo Sp. z o. o. oraz InnovaLab Sp. z o. o. To już dwunasta i trzynasta inwestycja Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ dokonana w ramach realizacji projektu Akcelerator.

Przedstawiciele EIT+ na Międzynarodowych Targach Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii ACHEMA

25.06.12

W dniach 19-21 czerwca br. przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wzięli udział w Międzynarodowych Targach Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii ACHEMA we Frankurcie nad Menem.

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji do programu Pioneers Into Practice 2012

21.06.12

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ poszukuje Pionierów. Wszystko za sprawą rekrutacji do drugiego etapu międzynarodowego programu praktyk „Pioneers Into Practice 2012”, która potrwa do najbliższego poniedziałku (25 czerwca br.). Zachęcamy do przesyłania wniosków aplikacyjnych.

O czempionach z Wrocławia będzie głośno na całym świecie

18.06.12

Firmy z Wrocławia zaangażowane w program „Polski Czempion” z powodzeniem operują na międzynarodowych rynkach. A teraz, dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wiedza o ich ofercie i sukcesach będzie dostępna na całym świecie.

FreeFire jedenastą spółką innowacyjną w projekcie Akcelerator EIT+

18.06.12

Z przyjemnością  informujemy, że w dniu 15 czerwca br. podpisaliśmy umowę spółki FreeFire Sp. z o. o. w organizacji. To już jedenaste przedsiębiorstwo utworzone w ramach projektu Akcelerator EIT+.

Specjalne atrakcje w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium" na Dzień Ojca

22.06.12

W sobotę (23 czerwca br.) wszyscy ojcowie obchodzić będą swoje święto. Zachęcamy, by święto każdego taty spędzić wraz z dzieckiem w naszych "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium". Przygotowaliśmy specjalne atrakcje, które uczynią ten dzień wyjątkowym.

Być jak Apple, czyli design w służbie innowacji. Seminarium Network Sunrise

20.06.12

Rola designu w zwiększaniu innowacyjności produktów i usług będzie głównym tematem bezpłatnego seminarium pt. „Design=Innowacje”, które odbędzie się w piątek (22 czerwca br.) we Wrocławiu. Jego organizatorem jest Network Sunrise - Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu, która ściśle współpracuje z EIT+.

Prestiżowa nagroda dla Dyrektora Departamentu Nanotechnologii EIT+ dr. Łukasza Nieradko

13.06.12

Z przyjemnością informujemy, że dr Łukasz Nieradko (Dyrektor Departamentu Nanotechnologii EIT+) zdobył prestiżową nagrodę przyznawaną przez European Optical Society (EOS) za najlepszy artykuł naukowy dotyczący optyki.

Przedstawiciele EIT+ na konferencji Nanofair w Dreźnie

15.06.12

Konferencja Nanofair to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących nanotechnologii w Europie. O najnowszych odkryciach w tej nauce przyszłości debatowano w dniach 12-13 maja br. w Dreźnie. Jej organizatorem był niemiecki Instytut Fraunhofera, a udział w obradach wzięli przedstawiciele Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Podpisaliśmy umowę na uruchomienie Biobanku we Wrocławiu

06.06.12

Realizowany wspólnie przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i Akademię Medyczną we Wrocławiu projekt Biobank jest już dopięty na ostatni guzik. I ten unikalny w skali Wrocławia i Dolnego Śląska ośrodek medyczny zostanie uruchomiony zgodnie z planem, czyli w drugim kwartale br.

Infermedica - dziesiąta spółka w projekcie Akcelerator EIT+

01.06.12

Z przyjemnością  informujemy, że w dniu 1 czerwca br. podpisaliśmy umowę spółki Infermedica Sp. z o. o. w organizacji. To dziesiąta  spółka utworzona w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie biznesowe będące przedmiotem działalności spółki Infermedica okaże się prawdziwym strzałem w dziesiątkę!

O inteligentnych systemach technologicznych podczas warsztatów Pioneers Into Practice 2012 w EIT+

01.06.12

Piątek był ostatnim dniem warsztatów dla uczestników międzynarodowego programu praktyk Pioneers Into Practice 2012, zorganizowanych w Kampusie Pracze EIT+. Piątkowe zajęcia poświęcone były szeroko definiowanej tematyce inteligetnych systemów technologicznych.

Pionierzy w Kampusie Pracze

31.05.12

Przez dwa dni Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ będzie siedzibą Pionierów. Wszystko za sprawą warsztatów dla uczestników międzynarodowego programu praktyk Pioneers Into Practice 2012.

Nowe zdjęcia z rozbudowy Kampusu Pracze EIT+ (Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów)

30.05.12

Nasze laboratoria, budowane w ramach projektu Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB), rosną jak na drożdżach. Przygotowaliśmy dla Państwa galerię najnowszych zdjęć z postępów w realizacji tej inwestycji.

Wyjątkowe atrakcje i moc radości - zapraszamy na Dzień Dziecka w Humanitarium

28.05.12

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji zespół naszych "Ogrodów Doświadczeń. Humanitarium" przygotował wiele atrakcji, które święto każdej pociechy uczynią wyjątkowym przeżyciem.

Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller na konferencji "Biohoryzonty" we Wrocławiu

29.05.12

Biotechnologię często nazywa się nauką przyszłości. Podczas konferencji "Biohoryzonty", Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller opowiadał o specyfice rynku biotechnologicznego w Polsce i możliwościach rozwoju, jakie zapewnia.

Zakończyła się konferencja "Vail Europe 2012"

24.05.12

Pierwsza edycja międzynarodowej konferencji "Vail Europe 2012" dobiegła końca. W zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ trzydniowej serii debat udział wzięło wielu cenionych ekspertów z całego światam, m.in. słynna chirurg prof. Maria Siemionow.

Pierwszy dzień międzynarodowej konferencji "Vail Europe 2012" w EIT+ - relacja

23.05.12

Rozpoczęła się pierwsza międzynarodowa konferencja „Vail Europe 2012”, zorganizowana przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Pierwszy dzień obrad upłynął pod znakiem dyskusji o kreowaniu innowacji oraz metodach wspierania polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej.

Nabór aplikacji naukowych w projekcie BioMed przedłużony do 29 czerwca br.

25.05.12

W związku z dużym zainteresowaniem, przedłużyliśmy termin naboru projektów naukowych o charakterze aplikacyjnym do realizacji w ramach naszego projektu badawczego BioMed. Zgłoszenia można przesyłać do 29 czerwca 2012 r.

Jak rozwijać innowacyjny biznes? Konferencja "InnoExpo Startup Day" we Wrocławiu

21.05.12

Jak zdobyć fundusze na realizację innowacyjnych pomysłów i krok po kroku rozwijać oparty o nowe technologie biznes? Odpowiedzi na te pytanie przyniesie konferencja "InnoExpo Startup Day", która odbędzie się 25 maja br. we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia.

Wybitni eksperci i dyskusje o innowacjach. Międzynarodowa konferencja "Vail Europe 2012" w Kampusie Pracze EIT+

17.05.12

Światowej sławy chirurg i transplantolog, kierująca oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny w University of Cleveland prof. Maria Siemionow wspólnie z wybitnymi ekspertami z całego świata przez dwa dni będzie dyskutować w Kampusie Pracze EIT+ o rozwoju innowacji i technologii. W dniach 22-24 maja br. w naszej siedzibie odbędzie się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji „Vail Europe 2012”.

Departament Nanotechnologii EIT+ zaprasza studentów do współpracy

10.05.12

Zapraszamy studentów do przesyłania aplikacji do naszego programu stypendialnego, realizowanego w ramach badań nad nowoczesnymi organicznymi ogniwami słonecznymi. Projekt finansuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Budujemy Kampus Pracze EIT+ (film)

15.05.12

W sierpniu ub.r. ruszyły prace modernizacyjne w budynku 1 B i C Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Zapraszamy do obejrzenia filmu, na którym prezentujemy postęp trwającej przebudowy tego obiektu.

O spółce BOSSG & EIT+ Technologies na łamach portalu Tech.Money.pl

15.05.12

Portal Tech.Money.pl opublikował artykuł o spółce BOSSG & EIT+ Techologies – jednej z firm powołanej przez nas w ramach projektu Akcelerator EIT+. W materiale o opracowanej przez nią innowacyjnej technologii niszczenia dysków twardych LiquiDATA opowiada dr Cezary Iwan, w EIT+ Kierownik Działu Inkubacji i Zarządzania Spin-Off.

"Humanitarium. Ogrody Doświadczeń" podczas Nocy Muzeów 2012 we Wrocławiu

09.05.12

Już niedługo wrocławskie muzea i instytucje kultury otworzą szeroko swoje bramy dla wszystkich zwiedzających. 19 maja br. odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. W tym roku zwiedzający będą mogli odwiedzić także nasze "Ogrody Doświadczeń. Humanitarium".

Projekt "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB)" zaprezentowany na konferencji "Studencki Puzzel 2012"

15.05.12

W dniach 28-29 kwietnia 2012 r. odbyła się pierwsza Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych "Puzzel 2012". Oficjalnym partnerem tego wydarzenia było Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Pierwsze spotkanie członków Forum Academia2Business (Forum A2B) w Kampusie Pracze EIT+

11.05.12

W dniu 11 maja br. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbyło się pierwsze spotkanie członków Forum Academia2Business (Forum A2B).

Sukces Tomasza Wierzbowskiego z Departamentu ICT EIT+

10.05.12

Z przyjemnością informujemy, że Tomasz Wierzbowski z Departamentu  Information and Communication Technology (ICT) Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został stypendystą Short Term Scientific Mission (STSM) w programie COST IC0902 „Cognitive Radio and Networking for Cooperative Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks”.

Aktualności ze świata nanotechnologii - nowa sekcja na stronie internetowej EIT+

27.04.12

Wspólnie z Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, uruchomiliśmy nową sekcję na naszej stronie internetowej. Znajdą w niej Państwo najnowsze informacje o badaniach i odkryciach w dziedzinie nano.

DNA znanych wrocławian czeka na kupców

11.05.12

DNA znanych wrocławian na sprzedaż? Brzmi to dość abstrakcyjnie, ale w niedzielę stanie się możliwe. Wszystko za sprawą aukcji charytatywnej wieńczącej projekt "Wrocławianie rozebrani do ostatniej nitki DNA".

Trwa rozbudowa Kampusu Pracze EIT+ (Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów)

27.04.12

Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie kolejnych etapów realizacji projektu Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB), w ramach którego w naszym Kampusie Pracze powstaną nowoczesne, wyposażone w najlepszy sprzęt badawczy laboratoria.

Rozpoczynamy tegoroczną edycję projektu Pioneers Into Practice

23.04.12

Dwudniowe warsztaty w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ rozpoczną tegoroczną edycję międzynarodowego programu stażowego Pioneers Into Practice. Na Dolnym Śląsku koordynatorem programu jest Departament Klimatu i Energii EIT+.

Nowe wizualizacje budynku laboratoryjnego 9A powstającego w Kampusie Pracze

20.04.12

Prace budowlane na Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, prowadzone w ramach projektu infrastrukturalnego Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB), są coraz bardziej zaawansowane. Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji prezentujących powstający właśnie budynek 9A, który będzie całkowicie nowym obiektem na naszym kampusie.

Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego

26.04.12

We wtorek (24 kwietnia br.) nasi przedstawiciele spotkali się z absolwentami i studentami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ na konferencji studenckiej "Puzzel 2012"

26.04.12

Projekt „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB)” sprawi, że nasz Kampus na Praczach Odrzańskich stanie się jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Podczas pierwszej edycji „Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych ,,Puzzel 2012”, zaprezentujemy projekt DCMiB gościom tego wydarzenia, czyli ponad 150 wrocławskim studentom wyróżniającym się aktywnością badawczą i naukową.

O spółce BOSSG & EIT+ Technologies na łamach portalu Telix.pl

25.04.12

Na łamach portalu Telix.pl ukazał się artykuł o spółce BOSSG & EIT+ Technologies. To jedna z firm powołanych przez nas w ramach projektu Akcelerator EIT+.

"Kumulacja kompetencji" - nowy program stażowy EIT+

11.04.12

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczęło realizację programu stażowego "Kumulacja kompetencji". Zapraszamy pracowników naukowych z Wrocławia i Dolnego Śląska do przesyłania aplikacji.

Inauguracja nowej edycji programu Pioneers Into Practice - galeria zdjęć

23.04.12

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów inagurujących tegoroczną edycję międzynarodowego programu stażowego Pioneers Into Practice (PiP), na Dolnym Śląsku koordynowanego przez Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Przedstawiciele EIT+ spotkają się ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Wrocławskiego

19.04.12

W najbliższy wtorek (24 kwietnia br.) przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ spotkają się ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak o EIT+

17.04.12

Wicepremier rządu RP i minister gospodarki Waldemar Pawlak w wywiadzie dla jednego z czaspopism technicznych wskazał Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jako przykład instytycji dobrze wspierającej krajową innowacyjność.

Zapraszamy na wystawę "Wrocławianie rozebrani do ostatniej nitki DNA”

13.04.12

Od 21 kwietnia do 6 maja br. ul. Świdnicka we Wrocławiu będzie prawdziwym centrum genetyki, które pozwoli prześwietlić DNA znanych wrocławian. Wszystko dzięki wystawie pt. "Wrocławianie rozebrani do ostatniej nitki DNA”, zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Warsztatów Biotechnologicznych "DNA - encyklopedia życia". Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest sponsorem tej inicjatywy.

Prezentacja Ogrodów Doświadczeń. Humanitarium podczas Dni Ziemi w Twardogórze

17.04.12

W najbliższy piątek (20 kwietnia br.) dolnośląskie miasto Twardogóra (położone w pobliżu Oleśnicy) po raz ósmy obchodzić będzie Dzień Ziemi. Jedną z atrakcji przewidzianych w programie jest prezentacja Ogrodów Doświadczeń. Humanitarium - multimedialnego centrum edukacyjnego z siedzibą w Kampusie Pracze EIT+.

Gratulacje od Minister Nauki prof. Barbary Kudryckiej dla współpracowników EIT+

16.04.12

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wyróżniła współpracujących z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ naukowców, nagrodzonych podczas targów innowacji Brussels Innova 2011.

Nowe eksponaty i konkurs w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium"

10.04.12

Genetyka i medycyna - to nowe sekcje tematyczne multimedialnej wystawy edukacyjnej w "Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium", mieszczącej się w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Zachęcamy też do udziału w ogłoszonym przez zespół Humanitarium konkursie "Mózgowe fikołki'.

Ostatnie dni rekrutacji do programu Pioneers into Practice

11.04.12

Do 13 kwietnia br. potrwa rekrutacja do programu praktyk Pioneers Into Practices, na Dolnym Śląsku koordynowanego przez Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Zapraszamy na stronę internetową programu Polski Czempion

30.03.12

Ruszyła oficjalna strona internetowa programu Polski Czempion. Serwis poświęcony realizowanemu przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) programowi wspierania wrocławskich firm na rynkach międzynarodowych jest dostępny pod adresem www.polskiczempion.pl.

Rekrutacja do konkursu Studencki Nobel przedłużona do 10 kwietnia 2012 r.

05.04.12

Do 10 kwietnia br. potrwa rekrutacja do ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel 2012. Zapraszamy młodych współpracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ do udziału w tej inicjatywie, dzięki której poznamy najlepszego studenta w Polsce.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla pracownika Departamentu Nanotechnologii EIT+

02.03.12

Dr inż. Filip Granek z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został jednym z laureatów konkursu "Homing Plus", ogłoszonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Rozpoczynamy nowy etap rozbudowy Kampusu Pracze

14.03.12

Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wzbogaci się o kolejne zmodernizowane budynki, w których powstaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy laboratoria.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru do programu Top 500 Innovators

16.03.12

Osiemdziesięciu specjalistów z całej Polski weźmie udział w tegorocznej edycji programu Top 500 Innovators, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym gronie znalazło się dziewięciu przedstawicieli Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Przedstawiciele EIT+ na XV Międzyuczelnianych Targach Pracy Profesja

16.03.12

W czwartek (15 marca br.) przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gościli na XV Międzyuczelnianych Targach Pracy Profesja. Ich organizatorem było Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykład dr. Jacka Santorskiego w EIT+

12.03.12

Jakimi cechami powinien się wyróżniać lider zespołu? To jedno z zagadnień, o których opowiadał dr Jacek Santorski, ceniony psycholog i coach biznesu, podczas wykładu, który odbył się 10 marca br. na Kampusie Pracze EIT+.

EIT+ na XV Międzyuczelnianych Targach Pracy Profesja we Wrocławiu

13.03.12

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprezentuje się na XV Międzyuczelnianych Targach Pracy Profesja, które odbędą się 15 marca br. (czwartek) w Hotelu Scandic przy ul. Piłsudskiego 49/57 we Wrocławiu.

O EIT+ na łamach magazynu "Fundusze Europejskie"

14.03.12

Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof.  Mirosław Miller w tekście dla magazynu "Fundusze Europejskie" opowiada o roli, jaką w rozwoju spółki odegrały fundusze strukturalne z Unii Europejskiej.

Hybrid Glass Technologies Poland - dziewiąta spółka w ramach projektu Akcelerator EIT+

07.03.12

Z przyjemnością informujemy, że 6 marca 2012 r. podpisaliśmy umowę spółki Hybrid Glass Technologies Poland Sp. z o. o. w organizacji. To już dziewiąta spółka utworzona w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+.

Zdjęcia z ceremonii otwarcia obrad regionalnych Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP) Poland w EIT+

09.03.12

Rozpoczęła się 19. Sesja Regionalna Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP) Poland, której gospodarzem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Młodzi parlamentarzyści oficjalnie otworzyli obrady 8 marca br. Prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.

Kampus Pracze EIT+ na zdjęciach lotniczych

08.03.12

Jak prezentuje się Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ z lotu ptaka? Teraz naszej siedzibie można przyjrzeć się dzięki nowym zdjęciom opublikowanym w usłudze Mapy Google.

Rozpoczął się projekt TEPSIE z udziałem EIT+

29.02.12

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, wspólnie z partnerami badawczymi z Europy, rozpoczęło realizację projektu "TEPSIE - The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe".

Onet.pl: Spółka powołana przez EIT+ może przebojem zdobyć światowe rynki

02.03.12

Portal Onet Biznes opisuje firmę BOSSG Data Security - jedną ze spółek, którą utworzyliśmy w ramach projektu Akcelerator EIT+.

Trwa rozbudowa Kampusu Pracze (Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów) - nowe zdjęcia

27.02.12

W sierpniu 2011 r. rozpoczęła się rozbudowa Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Prezentujemy najnowsze zdjęcia z prowadzonych prac budowlanych.

Tomasz Gondek nowym Członkiem Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

24.02.12

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 lutego br. Rada Nadzorcza Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ powołała pana Tomasza Gondka na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Delegacja organizacji OECD z wizytą na Kampusie Pracze EIT+

20.02.12

Jak kształtować założenia polityki sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu, wykorzystując doświadczenia z dziedziny edukacji, nauki i biznesu? O tym w poniedziałek (20 lutego br.) opowiadali na Kampusie Pracze EIT+ delegaci Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) – instytucji zajmującej się koordynacją w skali globalnej różnych, regionalnych bądź krajowych, polityk społeczno-ekonomicznych.

Pozytywna ocena komisji bioetycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu dla projektu Biobank

20.02.12

Z przyjemnością informujemy, że komisja bioetyczna przy Akademii Medycznej we Wrocławiu pozytywnie oceniła projekt Biobank, przygotowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Decyzja ta oznacza, że nasza - unikalna w skali Dolnego Śląska - placówka zajmująca się biobankowaniem zostanie uruchomiona zgodnie z planem, czyli w drugim kwartale 2012 r.

Do 24 lutego br. trwa nabór do programu stażowego TOP 500 Innovators

14.02.12

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór do drugiej edycji programu TOP 500 Innovators. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Aplikacje można składać do 24 lutego 2012 r.

Nagroda w konkursie "Popularyzator Nauki" dla Fundacji NanoNet

01.02.12

Z przyjemnością informujemy, że współpracująca z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet w dniu 1 lutego br. otrzymała nagrodę w siódmej edycji konkursu Popularyzator Nauki w kategorii "Dziennikarz/Redakcja/Instytucja nienaukowa".

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wyróżnione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

24.01.12

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Wrocławskim Centrum Akademickim zwyciężyło w konkursie "Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce", ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisało umowę o współpracy z University of Louisville

10.01.12

Z przyjemnością informujemy, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczęło współpracę z Univeristy of Louisville. Memorandum w tej sprawie 9 stycznia br. podpisał w Louisville Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller i stojący na czele amerykańskiej uczelni prof. James Ramsey.

"Kampus Pracze miejscem spotkań biznesu, edukacji i nauki"

04.01.12

Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller w rozmowie z portalem "Twój biznes" podsumowuje wydarzenia zorganizowane przez EIT+ w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Opowiada też o planach spółki na przyszłość.

Nowe odcinki programu "Praca, biznes, innowacje" o EIT+ w TVP Wrocław

12.01.12

Na antenie TVP Wrocław wyemitowano kolejne odcinki programu "Praca, biznes, innowacje" o Wrocławskim Centrum Badań EIT+. e.

Coraz bliżej do uruchomienia Biobanku w EIT+

09.01.12

Dr Łukasz Kozera z Departamentu Life Science Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w wywiadzie dla portalu Biotechnologia.pl opowiada o realizowanym przez spółkę projekcie Biobanku.

O EIT+ w magazynie "Innovation. America's Journal of Technology Commercialization"

21.12.11

W prestiżowym amerykańskim magazynie "Innovation. America's Journal of Technology Commercialization" ukazał się artykuł o Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

"Humanitarium. Ogrody Doświadczeń" jedną z najważniejszych inwestycji we Wrocławiu w 2011 r.

02.01.12

Redakcja "Polski The Times - Gazety Wrocławskiej" opublikowała listę najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2011 r. we Wrocławiu. W gronie wyróżnionych znalazł się projekt "Humanitarium. Ogrody Doświadczeń", multimedialnego centrum nauki otwartego w grudniu ub.r. na Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Incuvo i BioPixCell - nowe spółki w ramach projektu Akcelerator EIT+

29.12.11

Miło nam poinformować, że w dniu 28 grudnia 2011 r. podpisano w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+ dwie umowy spółek: Incuvo Sp. z o. o. w organizacji oraz BioPixCell Sp. z o. o. w organizacji. To już siódma i ósma spółka utworzona w tym roku przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Od 27 grudnia br. można zwiedzać "Humanitarium. Ogrody Doświadczeń" na Kampusie Pracze

27.12.11

Od wtorku (27 grudnia br.) "Humanitarium. Ogrody Doświadczeń" na Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest otwarte dla wszystkich chętnych.

"Humanitarium. Ogrody Doświadczeń" w Kampusie Pracze otwarte

20.12.11

„Humanitarium. Ogrody Doświadczeń”, unikalny w skali Wrocławia i Dolnego Śląska ośrodek nauki z siedzibą na Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, we wtorek (20 grudnia br.) został oficjalnie otwarty. W uroczystości inauguracyjnej wziął udział Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Prezes Zarządu  EIT+ prof. Mirosław Miller.

BOSSG & EIT+ Technologies - nowa spółka w ramach projektu Akcelerator EIT+

19.12.11

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 grudnia 2011 r. podpisano w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+ umowę spółki BOSSG & EIT+ Technologies Sp. z o. o. w organizacji.

Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller w wywiadzie dla portalu tuWroclaw.com

20.12.11

Prezez Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller w wywiadzie dla portalu tuWroclaw.com opowiada o dotychczasowych osiągnięciach spółki i jej planach na przyszłość.

Powstała piąta spółka w ramach projektu Akcelerator EIT+

16.12.11

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 grudnia 2011 r. podpisano w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+ umowę spółki Nanovectors Sp. z o. o. w organizacji.

Patronat Parlamentu Europejskiego i prof. Jerzego Buzka nad konferencją EAiF i multimedialną wystawą

09.12.11

Multimedialna wystawa “Research & Technology Between Us”, promująca Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Europejskie Forum “Academia to Industry” - to wydarzenia, które w dniach 6-8 grudnia br. odbyły się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Powyższe przedsięwzięcia zostały objęte Honorowym Patronatem Parlamentu Europejskiego, który przyznał osobiście jego Przewodniczący - prof. Jerzy Buzek.

Wywiad z Prezesem Zarządu EIT+ prof. Mirosławem Millerem w portalu biotechnologia.pl

13.12.11

Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller w rozmowie z dziennikarzem portalu biotechnologia.pl opowiada o tegorocznej edycji konferencji ERIFID, a także o jej kolejnych edycjach i planach EIT+ na przyszłość.

Spotkanie projektu GRACE na Kampusie Pracze

12.12.11

W najbliższy piątek (16 grudnia br.) na Kampusie Pracze (siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+) przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu odbędzie się Dissemination Event projektu GRACE: Efektywność energetyczna dla osób i samorządów, dotyczące efektywności energetycznej i upowszechnianiu programu EnergitEE GRACE - Granty i zachęty finansowe dla osób i społeczności.

EIT+ na Facebooku i Google+

13.12.11

Zapraszamy na nasze strony w popularnych serwisach społecznościowych: Facebook i Google+.

Ponad stu ekspertów ds. R&D z całego świata na konferencji ERIFID 2011 w EIT+

07.12.11

Ponad stu ekspertów z całego świata uczestniczyło w konferencji „European Research Infrastructures for Innovation and Development ERIFID 2011”, która odbyła się w dniach 1-2 grudnia br. w Kampusie Pracze. Jej organizatorem było Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Multimedialna wystawa i forum Academia to Industry - wydarzenia EIT+ w Brukseli

05.12.11

„Research & Technology Between Us” – to tytuł multimedialnej wystawy promującej Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i Kampus Pracze we Wrocławiu, która w dniach 6-8 grudnia br. czekać będzie na Gości Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej dla Jose Manuela Barroso

02.12.11

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w czwartek (1 grudnia  br.) we Wrocławiu, w gmachu głównym uczelni. W swoim wystąpieniu przewodniczący Barroso zawarł szereg pozytywnych opinii o Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Zakończyła się konferencja ERIFID 2011 w EIT+

02.12.11

Jak pozyskiwać utalentowanych badaczy, jak konstruować modele rozwoju placówek badawczych finansowanych dzięki funduszom strukturalnym, Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jako przykład dynamicznego rozwoju innowacyjnego centrum badawczego - to tematy, które eksperci z całego świata omawiali podczas drugiego dnia konferencji ERIFID 2011.

Przedstawiciel EIT+ w Polskim Komitecie Normalizacji ds. Nanotechnologii

30.11.11

Dyrektor Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ dr Łukasz Nieradko został powołany do Polskiego Komitetu Normalizacji ds. Nanotechnologii.

Sukces EIT+ na prestiżowych targach Brussels Innova 2011

21.11.11

Innowacyjne produkty naukowe zaprezentowane przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zdobyły aż cztery nagrody podczas prestiżowych targów wynalazczości i transferu technologii Brussels Innova 2011.

O EIT+ w nowej książce prof. Tomasza Mroczkowskiego z American University

07.11.11

Prof. Tomasz Mroczkowski z Kogod School of Business w American University w Waszyngtonie opublikował nową książkę pt. „The news players in life science innovation. Best practices in R&D from around the world”. W swojej pracy zawarł szereg pochlebnych opinii na temat Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Spotkanie Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych

29.11.11

Zapraszamy na spotkanie Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych (DKTF), które odbędzie się w dniach 1-2.12.2011r. podczas Konferencji "European Research Infrastructures for Innovation and Development ERIFID 2011" w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

Film z rozbudowy Kampusu Pracze EIT+

18.11.11

Z przyjemnością prezentujemy film dokumentujący dotychczasowy przebieg prac związanych z rozbudową Kampusu Pracze EIT+.

Za kilka dni rozpocznie się międzynarodowa konferencja ERIFID 2011 w EIT+

28.11.11

Jeszcze tylko przez kilka dni można rejestrować się na trzecią międzynarodową konferencję "European Research Infrastructures for Innovation and Development ERIFID 2011", organizowaną przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w dniach 1-2 grudnia br. w Kampusie Pracze przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

Konferencja "European Research Infrastructures for Innovation and Development ERIFID 2011" w EIT+

07.11.11

Już tylko miesiąc dzieli nas od rozpoczęcia trzeciej międzynarodowej Konferencji "European Research Infrastructures for Innovation and Development ERIFID 2011", organizowanej przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. we Wrocławiu, na Kampusie Pracze (siedzibie EIT+) przy ul. Stabłowickiej 147.

Seminarium badawcze EIT+ w dolnośląskich Trzebieszowicach

18.11.11

W dniach 9–10 listopada 2011 r. w dolnośląskiej miejscowości Trzebieszowice k. Lądka Zdroju odbyło się drugie seminarium naukowe dla pracowników EIT+, zorganizowane w związku z realizacją projektów badawczych BioMed i NanoMat.

Nowe odcinki programu "Praca, biznes, innowacje" o EIT+ w TVP Wrocław

16.11.11

Prezentujemy kolejne odcinki emitowanego przez TVP Wrocław programu "Praca, biznes, innowacje", poświęconego projektom realizowanym przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Kolejny etap projektu "Przyroda - a to ciekawe!" w EIT+

17.11.11

W czwartek (17 października br.) na Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gościły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu. Wizyta odbyła się w ramach projektu "Przyroda - a to ciekawe!".

Wywiad z Prezesem Zarządu EIT+ prof. Mirosławem Millerem w magazynie "Spektrum"

09.11.11

Ukazał się drugi numer wydawanego przez Wrocławską Unię Akademicką magazynu "Spektrum". W najnowszym wydaniu pisma można przeczytać m.in. rozmowę z prof. Mirosławem Millerem, Prezesem Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

EIT+ realizuje międzynarodowy projekt GRACE

09.11.11

Departament Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ realizuje projekt EnercitEE GRACE. Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy sekcję dedykowaną tej incjatywie. Znajdą tam Państwo wszelkie informacje na temat tego międzynarodowego projektu.

Kolejna spółka w projekcie Akcelerator EIT+

02.11.11

Z przyjemnością informujemy, że 2 listopada 2011 r. podpisano w ramach realizacji projektu Akcelerator umowę spółki Ekoinwentyka Sp. z o. o. w organizacji.

Nagroda dla pracownika EIT+ w ramach akcji COST-TERRA

21.11.11

Prezentacja przygotowana przez pracownika Departamentu ICT EIT+ Jacka Kibiłdę została doceniona przez publikę warsztatów akcji COST-TERRA.

Wywiad z prof. Detlefem Hommlem - koordynatorem projektu NanoMat

02.11.11

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Detlefem Hommlem, który we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ jest koordynatorem projektu badawczego NanoMat.

Przedstawiciele EIT+ uczestniczyli w misji gospodarczej w Księstwie Monako

21.10.11

Księstwo Monako buduje swoją renomę w globalnej gospodarce, zdecydowanie stawiając na nowe technologie. Metody sprzyjania innowacyjnej gospodarce stosowane w tym jednym z najmniejszych z państw świata przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ analizowali w dniach 18-20 września br. podczas misji gospodarczej zorganizowanej przez Polsko-Francuską Izbę Handlowo-Gospodarczą.

Powstała trzecia spółka w ramach projektu Akcelerator EIT+

25.10.11

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 października 2011 r. podpisano w ramach realizacji projektu Akcelerator umowę spółki Numed Sp. z o. o. w organizacji.

Międzynarodowa konferencja fizyków z Azji i Europy ASEPS 2011 we Wrocławiu

24.10.11

W dniach 26-29 października 2011 r. Wrocław będzie sercem światowej fizyki. W stolicy Dolnego Śląska odbędzie się druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej ASEPS 2011. Jej organizatorem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+, wspólnie z European Physics Society, Société Française de Physique, Deutsche Physikalische Gesellschaft i Polskim Towarzystwem Fizycznym. Wydarzenie odbywa się w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej 2011.

Przedstawiciel University of Louisville z USA oraz firmy Nucleus gościem trzeciej edycji konferencji ERIFID

20.10.11

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ organizuje trzecią edycję konferencji ERIFID "European Research Infrastructures for Innovation and Development". Konferencja odbędzie się na Kampusie Pracze we Wrocławiu, siedzibie EIT+. Swój udział w tym wydarzeniu potwierdził przedstawiciel University of Louisville z USA oraz firmy Nucleus, jednej z najlepszych amerykańskich firm technologicznych.

Piąty odcinek programu o EIT+ już na antenie TVP Wrocław

14.10.11

TVP Wrocław zaprezentowała piąty odcinek poświęconego Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ programu "Praca, biznes, innowacje". Zapraszamy do obejrzenia.

Prof. Jacek Otlewski z EIT+ członkiem prestiżowej Academia Europaea

17.10.11

Z przyjemnością informujemy, że prof. Jacek Otlewski (koordynator programu badawczego realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projektu BioMed i dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego) został przyjęty w szeregi prestiżowej organizacji Academia Europaea.

Modernizacja budynku 1B i C w Kampusie Pracze - nowa galeria zdjęć

12.10.11

Prezentujemy nową galerię zdjęć z trwającej modernizacji budynku 1B i C w Kampusie Pracze – siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

60. rocznica powstania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

13.10.11

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu świętuje 60. rocznicę powstania szkoły.

Spotkanie partnerów projektu C2POWER w EIT+

14.10.11

W dniach 19-20 października na Kampusie Pracze (siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+) odbędzie się spotkanie partnerów projektu C2Power, realizowanego przez Departament ICT EIT+.

Dyrektor ośrodka badań telekomunikacyjnych Trinity College Dublin prof. Linda Doyle gościem EIT+

13.10.11

W dniach 17-18 października 2011 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie gościło prof. Lindę Doyle, dyrektor ośrodka badań telekomunikacyjnych CTVR na Trinity College Dublin.

Kolejny etap rozbudowy Kampusu Pracze EIT+ - powstanie nowoczesny budynek laboratoryjny

04.10.11

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna realizację kolejnego etapu rozbudowy Kampusu Pracze. We wtorek (4 października br.) Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller i Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny firmy Wrobis S.A Tadeusz Chodorowski podpisali umowę na budowę nowoczesnego budynku 9A.

Przedstawiciele EIT+ na Festiwalu Innowacji Klimatycznego-KIC w Budapeszcie

04.10.11

Przedstawiciele  Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, z Prezesem Zarządu Spółki prof. Mirosławem Millerem na czele, uczestniczyli w międzynarodowym Festiwalu Innowacji Klimatycznego – KIC, który odbył się w dniach 29-30 września br. w stolicy Węgier, Budapeszcie.

Kolejna umowa inwestycyjna w ramach projektu Akcelerator EIT+

03.10.11

We wrześniu br. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisało w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+ szóstą umowę inwestycyjną - tym razem dotyczącą przedsięwzięcia biznesowego z obszaru biotechnologii.

Świat nauki bez tajemnic dzięki projektowi EIT+ "Humanitarium. Ogrody Doświadczeń"

22.09.11

Pobudzenie chęci zrozumienia ludzkiego ciała i umysłu, jak również ciekawości i szacunku do otaczającego świata – takie motto przyświeca realizowanemu przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projektowi „Humanitarium. Ogrody Doświadczeń”. W czwartek (22 września br.) w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbyła się konferencja prasowa poświęcona tej inwestycji.

"Humanitarium. Ogrody Doświadczeń" w EIT+ - prezentacja filmowa

23.09.11

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji filmowej realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Wrocławia i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projektu "Humanitarium. Ogrody Doświadczeń".

Prezes EIT+ prof. Mirosław Miller gościem XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy

16.09.11

Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller był prelegentem podczas prestiżowego XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Goście z Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Tatarstanu w EIT+

07.09.11

Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie inwestorów z sektora innowacyjnej gospodarki z Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Tatarstanu odwiedzili Kampus Pracze – siedzibę Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Relacja z warsztatów o fotonice na Dolnym Śląsku w EIT+

05.09.11

Z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z Dolnego Śląska spotkały się bezpłatne warsztaty o fotonice i jej praktycznym zastosowaniu,  zorganizowane w piątek (2 września) przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w Kampusie Pracze.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp z o.o. rozpoczęło modernizację budynku 1 część B i C na Kampusie Pracze

12.08.11

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna kolejny etap realizacji założeń projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”. 12 sierpnia 2011 r. rozpoczną się prace budowlane, których zwieńczeniem będzie oddanie do użytku pierwszych laboratoriów.

International Conference on Molecular Spectroscopy w Kudowie Zdroju

We wrześniu 2011 r. w Kudowie Zdroju odbędzie się jedenasta edycja „International Conference on Molecular Spectroscopy". W obradach wezmą udział naukowcy z całego świata, a rozmawiać będą o najnowszych wątkach badawczych w spektroskopii molekularnej.

Przedstawiciel EIT+ w programie Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization

18.08.11

Z przyjemnością informujemy, że Przemysław Hałub z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został uczestnikiem prestiżowego programu Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization.

Sukces pracownika EIT+ w dziedzinie radia kognitywnego

17.08.11

W ramach dwutygodniowego stypendium akcji COST-TERRA na Trinity College Dublin Jacek Kibiłda, pracownik naukowy działu EIT+ ICT, zaimplementował przygotowany przez siebie scenariusz operacji dla sieci radia kognitywnego.

Zapraszamy na warsztaty o fotonice na Dolnym Śląsku

23.08.11

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne warsztaty związane z szeroko pojętą fotoniką na Dolnym Śląsku.Wykłady  odbędą się 2 września 2011 r. w Kampusie Pracze - siedzibie EIT+.

Warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej EIT+

16.08.11

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna współpracę z  izraelską firmą Question Mark Ltd., będącą jednostką operacyjną Goldratt Institute. Współpraca będzie dotyczyła prowadzenia cyklu szkoleń i warsztatów praktycznych  dla kadry zarządzającej i  pracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w zakresie teorii zarządzania projektami metodą „łańcucha krytycznego” oraz teorii ograniczeń TOC. Poprowadzi je trzyosobowy zespół kierowany przez dr. Alexa Klarmana.

Przedstawiciel EIT+ w zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.08.11

Z przyjemnością informujemy, że 13 czerwca 2011 r. dr Łukasz Kozera z Wrocławskiego Centrum Badań  EIT+ został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu  ds. Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania. 

Powstała druga spółka w ramach projektu Akcelerator EIT+

05.08.11

Z przyjemnością informujemy, że  w dniu 4 sierpnia 2011 r. podpisano w ramach realizacji projektu Akcelerator umowę spółki Simply User Sp. z o. o. (w organizacji).

Nowy portal internetowy o fotonice na Dolnym Śląsku

29.07.11

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy portal internetowy Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych (DKTF). Serwis dostępny jest pod adresem www.dktf.eitplus.pl. Zachęcamy do odwiedzin.

Rusza kolejna tura programu Pioneers Into Practice

28.07.11

Rusza kolejna tura zakrojonego na europejską skalę programu Pioneers Into Practice, który ma na celu ukształtowanie nowej nowej generacji specjalistów, przedsiębiorców i działaczy społeczno-politycznych, koncentrujących się na niskowęglowej transformacji. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest kordynatorem regionalnym programu na Dolnym Śląsku.

Pierwsza spółka w ramach projektu Akcelerator

21.07.11

W czwartek (21 lipca 2011 r.), w ramach realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projektu Akcelerator, podpisano umowę spółki Lipid Systems Sp. z.o.o. (w organizacji).

Były wiceprezes Nokii Stefan Widomski gościem EIT+

19.07.11

We wtorek (19 lipca 2011 r.) w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gościł Stefan Widomski, były wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia, piastujący dziś funkcję konsula honorowego Polski w Finlandii.

Konkurs Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie badań

19.07.11

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla naukowców z doświadczeniem w realizacji podobnych zadań.

Nowa edycja programu "Homing Plus" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

18.07.11

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza kolejną edycję Programu "Homing Plus". Jego celem jest zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do kraju, a także przekonanie uczonych z zagranicy, że przyjazd do Polski jest dobrym krokiem w karierze naukowej.

Współpraca EIT+ z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych

07.07.11

Z przyjemnością informujemy, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisało umowę o współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Wizyta delegacji z Alzacji w EIT+

05.07.11

W poniedziałek (4 lipca 2011 r.) w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gościła delegacja z francuskiej Alzacji.

Przedstawiciele EIT+ poznają tajniki radia kognitywnego

13.07.11

Przedstawiciele Departamentu ICT Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ biorą udział w Pierwszej Międzynarodowej Letniej Szkole Radia Kognitywnego we Florencji.

Nowe funkcjonalności na stronie internetowej EIT+

11.07.11

Zachęcamy do korzystania z nowych funkcjonalności na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Badań Badań EIT+ oraz podstronach projektów: Akcelerator, BioMed i NanoMat.

Czwarty odcinek programu o EIT+ na antenie TVP Wrocław

29.06.11

Na antenie TVP Wrocław zaprezentowano czwarty odcinek programu “Praca, biznes, innowacje”, poświęconego Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+.

Jacek Kibiłda z EIT+ stypendystą STSM w programie COST-TERRA

29.06.11

Z przyjemnością informujemy, że pracownik naukowy działu Information and Communication Technology (ICT) we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Jacek Kibiłda został beneficjentem stypendium STSM (Short Term Scientific Mission) w programie COST-TERRA.

Współpracownik EIT+ z nagrodą Fundacji im. R. Schumana

28.06.11

Tomasz Sajewski, współpracownik realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projektu Network Sunrise, został laureatem konkursu eseistycznego ogłoszonego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Wrocław Europejską Stolicą Kultury w 2016 r.

22.06.11

W 2016 r. Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Jury konkursowe uznało aplikację naszego miasta za najlepszą. Dzięki temu, za pięć lat stolica Dolnego Śląska stanie się sercem kultury Starego Kontynentu. Miejskie dążenia do tytułu ESK 2016 wspierało Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Kolejny odcinek programu o EIT+ już na antenie TVP Wrocław

14.06.11

TVP Wrocław zaprezentowała trzeci odcinek poświęconego Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ programu "Praca, biznes, innowacje". Zapraszamy do obejrzenia.

Konferencja REMAT 2011

26.05.11

W dniach 13-15 czerwca 2011 r. odbędzie się we Wrocławiu druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej „II Rare Earth Materials (REMAT) Advances in Synthesis, Studies and Applications”.Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Drugi odcinek audycji o EIT+ w TVP Wrocław

06.06.11

Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka emitowanego na antenie TVP Wrocław programu „Praca, biznes, innowacje”, poświęconego Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+.

International Business Meeting w EIT+

06.06.11

W czwartek (2 czerwca 2011 r.) we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zorganizowano International Business Meeting. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy zrzeszeni w Skandynawsko-Polskej Izbie Gospodarczej, Francuskej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej.

EIT+ rozpoczyna współpracę z programem ECEMP

30.05.11

Z przyjemnością informujemy, że partnerem realizowanego we Wrocławskim Centrum Badań projektu NanoMat będzie program European Centre for Emerging Materials and Processes (ECEMP), wdrażany w niemieckiej Saksonii i kierowany przez światowej sławy naukowca prof. Wernera Hufenbacha. Umowę o współpracy podpisał w dniu 26 maja 2011 r. w Dreźnie Prezes Zarządu EIT+, prof. Mirosław Miller.

Współpracownik EIT+ walczy o prestiżową nagrodę

30.05.11

Wojciech Wodo, student Politechniki Wrocławskiej i współpracownik realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projektu NETWORK SUNRISE, może zdobyć nagrodę dla najlepszego studenta w Polsce.

Program o EIT+ w TVP Wrocław

27.05.11

Miło nam poinformować,  że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ nawiązało współpracę z TVP Wrocław. Tym samym, rozpoczęliśmy emisję cyklu reportaży o EIT+, które nadawane będą na antenie TVP Wrocław w programie "Praca, biznes, innowacje" prowadzonym przez red. Wojciecha Piotrowskiego oraz red. Dariusz Literę. 

Przedstawiciele EIT+ na Kongresie EBAN w Warszawie

20.05.11

W dniach 12-13 maja 2011 r. przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wzięli udział w 11. Kongresie European Business Angels Network (EBAN). Obradowano w warszawskim Hilton Hotel and Convention Centre.

Laboratoria typu Open Space /czyli jak przygotować się do współpracy z przemysłem/model Babraham Institute Cambridge, UK

17.11.10

Dnia 8-9 listopada 2010r ambasada brytyjska w Polsce pod przewodnictwem Oficera Naukowego Pani Magdy Gajownik zorganizowała wyjazd do Babraham Institute Cambridge, UK gdzie odbyło się otwarte spotkanie pomiędzy przedstawicielami naukowymi Instytutów Badawczych m.in. z Warszawy, Lodzi, Poznania, Krakowa, Wrocławia z liderami grup badawczych na temat możliwości nawiązania wzajemnej współpracy. 

Asia-Europe Physics Summit (ASEPS) - 26-29.10.2011, Wrocław

26.07.10

Europejskie Towarzystwo Fizyczne (European Physical Society) we współpracy z trzema towarzystwami fizycznymi z Polski, Niemiec i Francji organizuje Konferencję ASEPS: „Asia-Europe Physics Summit”. Konferencja odbędzie się w dniach 26-29.10.2011 we Wrocławiu / w Polsce. Partnerem organizacyjnym wydarzenia jest spółka Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Nano 2010

19.07.10

Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010 jest miejscem spotkań przedstawicieli środowiska naukowego oraz nawiązywania współpracy w obszarze badań. Odbywająca się w tym roku w Poznaniu IV edycja Konferencji, której jedym ze sponsorów było Wrocławskie Centrum Badań EIT + zgromadziła ponad 200 uczestników i stworzyła możliwość zaprezentowania polskich osiągnięć naukowych w takich obszarach jak nanomedycyna, nanoelektronika oraz nanofotonika.

Póki słońce świeci

13.07.10

Letnie miesiące wakacyjne - pełne słońca i bezchmurnego nieba  są najlepszym czasem do dyskusji o wykorzystaniu energii słonecznej - fotowoltaice.  Wrocławskie Centrum Badań EIT + w czerwcu i lipcu było współorganizatorem dwóch spotkań dotyczących technologii solarnej.

Nowy wymiar kształcenia podyktowany potrzebą rynku

22.06.10

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozumiejąc potrzebę rozwijającego się w Polsce rynku badań naukowych, będących źródłem technologii innowacyjnych, rozpoczęło współpracę z  młodymi naukowcami w dziedzinie ochrony intelektualnej (Intellectual Property IP).

EIT+ na targach BIC Chicago

08.06.10

Największe światowe wydarzenie naukowo-biznesowe – targi Bio International Convention w Chicago – nie mogły się obyć bez udziału Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Chemia łączy…spotkanie Klastra Chemicznego Bawarii

Pod koniec  maja (20.05.2010) odbyło się w Norymberdze spotkanie członków klastra.  Jednym z takich partnerów jest Wrocławskie Centrum Badań EIT +  i fundacja Nanonet (...)

Oferta współpracy dla doktorantów

14.05.10

Serdecznie zapraszamy do współpracy doktorantów oraz doktorów  kierunków: biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, mechanika...

DCMiB - ruszyła realizacja

18.01.10

W dniu 23 września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało umowę z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ na realizację inwestycji DCMiB (Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+). Oznacza to zakończenie etapu przygotowawczego i przystąpienie do realizacji największej inwestycji naukowo-technologicznej w Polsce w latach 2009-2013.

Rozmawiamy z PRAXAIR

22.06.09
W dniu 19 czerwca br. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ gościło przedstawiciela amerykańskiego koncernu PRAXAIR z Drezna, pana Ralfa Schaefera. Gościowi towarzyszył Piotr Homa, przedstawiciel EIT+ na Niemcy w obszarze nanotechnologii.

WCB EIT+ razem z IHK z Norymbergii

22.06.09
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ gościło w dniu 19 czerwca br. delegację regionalnej Izby Gospodarczo Handlowej (Industrie- und Handelskammer) z Norymbergii w osobach: Dyrektora Generalnego IHK Markusa Lotzscha oraz szefa Departamentu Współpracy Międzynarodowej Armina Siegerta.

Co się wydarzy we wrocławskiej nauce w 2009 roku

31.12.08
Kluczowym momentem roku 2009 będzie decyzja o lokalizacji dwóch pierwszych Wspólnot Wiedzy i Innowacji EIT. Ale ten rok to również rozpoczęcie rozbudowy WCB EIT+ oraz prestiżowy zjazd "Frontiers of Knowledge".

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy Kampusu Pracze

05.11.08
Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, który znajduje się na liście projektów indykatywnych w ramach działania 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, prowadzone jest przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

O ochronie własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań

07.10.08
W dniu 26 września 2008r., w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Łukasiewicza 5, odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołów badawczych projektu NanoMat i projektu BioMed realizowanych przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

Pierwsze spotkanie Międzynarodowej Rady Doradczej WCB EIT+

03.10.08

24 września 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące działalność Międzynarodowej Rady Doradczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Centrum wdraża na Praczach Odrzańskich pakiet strategicznych projektów innowacyjnych.

Międzynarodowa Rada Doradcza Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

26.09.08
Pięciu wybitnych europejskich naukowców będzie brało udział w kształtowaniu strategii badawczej WCB EIT+. Ich autorytet pomoże również w promowaniu działań spółki za granicami Polski oraz w staraniach Wrocławia o Węzeł Wiedzy i Innowacji (KIC) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

KGHM Ecoren będzie współpracować z EIT+

21.04.08
Spółka KGHM Ecoren nawiąże współpracę badawczą z EIT+. W spotkaniu roboczym wezmą udział naukowcy skupieni w zespołach badawczych projektu kluczowego EIT+ „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”.

WCB EIT+ na VII Bio-Forum

21.04.08
Od 2000 r. Środkowoeuropejskie Targi Biotechnologii i Biobiznesu są największym wydarzeniem w branży biotechnologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym roku swoją ofertę i potencjał zaprezentuje Wrocławskie Centrum Badawcze EIT+.

Czy wiesz, że ...

Wirusy mają wielkość od 30-300nm, natomiast w projekcie BioMed opracowuje się terapię  poprzez modulacje aktywności katalitycznej RNA.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres