Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Infermedica Sp. z o.o. - AKTUALIZACJA

W związku z dużym zainteresowaniem nabyciem udziałów należących do Wrocławskiego Centrum Badań EIT + sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w kapitale zakładowym spółki Infermedica Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000429183, NIP 8971782877 („Spółka”), Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022 („Zapraszający”), niniejszym postanawia o poprzedzeniu etapu składania i oceny ofert, możliwością zbadania sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki (due diligence) i w tym celu zaprasza wszystkich potencjalnych oferentów do składania wniosków o umożliwienie przeprowadzenia due diligence Spółki.

Dokumentacja dotycząca sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki udostępniana będzie wszystkim potencjalnym oferentom do wglądu w okresie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia, po uprzednim okazaniu dokumentów potwierdzających tożsamość oraz umocowanie osoby występującej w imieniu podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, jak również po podpisaniu dokumentu pn. „Umowa o zachowaniu poufności”.

W przypadku osób posiadających siedzibę poza obszarem Polski przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku osób posiadających siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej – poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.

Tym samym Zapraszający postanawia o wycofaniu ogłoszenia opublikowanego w dniu 07.01.2015. Nowe zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów zostanie opublikowane na stronie Zapraszającego po przeprowadzeniu due diligence Spółki.

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Infermedica Sp. z o.o.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres