Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Infermedica Sp. z o.o. - AKTUALIZACJA

W związku z dużym zainteresowaniem nabyciem udziałów należących do Wrocławskiego Centrum Badań EIT + sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w kapitale zakładowym spółki Infermedica Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000429183, NIP 8971782877 („Spółka”), Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022 („Zapraszający”), niniejszym postanawia o poprzedzeniu etapu składania i oceny ofert, możliwością zbadania sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki (due diligence) i w tym celu zaprasza wszystkich potencjalnych oferentów do składania wniosków o umożliwienie przeprowadzenia due diligence Spółki.

Dokumentacja dotycząca sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki udostępniana będzie wszystkim potencjalnym oferentom do wglądu w okresie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia, po uprzednim okazaniu dokumentów potwierdzających tożsamość oraz umocowanie osoby występującej w imieniu podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, jak również po podpisaniu dokumentu pn. „Umowa o zachowaniu poufności”.

W przypadku osób posiadających siedzibę poza obszarem Polski przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku osób posiadających siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej – poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.

Tym samym Zapraszający postanawia o wycofaniu ogłoszenia opublikowanego w dniu 07.01.2015. Nowe zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów zostanie opublikowane na stronie Zapraszającego po przeprowadzeniu due diligence Spółki.

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Infermedica Sp. z o.o.

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres