Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014

W dniach 20-22 maja 2014 roku w Londynie odbyła się konferencja „World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014”. Wrocławskie Centrum Badań reprezentowała dr inż. Magdalena  Ćwikowska z Departamentu Biotechnologii.

Była to największa konferencja w zakresie komórek macierzystych i medycyny regeneracyjnej. Przez 3 dni ponad 350 przedstawicieli z całego świata debatowało nad możliwościami i ograniczeniami rynku w zakresie badań nad komórkami macierzystymi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele małych firm biotechnologicznych, średnich i dużych, czołowych firm farmaceutycznych oraz instytutów naukowo-badawczych.  Nie zabrakło także reprezentantów venture capitals zajmujących się inwestowaniem w technologie z zakresu medycyny regeneracyjnej.
 Konferencja ta stanowi doskonałą platformą wiedzę, innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju biznesu w tym obszarze. Jest to prestiżowe wydarzenie, które organizowane jest cyklicznie. Była to także doskonała okazja do wymiany poglądów i kontaktów naukowych, do wysłuchania wykładów na temat najnowszej wiedzy z dziedziny biologii komórek macierzystych.  Organizatorzy Kongresu zapewniają wszystkim uczestnikom możliwość bezpośrednich spotkań, wymiany doświadczeń z naukowcami oraz przedstawicielami  prężnie rozwijającego się przemysłu medycyny regeneracyjnej. 
Tematyka World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014 jest ściśle powiązana z zadaniami badawczymi piątego  priorytetu projektu BioMed pn. „Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi”. W chwili obecnej w ramach projektu realizowane są zadania Pani Prof. Aleksandry Klimaczak (we współpracy z Prof. Marią Siemionow), Pani Prof. Leonory Bużańskiej oraz rozszerzenie zadania Dr Krzysztofa Marycza, w którym to nadzór merytoryczny sprawuje Pan Prof. Mariusz Ratajczak.
Celem uczestnictwa w World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014  było  pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki badawczej. Udział  WCB EIT+ w Kongresie będzie doskonałą okazją do wzmacniania i budowania wzajemnych relacji z czołowymi  reprezentantami  branży przemysłowej i naukowej jednego z kluczowych nurtów współczesnej nauki. Uczestnictwo World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014 z pewnością zaowocuje nowymi współpracami, pomysłami i wzmocnienia wiedzy z obszaru terapii komórkowych, które umożliwią dalszą ewaluację projektów w tym zakresie po zakończeniu programu BioMed.

Była to największa konferencja w zakresie komórek macierzystych i medycyny regeneracyjnej. Przez 3 dni ponad 350 przedstawicieli z całego świata debatowało nad możliwościami i ograniczeniami rynku w zakresie badań nad komórkami macierzystymi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele firm biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz instytutów naukowo-badawczych. Nie zabrakło także reprezentantów venture capitals zajmujących się inwestowaniem w technologie z zakresu medycyny regeneracyjnej.

Konferencja okazała się doskonałą platformą do wymiany wiedzy, nawiązania kontaktów naukowych oraz do wysłuchania wykładów na temat najnowszych rozwiazań z dziedziny biologii komórek macierzystych. Organizatorzy Kongresu zapewnili wszystkim uczestnikom możliwość bezpośrednich spotkań, wymianę doświadczeń z naukowcami oraz przedstawicielami rozwijającego się przemysłu medycyny regeneracyjnej.

Tematyka "World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014" jest ściśle powiązana z zadaniami badawczymi piątego priorytetu projektu BioMed pn. „Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi”. W chwili obecnej w ramach projektu realizowane są zadania Pani Prof. Aleksandry Klimczak, Pani Prof. Leonory Bużańskiej oraz rozszerzone zadanie Dr. Krzysztofa Marycza, w którym to nadzór merytoryczny sprawuje Pan Prof. Mariusz Ratajczak.

Celem uczestnictwa w "World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014"  było  pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki badawczej. Udział EIT+ w kongresie był również doskonałą okazją do wzmacnienia i budowania wzajemnych relacji z czołowymi reprezentantami branży przemysłowej i naukowej jednego z kluczowych nurtów współczesnej nauki. Uczestnictwo w kongresie z pewnością zaowocuje nowymi pomysłami i poszerzeniem wiedzy z obszaru terapii komórkowych, które umożliwią dalszą ewaluację projektów również w okresie po zakończeniu programu BioMed.

 

 

Czy wiesz, że ...

Wirusy mają wielkość od 30-300nm, natomiast w projekcie BioMed opracowuje się terapię  poprzez modulacje aktywności katalitycznej RNA.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres