Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014

W dniach 20-22 maja 2014 roku w Londynie odbyła się konferencja „World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014”. Wrocławskie Centrum Badań reprezentowała dr inż. Magdalena  Ćwikowska z Departamentu Biotechnologii.

Była to największa konferencja w zakresie komórek macierzystych i medycyny regeneracyjnej. Przez 3 dni ponad 350 przedstawicieli z całego świata debatowało nad możliwościami i ograniczeniami rynku w zakresie badań nad komórkami macierzystymi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele małych firm biotechnologicznych, średnich i dużych, czołowych firm farmaceutycznych oraz instytutów naukowo-badawczych.  Nie zabrakło także reprezentantów venture capitals zajmujących się inwestowaniem w technologie z zakresu medycyny regeneracyjnej.
 Konferencja ta stanowi doskonałą platformą wiedzę, innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju biznesu w tym obszarze. Jest to prestiżowe wydarzenie, które organizowane jest cyklicznie. Była to także doskonała okazja do wymiany poglądów i kontaktów naukowych, do wysłuchania wykładów na temat najnowszej wiedzy z dziedziny biologii komórek macierzystych.  Organizatorzy Kongresu zapewniają wszystkim uczestnikom możliwość bezpośrednich spotkań, wymiany doświadczeń z naukowcami oraz przedstawicielami  prężnie rozwijającego się przemysłu medycyny regeneracyjnej. 
Tematyka World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014 jest ściśle powiązana z zadaniami badawczymi piątego  priorytetu projektu BioMed pn. „Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi”. W chwili obecnej w ramach projektu realizowane są zadania Pani Prof. Aleksandry Klimaczak (we współpracy z Prof. Marią Siemionow), Pani Prof. Leonory Bużańskiej oraz rozszerzenie zadania Dr Krzysztofa Marycza, w którym to nadzór merytoryczny sprawuje Pan Prof. Mariusz Ratajczak.
Celem uczestnictwa w World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014  było  pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki badawczej. Udział  WCB EIT+ w Kongresie będzie doskonałą okazją do wzmacniania i budowania wzajemnych relacji z czołowymi  reprezentantami  branży przemysłowej i naukowej jednego z kluczowych nurtów współczesnej nauki. Uczestnictwo World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014 z pewnością zaowocuje nowymi współpracami, pomysłami i wzmocnienia wiedzy z obszaru terapii komórkowych, które umożliwią dalszą ewaluację projektów w tym zakresie po zakończeniu programu BioMed.

Była to największa konferencja w zakresie komórek macierzystych i medycyny regeneracyjnej. Przez 3 dni ponad 350 przedstawicieli z całego świata debatowało nad możliwościami i ograniczeniami rynku w zakresie badań nad komórkami macierzystymi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele firm biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz instytutów naukowo-badawczych. Nie zabrakło także reprezentantów venture capitals zajmujących się inwestowaniem w technologie z zakresu medycyny regeneracyjnej.

Konferencja okazała się doskonałą platformą do wymiany wiedzy, nawiązania kontaktów naukowych oraz do wysłuchania wykładów na temat najnowszych rozwiazań z dziedziny biologii komórek macierzystych. Organizatorzy Kongresu zapewnili wszystkim uczestnikom możliwość bezpośrednich spotkań, wymianę doświadczeń z naukowcami oraz przedstawicielami rozwijającego się przemysłu medycyny regeneracyjnej.

Tematyka "World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014" jest ściśle powiązana z zadaniami badawczymi piątego priorytetu projektu BioMed pn. „Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi”. W chwili obecnej w ramach projektu realizowane są zadania Pani Prof. Aleksandry Klimczak, Pani Prof. Leonory Bużańskiej oraz rozszerzone zadanie Dr. Krzysztofa Marycza, w którym to nadzór merytoryczny sprawuje Pan Prof. Mariusz Ratajczak.

Celem uczestnictwa w "World Stem Cells Regenerative Medicine Congress 2014"  było  pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki badawczej. Udział EIT+ w kongresie był również doskonałą okazją do wzmacnienia i budowania wzajemnych relacji z czołowymi reprezentantami branży przemysłowej i naukowej jednego z kluczowych nurtów współczesnej nauki. Uczestnictwo w kongresie z pewnością zaowocuje nowymi pomysłami i poszerzeniem wiedzy z obszaru terapii komórkowych, które umożliwią dalszą ewaluację projektów również w okresie po zakończeniu programu BioMed.

 

 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres