Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

W dniu 28 marca 2011 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gościł prof. Werner Hufenbach z Technische Universität Dresden

Prof. Hufenbach jest światowej sławy specjalistą w zakresie lekkich konstrukcji polimerowych stosowanych w sektorze samochodowym, lotniczym i energetycznym. Brał udział w konstrukcji szybkich kolei dla Chin, a od 2010 roku pilotuje program materiałowy dla Saksonii o nazwie European Centre for Emerging Materials and Processes  Dresden (ECEMP).

Program ECEMP składa się z 14 podprojektów. Do realizacji włączono 37 katedr (Professuren) z 22 instytutów Drezna i Freibergu. Wartość całego programu to 34 mln EUR. Jego celem jest integracja czołowych zespołów naukowych z dyscyplin podstawowych i inżynierskich oraz wzmocnienie ośrodka naukowego w Saksonii poprzez stworzenie silnego klastra naukowego, który będzie mógł konkurować z czołowymi ośrodkami w Monachium, Karlsruhe czy Nuernberg-Erlangen. Dodatkowo, program ECEMP eksponuje transfer technologii do gospodarki Saksonii, co daje małym firmom, nie dysponującym kadrą inżynierską, szansę na samodzielny proinnowacyjny rozwój.

Na spotkaniu obecni byli: prof. Werner Hufenbach (TU Drezno), dr hab. inż. Jerzy Kaleta prof. nadzw. (Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej), prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej), dr hab. inż. Marek Bryjak prof. nadzw.(Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej), dr inż. Mariusz Hasiak (Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej), mgr Andrzej Czulak – doktorant prof. W. Hufenbacha oraz przedstawiciele WCB EIT+: prof. Mirosław Miller – Prezes Zarządu, prof. Detlef Hommel - Koordynator Programu Badawczego Projektu NanoMat  i dr Łukasz Nieradko – dyrektor Departamentu Nanotechnologii.
Celem spotkania we Wrocławskiem Centrum Badań EIT+ było zapoznanie się z programem ECEMP i identyfikacja wspólnych lub synergicznych elementów, które mogą zdecydowanie wzmocnić programy ECEMP i projekt NanoMat, realizowany we WCB EIT+. Skutkować to może nawiązaniem współpracy przy realizacji kilku tematów badawczych oraz wspólna komercjalizacja ich wyników.
Podczas spotkania obie strony przedstawiły zakres swojej działalności. Prof. W. Hufenbach prezentował projekt ECEMP, natomiast dr Ł. Nieradko opowiedział o zakresie projektu NanoMat. Spotkanie zakończyła dyskusja Uczestników nad wybranymi zagadnieniami z prezentacji oraz nad możliwościami współpracy.

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres