Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Spotkanie z przedstawicielami Inicjatywy Jaspers.

W dniu 12 listopada 2010r w hotelu Sofitel odbyło się spotkanie Zarządu i kadry menedżerskiej Wrocławskiego Centrum Badań EIT + z przedstawicielami  Inicjatywy JASPERS – Jacques’em  van der Meer‘em (Lead Knowledge Economy Team) i  Markiem Mawhinney’em (Task Manager).

W spotkaniu uczestniczyli również: p. Zbigniew Dynak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim , p. Agata Zemska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, p. Tomasz Gondek - Dyrektor  ds. Projektów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz p. Maciej Litwin – Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Wrocławskiego Centrum Akademickiego.
 Z ramienia Wrocławskiego Centrum Badań EIT + w spotkaniu wzięli udział : p. Mirosław Miller - Prezes, p. Sławomir Szafert  - Wiceprezes, Andrzej Tiukało - Dyrektor Generalny, Jerzy Składzień - Dyrektor Departamentu Business Development, Janina Orniacka - Dyrektor Operacyjny, Katarzyna Swinarska - Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Magdalena Ornatowska - Dyrektor Departamentu Life Science, Łukasz Nieradko - Dyrektor Departamentu Nanonetchnologii, Honorata Krawczyk – Menedżer Projektu DCMiB, Beata Lubicka – Menedżer Projektu Akcelerator EIT+.

Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) to nowa partnerska inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odnowy i Rozwoju, mająca na celu pomaganie państwom członkowskim UE w Europie Środkowej i Wschodniej w przygotowaniu wysokiej jakości projektów, które otrzymają pomoc z Funduszy Strukturalnych UE i z Funduszu Spójności. Pomoc udzielana przez JASPERS jest bezpłatna dla beneficjentów i oparta na wsparciu w postaci udostępnienia zasobów ludzkich w połączeniu ze środkami finansowymi z budżetu pomocy technicznej Komisji Europejskiej.

Głównym celem spotkania była prezentacja roli i celów WCB EIT +, ogólnego klimatu biznesowego we Wrocławiu, ekonomii wiedzy oraz jej dynamiki na Dolnym Śląsku oraz regionalnej strategii innowacji biznesowych. Spotkanie wypełniły prezentacje dotyczące polityki regionalnej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, idei i kompetencji Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz projektów realizowanych przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
Przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zaprezentowali realizowaną misję Spółki, zawierającą się w tworzeniu i rozwijaniu nowej strategii kooperacji sektora nauki i edukacji z władzami lokalnymi oraz innowacyjnym biznesem. W czasie spotkania miała również miejsce prezentacja kompetencji departamentów WCB EIT+ oraz szczegółowo przedstawiono projekt DCMiB. Poinformowano Uczestników o zakresie realizowanego przez WCB EIT+ priorytetowego projektu infrastrukturalnego. Szczegółowo przedstawiono jego założenia w postaci planowanej rewitalizacji i budowy (kompleks budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m2, wysokiej klasy laboratoria wyposażone w nowoczesną, unikatową w skali kraju aparaturę niezbędną do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z zachowaniem najwyższych standardów). Prezentacja przedstawiła gościom powstanie certyfikowanych pracowni biotechnologicznych. Działania promocyjne dotyczyły również przedstawienia Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, jedynego w Polsce ośrodka, który będzie dysponował uniwersalnymi otwartymi powierzchniami laboratoryjnymi typu "open space" wyposażonymi w najwyższej klasy sprzęt badawczy pozwalający przenieść badania ze skali mikro na ćwierć i półtechniczną. Szeroko omówiono plany architektoniczne obejmujące rozmieszczenie na terenie kampusu hoteli studenckich, domów gościnnych,  sali muzycznej, obiektów sportowych i edukacyjnych, restauracji.  Goście zostali zapoznani z ideą Kampusu Pracze, jako miejsca, które inspiruje naukowców do  pracy twórczej, stwarza warunki do podejmowania kreatywnych wyzwań, umożliwia współpracę naukowców reprezentujących różne dziedziny i w przyszłości pozwoli stworzyć unikalną społeczność, osadzoną i funkcjonującą w realiach nowoczesnych technologii. Zamysł ten odwzorowuje główny koncept WCB EIT+ jako interdyscyplinarnego ośrodka i wyjątkowego miejsca, zapewniającego przestrzeń zarówno do prowadzenia badań, jak i kreującego nową jakość życia oraz regionalną gospodarkę opartą na wiedzy.

Reprezentanci Inicjatywy Jaspers, po zapoznaniu się z prezentacjami,  wyrazili przekonanie co do konieczności dogłębnego przestudiowania projektów WCB EIT+ oraz możliwości rozwoju, jakie gwarantuje miasto i region. Jednocześnie zobowiązali się do opracowania referencji i rekomendacji, pomocnych w staraniach o fundusze oraz do udzielenia niezbędnej pomocy  w  przygotowaniu metodologii.  Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie , że pomoc  inicjatywy Jaspers jest niezbędna, by WCB EIT + mógł osiągnąć swoje cele i poradzić sobie w sposób szybki i bardziej efektywny z wyzwaniami,  przed którymi stoi. Zważywszy na skomplikowaną strukturę organizacyjno- prawną, Centrum aspiruje do osiągnięcia całkowitego otwarcia się na rynki, dokładnego zdefiniowania swoich kompetencji oraz przyciągnięcia naukowców i inwestorów na Dolny Śląsk, jednego  z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce.

 

Czy wiesz, że ...

Silnik samochodu osobowego wykorzystuje ok. 30% energii zawartej w benzynie. Jedno z zadań badawczych projektu  NanoMat jest opracowanie  technologii ogniw paliwowych o wydajności ok. 80% (zamiast 100 kilometrów przejedziemy 267 km !!!).

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres