Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Regionalne Agencje Innowacji w Europie - PERIA 2011

29 marca 2011 w Reims (Francja) odbędzie się Konferencja PERIA 2011.Wrocławskie Centrum Badań EIT+ reprezentować będzie Mirosław Miller – Prezes Zarządu. Tegoroczna, pierwsza edycja konferencji odbywa się pod hasłem: „Regionalne Agencje Innowacji w Europie”
 


Głównym celem jest nawiązanie współpracy europejskich władz regionalnych i regionalnych agencji innowacyjności. Aspiracją organizatorów jest integracja środowisk związanych z regionalnymi systemami innowacji oraz, poprzez rozwój, poszukiwanie nowych i skutecznych narzędzi współdziałania w skali europejskiej.

Wobec powyższego sześciu regionów europejskich postanowiło połączyć swoje doświadczenie i wiedzę. Dzięki temu działaniu powstało Stowarzyszenie PERIA - Partnerstwo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program i tematykę konferencji  w znacznym stopniu determinuje ogłoszona przez Unię Europejską strategia "Europa 2020". Dokument ten określa trzy najważniejsze czynniki wzrostu, których realizację zapewnią konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym: wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem).
Dlatego też strategia Europa 2020 na najbliższe dziesięć lat, w której przedstawiono wizję europejskiej społecznej gospodarki rynkowej, opiera się na trzech współzależnych i wzajemnie uzupełniających się obszarach priorytetowych: inteligentnym wzroście – oznaczającym rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; trwałym wzroście – czyli wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej; oraz wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu, oznaczającym wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Kluczową rolę w realizacji powyższej strategii maja odgrywać władze regionalne i organizacje, powołane do wspierania innowacyjności. Jednym z narzędzi realizacji jest powołanie Regionalnych Agencji Innowacji przez poszczególne władze regionów Europy. Ich głównym zadaniem będzie wspieranie procesu innowacji na poziomie regionalnym, w tym rozwoju przedsiębiorstw, pomoc w rozwoju wiedzy i otoczenia sprzyjającego innowacjom (zwłaszcza partnerstwa z uczelniami, laboratoriami badawczymi lub ośrodkami technicznymi) oraz asysta poprawy usług innowacyjnych, oferowanych przez dany region i wzmocnienie sieci innowacji w regionie.


więcej informacji: www.peria.eu   oraz www.pi.gov.pl

Czy wiesz, że ...

Silnik samochodu osobowego wykorzystuje ok. 30% energii zawartej w benzynie. Jedno z zadań badawczych projektu  NanoMat jest opracowanie  technologii ogniw paliwowych o wydajności ok. 80% (zamiast 100 kilometrów przejedziemy 267 km !!!).

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres