Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Przedstawiciele EIT+ z wizytą w naszych spółkach innowacyjnych

Pod koniec lipca br. odwiedziliśmy dwie z naszych spółek portfelowych: Ekoinwentykę sp. z o.o oraz Nanovectors sp. z o. o., aby na własne oczy przekonać się o postępach prowadzonych przez nie prac. Obie firmy pracują nad innowacyjnymi technologiami w dziedzinie badań laboratoryjnych oraz nanowektorowych zabezpieczeń materiałów przed fałszerstwem.


Pierwszą wizytę nasi przedstawiciele odbyli 19 lipca br. Przyjechali do Rudy Śląskiej, gdzie mieści się siedziba spółki Ekoinwentyka Sp. z o. o. Firma ta rozpoczęła działalność w połowie grudnia ub.r.  Od tego momentu spółka pozyskała sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności (mierniki, chromatografy) oraz przygotowała i wyposażyła specjalistyczne laboratorium (pokazane na zdjęciach poniżej). Kolejnym krokiem na drodze rozwoju firmy było opracowanie oferty produktowo-usługowej i przedstawienie jej kilkudziesięciu potencjalnym partnerom przemysłowym. Z kilkunastoma prowadzone są zaawansowane rozmowy dotyczące rozpoczęcia współpracy.


 
Prowadzona przez spółkę działalność polega na opracowywaniu oraz implementacji innowacyjnych, ekonomicznie i ekologicznie atrakcyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu oraz rynku ochrony środowiska, w szczególności w obszarze biodegradacji lotnych związków organicznych.

Model biznesowy firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. zakłada świadczenie kompleksowych usług w zakresie projektowania, przenoszenia skali oraz poprawnej eksploatacji przemysłowych bioreaktorów, optymalizacji pracujących w przemyśle reaktorów, możliwości opracowania założeń i projektu technologicznego procesu biooczyszczania gazów w reaktorach trójfazowych pod wybraną  instalację, a także wybór i adaptację mikroorganizmów do wybranego zanieczyszczenia.

Dzień później zostaliśmy zaproszeni do wrocławskiego laboratorium spółki Nanovectors Sp. z o. o. Spotkanie zorganizowane zostało w celu zaprezentowania pierwszej wersji opracowywanej przez spółkę technologii - skutecznych nanowektorowych zabezpieczeń różnych materiałów przed fałszerstwem.
 
Z końcem czerwca br. spółka Nanovectors (którą utworzyliśmy w grudniu ubr.) zakończyła ważny etap swojego rozwoju. Firma realizowała kompleksowe inwestycje związane z budową i przygotowaniem infrastruktury (laboratorium) oraz nabyciem materiałów niezbędnych do opracowania zestawu demonstracyjnego technologii znakowania materiałów w celu zabezpieczenia ich przed fałszerstwem. Główne pozycje po stronie wydatków stanowił zakup odpowiednich odczynników chemicznych oraz koszty wyposażenia laboratorium,  na które składały się m. in.  wirówka, waga, lasery i podzespoły optoelektroniczne, oprogramowanie do projektowanych detektorów oraz ochrona patentowa (rozszerzenie ochrony na USA i kraje UE).

Po opracowaniu zestawu demonstracyjnego (czyli pierwszej wersji technologii),  zarząd firmy Nanovectors Sp. z o. o. w najbliższych miesiącach będzie stawiał na organiczny rozwój Spółki poprzez opracowywanie dedykowanych rozwiązań dla konkretnych klientów. W najbliższym czasie, oprócz dalszych prac nad technologią, spółka planuje zaangażować się głównie w działania marketingowo-sprzedażowe w celu pozyskania partnerów przemysłowych.

Wizyta w spółkach: Ekoinwentyka i Nanovectors - galeria zdjęć

 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres