Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Przedłużamy rekrutację do konkursu o stypendium naukowe dla studentów w ramach projektu badawczego "Developing new technology for sensitive gas sensing and its application to methane monitoring"

Departament Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ ogłasza konkurs stypendialny dla studentów. Wszystko w ramach projektu badawczego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus.

Uwaga, ważna informacja - nabór wniosków do naszego konkursu przedłużyliśmy do 31 lipca br.

Stypendium rozpocznie się 1 sierpnia br. i potrwa przez 11 miesięcy. Adresujemy je do studentów pracujących nad pracą magisterską w zakresie fizyki, elektroniki, fotoniki i w innych pokrewnych dziedzinach w roku akademickim 2013/2014.

W ramach naszego projektu oferujemy stypendia dla dwóch osób. Do zadań uczestników projektu należeć będzie m.in. obróbka danych z urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym za pomocą LabView, opracowanie metod symulacji sygnałów absorpcyjnych i dyspersyjnych oraz ich zastosowanie w detekcji gazów, budowa układów optycznych do detekcji gazów. Dla studentów udział w projekcie będzie okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie opto-elektorniki stosowanej.

Projekt badawczy, w ramach którego organizujemy stypenium, ma na celu rozwój nowej techniki CLaDS (chirped laser dispersion spectroscopy) służącej do detekcji stężenia gazów w atmosferze.  

Kwota stypendium wyniesie 1000 zł netto miesięcznie.

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Znajomość podstaw opto-elektroniki
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Znajomość języka angielskiego
4. Mile widziana znajomość zagadnień z dziedziny spektroskopii laserowej

Lista wymaganych dokumentów:
1. CV
2. Wykaz ocen i przedmiotów zaliczonych przez aplikanta (przynajmniej trzy ostatnie semestry)

Kierownik projektu: dr inż. Michał Nikodem
Adres przesyłania zgłoszeń: michal.nikodem@eitplus.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2013 r.

Po złożeniu aplikacji, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.

Projekt badawczy finansowany jest przez Fundacje na Recz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus (edycja 6/2012).

***

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania".

fot. CC 3.0 Wikipedia/spectre.

 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres