Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Przedłużamy rekrutację do konkursu o stypendium naukowe dla studentów w ramach projektu badawczego "Developing new technology for sensitive gas sensing and its application to methane monitoring"

Departament Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ ogłasza konkurs stypendialny dla studentów. Wszystko w ramach projektu badawczego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus.

Uwaga, ważna informacja - nabór wniosków do naszego konkursu przedłużyliśmy do 31 lipca br.

Stypendium rozpocznie się 1 sierpnia br. i potrwa przez 11 miesięcy. Adresujemy je do studentów pracujących nad pracą magisterską w zakresie fizyki, elektroniki, fotoniki i w innych pokrewnych dziedzinach w roku akademickim 2013/2014.

W ramach naszego projektu oferujemy stypendia dla dwóch osób. Do zadań uczestników projektu należeć będzie m.in. obróbka danych z urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym za pomocą LabView, opracowanie metod symulacji sygnałów absorpcyjnych i dyspersyjnych oraz ich zastosowanie w detekcji gazów, budowa układów optycznych do detekcji gazów. Dla studentów udział w projekcie będzie okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie opto-elektorniki stosowanej.

Projekt badawczy, w ramach którego organizujemy stypenium, ma na celu rozwój nowej techniki CLaDS (chirped laser dispersion spectroscopy) służącej do detekcji stężenia gazów w atmosferze.  

Kwota stypendium wyniesie 1000 zł netto miesięcznie.

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Znajomość podstaw opto-elektroniki
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Znajomość języka angielskiego
4. Mile widziana znajomość zagadnień z dziedziny spektroskopii laserowej

Lista wymaganych dokumentów:
1. CV
2. Wykaz ocen i przedmiotów zaliczonych przez aplikanta (przynajmniej trzy ostatnie semestry)

Kierownik projektu: dr inż. Michał Nikodem
Adres przesyłania zgłoszeń: michal.nikodem@eitplus.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2013 r.

Po złożeniu aplikacji, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.

Projekt badawczy finansowany jest przez Fundacje na Recz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus (edycja 6/2012).

***

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania".

fot. CC 3.0 Wikipedia/spectre.

 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres