Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Projekt "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB)" zaprezentowany na konferencji "Studencki Puzzel 2012"

W dniach 28-29 kwietnia 2012 r. odbyła się pierwsza Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych "Puzzel 2012". Oficjalnym partnerem tego wydarzenia było Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

W ramach konferencji odbyły się wykłady studentów i naukowców oraz sesja plakatowa. Obradowano we Wrocławiu, w siedzibie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyło w niej ponad 150 studentów oraz przedstawicieli świata akademickiego zarówno z uczelni Wrocławia, jak i m.in. z Siedlec i Krakowa. Z młodymi pasjonatami nauki i pracownikami akademickimi debatowali też przedsiębiorcy zajmujący się m.in. innowacyjnymi technologiami.

Konferencja była pionierskim przedsięwzięciem, mającym na celu integrację środowiska aktywnych naukowo studentów nauk technicznych i ścisłych uczelni Wrocławia. Jej szeroki zakres tematyczny objął wszystkie dziedziny wiedzy, decydujące o rozwoju technologicznym. Uczestnicy obrad wymieniali się pomysłami na projekty i ideami, dzielili się doświadczeniami z pracy badawczej, rozmawiali też o wspólnych – zakrojonych na skalę międzyuczelnianą – inicjatywach oraz o stworzeniu płaszczyzny wspólnej działalności badawczej.

Inicjatywę docenił prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który zdecydował się na jej objęcie swoim honorowym patronatem. Patronowali jej m.in.: Komisja Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia oraz magazyn "Świat Nauki".

Obradujący we Wrocławiu studenci i naukowcy mogli też zapoznać się ze sztandarowym projektem infrastrukturalnym Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, czyli Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB). Szeroka informacja o DCMiB przekazano uczestnikom obrad m.in. poprzez ulotki projektowe, które zawierały niezbędną wiedzę o założeniach i obszarach działania projektu.

Takie inicjatywy umożliwiają nawiązanie kontaktu z aktywnymi grupami, leżącymi w sferze zainteresowań projektu DCMiB. Przyczyniają się też do wzmocnienia wizerunku EIT+ jako nowoczesnej i aktywnie uczestniczącej organizacji w rozwoju technologicznym i budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Uczestnictwo w niniejszej konferencji dało szansę na pokazanie potencjału DCMiB, a także umożliwiło aktywną promocję poprzez wypracowywanie przestrzeni informacyjnej i budowania relacji w środowisku badawczo-rozwojowym, właściwym dla tego projektu.

 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres