Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Projekt ATLA - nowa inicjatywa EIT+ na rzecz wymiany wiedzy i dobrych praktyk w pracy na rzecz klimatu

Niwelowanie skutków zmian klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań, które stoją przed Europą. Aby praca na rzecz klimatu przyniosła pożądane efekty, musi mieć możliwie szeroki zasięg międzynarodowy. Aby pomóc władzom lokalnym i regionalnym w wymianie doświadczeń oraz know how, stowarzyszenie Climate-KIC uruchomiło projekt ATLA (Adaption Toolbox for Local Authorities). Za jego wdrożenie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku odpowiadać będzie Departament Klimatu i Energii EIT+.

Obok Dolnego Śląska, w projekt ATLA zaangażowały się też europejskie regiony: Emilia Romagna (Włochy), Valencia (Hiszpania), West Midlands (Wielka Brytania) i Środkowe Węgry. W każdym z nich zostaną przeprowadzone ankiety, które pozwolą zdiagnozować aktualne potrzeby tamtejszych władz w zakresie informacji na temat zmian klimatycznych oraz doświadczeń, które nabyły podczas realizacji wcześniejszych projektów proklimatycznych. Wiedza płynąca z ankiet pozwoli zaś na stworzenie bazy do działań adaptacyjnych i minimalizujących zmiany klimatycznie na poziomie europejskim. Wyniki przeprowadzonych ankiet zostaną omówione na konferencji World Summit Ecocity, która odbędzie się we wrześniu br.

W najbliższych tygodniach zespół projektowy Departamentu Klimatu i Energii EIT+ przeprowadzi badania we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które umożliwią analizę doświadczeń, wiedzy, jak i potrzeb w zakresie działalności na rzecz klimatu wśród władz lokalnych i regionalnych. Wyniki tych badań zostaną opublikowane we wspomnianym wyżej raporcie. Na ich podstawie możliwe będzie stworzenie optymalnego modelu zarządzania i wspierania działań związanych z projektami na rzecz klimatu.

Według raportów przygotowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, „80 proc. działań w celu redukcji gazów cieplarnianych i prawie 100 proc. działań adaptacji do skutków zmian klimatycznych podejmowanych jest na poziomie instytucji narodowych”. W tym wielopoziomowym procesie regionalne instytucje integrują działania poprzez wdrażanie projektów mitygujących i adaptujących zmiany klimatyczne. Wiele usług w tym zakresie już zostało wdrożonych w celu odpowiedzi na regionalne potrzeby. To m.in. doradztwo w zakresie analiz wrażliwości, serwisy informacyjne dotyczące prognoz klimatycznych i danych sektorowych. Podstawowym problemem jest jednak rozproszony dostęp do tych danych i usług, co utrudnia ich kompleksowe wdrożenie. Działania podejmowane w ramach projektu ATLA mają uporządkować aktualny stan wiedzy, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu skuteczności działań na rzecz klimatu prowadzonych w skali międzynarodowej.

Projekt koordynuje Pani Elżbieta Szlauer z Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie jednostki i osoby zainteresowane udziałem w badaniu są proszone o kontakt na mail adres e-mail: atla@eitplus.pl.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres