Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Prezes Klimatycznego-KIC Mary A. Ritter o konferencji we Wrocławiu: "Wiążę duże nadzieje z tym wydarzeniem"

Czym zajmuje się stowarzyszenie Climate-KIC? Jakie projekty realizuje, by uczynić Europę kontynentem proekologicznym i lepiej gospodarującym energią? O tym opowiada nam w wywiadzie Mary A.Ritter, prezes stowarzyszenia Climate-KIC. Zachęcamy do lektury.

Co jest głównym celem działalności stowarzyszenia Climate-KIC i rozwijanych przez niego projektów?
Mary A. Ritter*:
Climate-KIC stwarza szanse dla innowatorów, którzy realizują projekty związane ze zmianami klimatu, chcących w ten sposób kształtować światową gospodarkę jutra. Pomagamy im nawiązać odpowiednie kontakty, stworzyć produktywne sojusze, aby ich pomysły mogły rozkwitać, tworząc jednocześnie  ekonomicznie korzystne zmiany. Tworzymy międzynarodową sieć, składającą się  z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i jednostek sektora publicznego. Dzięki tej współpracy, nasza wspólnota przekształca cenne pomysły z obszaru dotyczące zmian klimatu w sukces komercyjny.

Jakiej tematyce poświęcona będzie grudniowa konferencja Climate-KIC we Wrocławiu?
Mary A. Ritter:
Eksperci innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji  społeczności Climate-KIC we Wrocławiu w sposób otwarty zaprezentują naszą pracę i osiągnięcia w tych dziedzinach. Przykładowo, o swoich projektach opowiedzą nam studenci, szkoły letniej, programu The Journey, podczas której dowiedzieli się, jak przekuć pomysły biznesowe w nowe start-upy. Nasze wsparcie w inkubowaniu młodego biznesu to różnego rodzaju pomoc dla początkujących przedsiębiorców, aby pomóc im zacząć i rozpoznać potencjał rynku. Mamy nadzieję, że obrady we Wrocławiu wzmocnią naszą sieć w Europie Wschodniej. Pracujemy w Polsce i na Węgrzech, mamy więc kilka przykładów projektów już istniejących. Chcemy stymulować  i rozwijać naszą sieć kontaktów w tej części Europy.

Co sprawiło, że władze stowarzyszenia Climate-KIC zdecydowały się zorganizować konferencję właśnie we Wrocławiu?
Mary A. Ritter:
Dolny Śląsk jest partnerem w ramach sieci Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate-KIC. Regiony należące do tej sieci odgrywają szczególnie ważną rolę, biorąc pod uwagę zakres ich bieżącej działalności i inwestycji, dostęp do mieszkańców i rynku, a także zdolność do określania ich konkretnych potrzeb. Ta konferencja jest okazją dla Wrocławia
i Dolnego Śląska do zaprezentowania się członkom Climate-KIC oraz szerokiej europejskiej publiczności bieżących projektów i możliwości.

To także doskonała okazja na wzmocnienie powiązań pomiędzy Wrocławiem, Dolnym Śląskiem a Climate-KIC. Jestem bardzo ciekawa dyskusji z wrocławskimi partnerami na temat sposobu inwestowania funduszy unijnych w mieście i regionie. Środki te są w coraz większym stopniu zorientowane na innowacje, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także promowanie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. To cele, które idealnie wpasowują się w misję realizowaną przez Climate-KIC.

Eksperci na całym świecie są przekonani, że rozwój zrównoważonej gospodarki jest kluczowym czynnikiem dla przyszłości miast, krajów lub regionów. Co sądzi Pani o wielu różnych europejskich działaniach, skierowanych właśnie na rzecz zrównoważonej gospodarki?
Mary A. Ritter:
Przejście do modelu bardziej zrównoważonej gospodarki jest wspólnym wyzwaniem dla europejskich miast, regionów i państw. Znalezienie właściwych rozwiązań wymaga eksperymentowania i nakładów inwestycyjnych, żeby odnieść się do wyzwań stojących przed danym regionem, ale również żeby miały możliwość przeniesienia ich na inny grunt, w innym regionie.

W wielu przypadkach miasta i regiony w całej Europie, wdrażając programy promujące zasady zrównoważonej gospodarki, stosują różne modele stylu życia, mobilności poruszania się czy konsumpcji. Rozwiązania muszą wykraczać poza sferę czysto technologiczną - muszą obejmować istotne zagadnienia społeczne i ekonomiczne, jak zaangażowanie mieszkańców w następujące zmiany czy nowe modele finansowe wspierające transformację.

Władze Wrocławia rozwijają szereg projektów, które mają uczynić miejską gospodarkę oraz miejski system  transportu bardziej zrównoważonymi i przyjaznymi dla środowiska. To m.in. sieć rowerów miejskich, czy elektroniczny system zarządzania transportem miejskim (Inteligentny System Transportu), który jest zorientowany na usprawnienie komunikacji zbiorowej. Co sądzi Pani o tego typu działaniach?
Mary A. Ritter: 
Słyszałam o inwestycjach, które wdraża Wrocław, zwłaszcza o tych, które mają usprawnić komunikację zbiorową. Wrocław jest jednym z partnerów w naszym projekcie Pioneer Cities. Obok stolicy Dolnego Śląska, uczestniczy w nim Birmingham (Wielka Brytania), Castellon (Hiszpania), Frankfurt nad Menem (Niemcy), dwa miasta z Włoch: Bolonia i Modena, a także Budapeszt (Węgry).  

Projekt ma na celu ocenę nowych modeli innowacji w miejskich systemów w zakresie budynków, mobilności i sieci energetycznych. Pierwsze wyniki projektu będą dostępne wkrótce i mamy nadzieję, że będą źródłem nowych pomysłów i propozycji dla Wrocławia oraz innych miast. Wrocław uczestniczy też w naszym programie praktyk Pioneers into Practice, w ramach którego osoby zaangażowane w projekty dot. zrównoważonego rozwoju mogły wyjechać na praktyki do innych miast partnerskich Climate-KIC, by przekonać się, jak tego typu inwestycje są realizowane za granicą. Ta wymiana doświadczeń i pomysłów jest dla kluczowa aby zwiększyć skalę naszych działań w Europie.
 
*prof. Mary A. Ritter – prezes Stowarzyszenia Climate-KIC, wykładowca na Imperial College w Londynie, gdzie jest też prorektorem ds. studiów doktoranckich oraz spraw międzynarodowych.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres