Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Obywatele Nauki (ON) to grupa młodych naukowców, która działa od września 2012 r. Przed paroma tygodniami naukowcy przygotowali „PAKT DLA NAUKI”. To obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce, z którym zapoznała się już minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

- Pakt dla nauki to zbiór postulatów mających na celu poprawę sytuacji nauki i polepszenie kondycji uczelni w Polsce. – komentuje powstanie dokumentu Patrycja Radek, z-ca dyrektora ds. marketingu i sprzedaży Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, która uczestniczyła w pracach nad tworzeniem Paktu – Diagnoza obecnego systemu szkolnictwa wyższego oraz propozycję zmian, które mogą wpłynąć nie tylko na jakość naszej nauki, ale również przełożyć się na realną współpracę nauki z biznesem zajęła 92 strony Paktu dla Nauki. Najważniejszych postulatów jest jednak 10. Przedstawiciele ON starają się dotrzeć teraz do jak najszerszej grupy ekspertów, by wręczyć Pakt i wywołać dyskusję.

Należą do nich m.in. postulaty dotyczące „podniesienia jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego”, „uelastycznienia i zróżnicowania modelu kariery naukowej oraz uzależnienia dróg awansu wyłącznie od kryteriów merytorycznych” oraz „podniesienie nakładów budżetowych na naukę do co najmniej 1 % PKB (bez wliczania środków unijnych) do 2020 r. i do co najmniej 2,5 % PKB do 2030”.

Kwestie związane z finansowaniem nauki oraz szkół wyższych są dla autorów Paktu zdecydowanie kluczowe. „Finansowanie nauki na poziomie poniżej 1 % PKB to marnowanie publicznych pieniędzy. Polska niezmiennie zajmuje ostatnie miejsca pod względem nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe nie tylko wśród krajów UE, ale krajów rozwiniętych w ogóle” – piszą autorzy dokumentu. Aby to zmienić ON proponują szereg zmian, które dotyczyłyby zarówno podziału uczelni na trzy rodzaje: najsilniejsze uczelnie o największym potencjalne, uczelnie o mniejszym potencjale, które powinny się wyspecjalizować, by konkurować z najlepszymi, i uczelnie działające na potrzeby swego regionu oraz zmian w ścieżkach kariery naukowej, czy w sposobach finansowania projektów naukowych dla biznesu.

- PAKT DLA NAUKI powstał w wyniku dyskusji, spotkań, wielkiego zaangażowania i wielogodzinnych rozmów, w spotkaniach brały udział osoby reprezentujące różne specjalności oraz ośrodki naukowe i pozanaukowe, dlatego jesteśmy zdania, że ten dokument może być podstawą do korzystnych i niezwykle potrzebnych zmian w naszym kraju w obszarze nauki, edukacji, czy współpracy nauki z biznesem. – dodaje Patrycja Radek.

 

Czy wiesz, że ...

Wirusy mają wielkość od 30-300nm, natomiast w projekcie BioMed opracowuje się terapię  poprzez modulacje aktywności katalitycznej RNA.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres