Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Ogłaszamy nabór do programu stypendialnego dla studentów

Zapraszamy studentów do przesyłania aplikacji do programu stypendialnego, realizowanego w ramach badań nad nową metodą pomiarów stężenia gazu w powietrzu. Projekt finansuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Stypendium rozpocznie się 1 lipca br. i potrwa przez rok. Adresujemy je do studentów pracujących nad pracą magisterską w zakresie fizyki, elektroniki, fotoniki i w innych pokrewnych dziedzinach w roku akademickim 2013/2014. W ramach naszego projektu oferujemy stypendia dla dwóch osób.

Do zadań uczestników projektu należeć będzie m.in. obróbka danych z urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym za pomocą LabView, opracowanie metod symulacji sygnałów absorpcyjnych i dyspersyjnych oraz ich zastosowanie w detekcji gazów, budowa układów optycznych do detekcji gazów. Dla studentów udział w projekcie będzie okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie opto-elektorniki stosowanej.

Projekt badawczy, w ramach którego organizujemy stypenium, ma na celu rozwój nowej techniki CLaDS (chirped laser dispersion spectroscopy) służącej do detekcji stężenia gazów w atmosferze.

Kierownikiem projektu jest Michał Nikodem z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.  Udziela on informacji na temat naszego stypendium, przyjmuje też zgłoszenia od zainteresowanych studentów. Adres mailowy do kontaktu i przesyłania aplikacji: michal.nikodem@eitplus.pl.

Termin nadsyłania aplikacji mija 10 czerwca br. Po złożeniu aplikacji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę (w terminie najpóźniej 20 czerwca br.).

Jakie dokumenty należy przesłać?
CV oraz wykaz ocen i przedmiotów zaliczonych przez aplikanta (przynajmniej 3 ostatnie semestry).

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania".

Czego oczekujemy od kandydatów?

Znajomość podstaw opto-elektroniki, umiejętność pracy w zespole, znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość zagadnień z dziedziny spektroskopii laserowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym programie stypendialnym.

***
Projekt badawczy finansowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus (edycja 6/2012).

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres