Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

Projekt BioPatent

Czas trwania: do końca 2014 r.
Wartość projektu: 1 002 069,00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej poprzez przygotowanie zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej PCT (cztery zgłoszenia patentowe).

Istnieje duża potrzeba dostarczania własności intelektualnej do firm zajmujących się działalnością innowacyjną w zakresie biotechnologii, farmacji i diagnostyki. W obecnych warunkach ekonomicznych oraz zmianach w przemyśle związanych ze zmniejszeniem nakładów na działania B+R (badań i rozwoju) i poszukiwaniem rozwiązań gotowych to jest takich, które znajdują się w fazie ograniczonego ryzyka. Realizacja projektu zwiększa szanse rozwoju przemysłowego w obrębie nisz technologicznych: farmaceutycznej, biotechnologicznej, diagnostycznej. Powyższe obszary rynku znajdują się w Polsce w fazie rozwojowej, a rynek ten, ze względu na postęp technologiczny jest bardzo chłonny i wymaga stałego tworzenia i ciągłego dostarczania wytworzonej poza przedsiębiorstwem własności intelektualnej. Istnieje naturalna równowaga popytu i podaży własności intelektualnej w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej.

Zgłoszenia zaplanowane w projekcie dotyczą wynalazków:
1. Liposomowego preparatu zawierającego przeciwnowotworową substancję aktywną
2. Nowych metod nanoenkapsułowania farmaceutyków.
3. Czystej albuminy oraz sposób jej otrzymywania i detekcji
4. Sposobu różnicowania zmian nowotworowych oraz zestawu do jego realizacji

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na dostarczanie nowoczesnych formulacji leków służących leczeniu chorób nowotworowych. Wśród przedstawicieli przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego odbiorcami rozwiązań w zakresie liposomalnych formulacji epirubicyny ale także technik nanoenkapsułowania substancji aktywnych mogą być duże firmy jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Albumina bydlęca produkowana jest przez kilka firm min. EURx oraz POCH. Jednak albuminy będące produktami ww firm nie charakteryzują się stopniem oczyszczenia zbliżonym do tego, który uzyskiwany jest w efekcie zastosowania wynalazku, dlatego też istnieje potrzeba zwiększenia czystości i polepszenia metod otrzymywania tego białka. Końcowym odbiorcą technologii w tym zakresie mogą być duże firmy odczynnikowe takie jak Sigma Aldrich ale także rynek diagnostyki nowotworowej w Polsce, która znajduje się w fazie rozwoju. Tutaj również małe firmy technologiczne (np. ReadGene) mają kluczowe znaczenie w transferze technologii odznaczających się wysokim ryzykiem inwestycyjnym na rzecz dużych podmiotów takich jak Roche Diagnostics.

Opisane powyżej wynalazki mają szansę wejść na rynek tylko jeśli zostaną objęte ochrona patentową. W dobie globalizacji polskie zgłoszenia już nie wystarczają wobec czego niezbędna jest międzynarodowa ochrona, szczególnie wynalazków z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

1 002 069,00 PLN

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres