Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Nowy wymiar kształcenia podyktowany potrzebą rynku

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozumiejąc potrzebę rozwijającego się w Polsce rynku badań naukowych, będących źródłem technologii innowacyjnych, rozpoczęło współpracę z  młodymi naukowcami w dziedzinie ochrony intelektualnej (Intellectual Property IP).  Zainicjowane w czerwcu br działania,  obejmują między innymi wyszukiwanie informacji,  ocenę czystości  i zdolności patentowej oraz ocenę  możliwości komercjalizacji wyników prowadzonych prac badawczych. W pierwszym etapie współpracy wzięło udział ponad 70 doktorantów kierunków chemii , biotechnologii, zaawansowanych technologii medycznych i nauk technicznych takich jak elektronika, fizyka, optoelektronika, spośród których zdecydowana większość stanowią doktoranci wrocławskich uczelni. Cały system pracy jest na bieżąco koordynowany i nadzorowany przez specjalistów w zakresie ochrony IP, a do dyspozycji uczestników oddano profesjonalną bazę przeszukiwania zgłoszeń patentowych. Pomysł Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz atrakcyjna tematyka i perspektywa rozwoju dla uczestników sprawiły, iż  zainteresowanie wśród  doktorantów i młodych doktorów  okazało się bardzo duże.

Inicjatywa jest unikatową w skali kraju odpowiedzią na potrzebę rozwijającego się rynku usług.  Inwestycja w nowe technologie jest atrakcyjna, ponieważ daje możliwość szybkiej i wysokiej stopy zwrotu. W ramach budowania systemu innowacji należy także  zwrócić uwagę na rozwój kadr zdolnych efektywnie funkcjonować w takim systemie. Z jednej strony potrzebni są „brokerzy technologiczni” posiadający ogromną wiedzę z zakresu istniejącej i tworzonej wiedzy w danej dziedzinie, którzy umiejętnie identyfikują wyniki badań o dużym potencjale komercyjnym i potrafiący efektywnie zarządzać, w imieniu autorów i właścicieli własności przemysłowej wartością rynkową powierzonych im aktywów.

Z drugiej strony potrzebni są „menadżerowie technologii”, zarządzający technologią na poziomie przedsiębiorstw. Zidentyfikowanie najważniejszych innowacji technicznych dla zapewnienia stałej konkurencyjności wymaga zdolności strategicznego zarządzania technologią. Oznacza to diagnozę technologicznej pozycji konkurencji, sformułowania strategii technologicznej dla organizacji.

Mamy nadzieję, że WCB EIT+ kształcąc ludzi specjalizujących się  w komercjalizacji wyników badań oraz rozwoju nauki dla przemysłu, przyczyni się do efektywniejszego opracowania swojego portfela projektów technologicznych oraz planów dotyczących wdrażania innowacji technicznych w produktach i usługach, ale również dostarczy grupie współpracujących ze Spółką doktorantów podstawowej wiedzy niezbędnej dla pełnienia w/w funkcji w rozwijającym się systemie transferu wiedzy.

Działanie jest realizowane w ramach  projektów „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”  NanoMat  oraz „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”  BioMed, finansowanych z Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w którym zatwierdzonych zostało blisko 5500 projektów  na kwotę  25,17 mld zł (dane z 11 czerwca 2010).

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres