Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Nowe budynki i nowe technologie w Kampusie Pracze

W dniu 6 listopada br. Wrocławskie Centrum Badan EIT+ zakończyło kolejny etap budowy laboratoriów, którym była modernizacja dwóch nowych budynków nr 7 i 9. Teraz będą one wyposażane w specjalistyczny sprzęt. Tym samym przestrzeń dla innowacji we Wrocławiu powiększy się o kolejne 8 800 m2.

W dniu 6 listopada br. Wrocławskie Centrum Badan EIT+ zakończyło kolejny etap budowy laboratoriów, którym była modernizacja dwóch nowych budynków nr 7 i 9. Teraz będą one wyposażane w specjalistyczny sprzęt. Tym samym przestrzeń dla innowacji we Wrocławiu powiększy się o kolejne 8 800 m2.
W otwarciu kolejnych budynków w Kampusie Pracze wzięli udział Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Adam Grehl - Wiceprezydent, prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Jeżowski - Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN , prof. Jerzy Langer - Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz przedstawiciele firm ML System oraz Saule Technologies współpracujących z Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych EIT+. 
- 12 lat temu Wiceprezydent Adam Grehl przywiózł mnie tutaj i powiedział, że to jest taki Kampus, w którym coś trzeba zrobić, nie od razu mieliśmy pomysł, ale wtedy okazało się, że są pieniądze z Unii Europejskiej, które umożliwiły myślenie o uruchomieniu całego ogromnego przedsięwzięcia. – wspominał podczas otwarcia Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia. – Ta przestrzeń była wspólną inwestycją całego wrocławskiego środowiska akademickiego i docelowo ma służyć myśli naukowej. Dzisiaj będąc w Kampusie Pracze czujemy się jak w XXI wieku, ale nasze myśli wybiegają tutaj już w XXII w. To miejsce ma być wulkanem kreatywności i generatorem pomysłów, które mamy sprzęgać, aby prototypy stały się produktem.
O tym, że już się tak dzieje, a naukowcy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pomimo tego, że w dalszym ciągu trwa budowa, nie stoją w miejscu potwierdził prof. Jerzy Langer, który zaznaczył, że EIT+ ma już 50 pięćdziesiąt zgłoszeń patentowych i wygenerowało kilkanaście spółek. 
- Nie ma instytucji w Polsce z tak krótkim stażem, która by tego dokonała, ponieważ to nie jest miejsce, 
w którym się tylko planuje, tutaj się działa. Życzę sobie, aby całe wrocławskie środowisko akademickie 
i naukowe zaczęło pracować razem. Jeżeli ludzie zaczną współpracować i zaczną traktować EIT+ jak swoje miejsce, to dokonamy skoku w przyszłość, to Wrocław stanie się polskim Cambridge i Oxfordem – dodał prof. Jerzy Langer.
W czasie otwarcia zostały również zaprezentowane firmy oraz technologie, którymi będą zajmować się naukowcy w Kampusie Pracze. Krótkie prezentacje wygłosili Olga Malinkiewicz z firmy Saule Technologies, która jako jedna z pierwszych firm na świecie pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów, poprzez stworzenie nowej generacji ogniw fotowoltaicznych oraz Dawid Cycoń, prezes firmy ML System zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie.
- Współpraca EIT+ z ML System to modelowy przykład współpracy nauki z biznesem. EIT+ przez to, że jest nową strukturą, poza tradycyjną nauką związaną z uczelniami, a także przez to, że zatrudnia kadrę z dużym doświadczeniem we współpracy z firmami komercyjnymi, przedstawia inną jakość i podejście do tematyki rzeczywistego transferu technologii ze skali badawczej w przemysłową. – komentował Dawid Cycoń, Prezes ML System. - My jako biznes, pomimo że korzystamy na dużą skalę z dotacji unijnych przeznaczonych na badania, to tak naprawdę wydajemy również spore środki na wkłady własne a także poświęcamy czas 
i energię naszych ludzi. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby badania nie miały odzwierciedlenia 
w rzeczywistych przychodach przynoszących zysk firmie. Kadra EIT+ doskonale to rozumie i realizując prace badawcze kładzie nacisk na efekt w postaci wdrożenia a nie koniecznie publikacje naukowe, które są charakterystyczne dla naukowców akademickich. 
Budynki, które zostały dzisiaj pokazane, są realizowane w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do połowy 2015 roku kosztem 610 mln zł na terenie Kampusu ma powstać sieć ponad 40 laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych (pomiarowych i specjalistycznych), które będą funkcjonować w przebudowanych i wyremontowanych, XIX-wiecznych budynkach Kampusu. 
W nowych budynkach - nazwanych jeszcze roboczo 7 i 9 - w części nanotechnologicznej będą się mieścić m.in. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Materiałów Polimerowych, Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych, Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych. Natomiast po stronie biotechnologicznej uruchomione będą laboratoria posiadające możliwości pracy 
w standardzie laboratorium GMP (ang. Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna), który zagwarantuje, że zastosowane surowce oraz wytworzone produkty będą spełniały określone wymagania jakościowe. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie dysponować zatem w obszarze BIO nowoczesnymi pracowniami cytometrii przepływowej, obrazowania komórkowego (m.in. mikroskopii konfokalnej i elektronowej), histologii, analizy DNA, RNA i inżynierii białek, które będą dostosowane zarówno do badań  wysokoprzepustowych (HT – High Throughput) dla zewnętrznych zleceniodawców (np. firm farmaceutycznych), jak i do badań naukowych dla indywidualnych grup badawczych. W interdyscyplinarnych laboratoriach prowadzone będą badania głównie w obszarze biomedycznym w zakresie szeroko pojętej biochemii i biologii komórki (w tym komórek macierzystych i nowotworowych). Dostępne będą Laboratorium Inżynierii Białka, Laboratorium Oddziaływań Molekularnych, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej , Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, Laboratorium Histologii Laboratorium Mikrobiologii, Laboratorium Izotopowe, Laboratorium Cytometrii Przepływowej, Laboratorium Biochemiczne, Laboratorium Hodowli Komórkowych oraz Laboratorium Analizy DNA.
.

W otwarciu kolejnych budynków w Kampusie Pracze wzięli udział Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Adam Grehl - Wiceprezydent, prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Jeżowski - Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, prof. Jerzy Langer - Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz przedstawiciele firm ML System oraz Saule Technologies współpracujących z Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych EIT+. 

- 12 lat temu Wiceprezydent Adam Grehl przywiózł mnie tutaj i powiedział, że to jest Kampus, w którym można coś zrobić, nie mieliśmy tylko środków. Wtedy okazało się, że są pieniądze z Unii Europejskiej, które umożliwiły myślenie o uruchomieniu całego ogromnego przedsięwzięcia. – wspominał podczas otwarcia Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia. – Ta przestrzeń była wspólną inwestycją całego wrocławskiego środowiska akademickiego i docelowo ma służyć myśli naukowej. Dzisiaj będąc w Kampusie Pracze czujemy się jak w XXI wieku, ale nasze myśli wybiegają tutaj już w XXII w. To miejsce ma być wulkanem kreatywności i generatorem pomysłów, które mają się tutaj sprzęgać, aby prototypy stały się produktem.

O tym, że już się tak dzieje, a naukowcy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pomimo tego, że w dalszym ciągu trwa budowa, nie stoją w miejscu potwierdził prof. Jerzy Langer, który zaznaczył, że EIT+ ma już prawie 50 pięćdziesiąt zgłoszeń patentowych i wygenerowało kilkanaście spółek. 

- Nie ma instytucji w Polsce z tak krótkim stażem, która by tego dokonała, ponieważ to nie jest miejsce, w którym się tylko planuje, tutaj się działa. Życzę sobie, aby całe wrocławskie środowisko akademickie i naukowe zaczęło pracować razem. Jeżeli ludzie zaczną współpracować i zaczną traktować EIT+ jak swoje miejsce, to dokonamy skoku w przyszłość, to Wrocław stanie się polskim Cambridge i Oxfordem – dodał prof. Jerzy Langer.

W czasie otwarcia zostały również zaprezentowane firmy oraz technologie, którymi będą zajmować się naukowcy w Kampusie Pracze. Krótkie prezentacje wygłosili Olga Malinkiewicz z firmy Saule Technologies, która jako jedna z pierwszych firm na świecie pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów, poprzez stworzenie nowej generacji ogniw fotowoltaicznych oraz Dawid Cycoń, prezes firmy ML System zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań fotowoltaicznych w budownictwie.

- Współpraca EIT+ z ML System to modelowy przykład współpracy nauki z biznesem. EIT+ przez to, że jest nową strukturą, poza tradycyjną nauką związaną z uczelniami, a także przez to, że zatrudnia kadrę z dużym doświadczeniem we współpracy z firmami komercyjnymi, przedstawia inną jakość i podejście do tematyki rzeczywistego transferu technologii ze skali badawczej w przemysłową. – komentował Dawid Cycoń, Prezes ML System. - My jako biznes, pomimo że korzystamy na dużą skalę z dotacji unijnych przeznaczonych na badania, to tak naprawdę wydajemy również spore środki na wkłady własne a także poświęcamy czas i energię naszych ludzi. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby badania nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistych przychodach przynoszących zysk firmie. Kadra EIT+ doskonale to rozumie i realizując prace badawcze kładzie nacisk na efekt w postaci wdrożenia a nie koniecznie publikacje naukowe, które są charakterystyczne dla naukowców akademickich

Budynki, które zostały dzisiaj pokazane, są realizowane w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do połowy 2015 roku kosztem 610 mln zł na terenie Kampusu ma powstać sieć ponad 40 laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych (pomiarowych i specjalistycznych), które będą funkcjonować w przebudowanych i wyremontowanych, XIX-wiecznych budynkach Kampusu. 

W nowych budynkach - nazwanych jeszcze roboczo 7 i 9 - w części nanotechnologicznej będą się mieścić m.in. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Materiałów Polimerowych, Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych, Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych. Natomiast po stronie biotechnologicznej uruchomione będą laboratoria posiadające możliwości pracy w standardzie laboratorium GMP (ang. Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna), który zagwarantuje, że zastosowane surowce oraz wytworzone produkty będą spełniały określone wymagania jakościowe. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie dysponować zatem w obszarze BIO nowoczesnymi pracowniami cytometrii przepływowej, obrazowania komórkowego (m.in. mikroskopii konfokalnej i elektronowej), histologii, analizy DNA, RNA i inżynierii białek, które będą dostosowane zarówno do badań  wysokoprzepustowych (HT – High Throughput) dla zewnętrznych zleceniodawców (np. firm farmaceutycznych), jak i do badań naukowych dla indywidualnych grup badawczych. W interdyscyplinarnych laboratoriach prowadzone będą badania głównie w obszarze biomedycznym w zakresie szeroko pojętej biochemii i biologii komórki (w tym komórek macierzystych i nowotworowych). Dostępne będą Laboratorium Inżynierii Białka, Laboratorium Oddziaływań Molekularnych, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej , Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, Laboratorium Histologii Laboratorium Mikrobiologii, Laboratorium Izotopowe, Laboratorium Cytometrii Przepływowej, Laboratorium Biochemiczne, Laboratorium Hodowli Komórkowych oraz Laboratorium Analizy DNA.

 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres