Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Nowe budynki i nowe technologie w Kampusie Pracze

W dniu 6 listopada br. Wrocławskie Centrum Badan EIT+ zakończyło kolejny etap budowy laboratoriów, którym była modernizacja dwóch nowych budynków nr 7 i 9. Teraz będą one wyposażane w specjalistyczny sprzęt. Tym samym przestrzeń dla innowacji we Wrocławiu powiększy się o kolejne 8 800 m2.

W dniu 6 listopada br. Wrocławskie Centrum Badan EIT+ zakończyło kolejny etap budowy laboratoriów, którym była modernizacja dwóch nowych budynków nr 7 i 9. Teraz będą one wyposażane w specjalistyczny sprzęt. Tym samym przestrzeń dla innowacji we Wrocławiu powiększy się o kolejne 8 800 m2.
W otwarciu kolejnych budynków w Kampusie Pracze wzięli udział Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Adam Grehl - Wiceprezydent, prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Jeżowski - Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN , prof. Jerzy Langer - Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz przedstawiciele firm ML System oraz Saule Technologies współpracujących z Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych EIT+. 
- 12 lat temu Wiceprezydent Adam Grehl przywiózł mnie tutaj i powiedział, że to jest taki Kampus, w którym coś trzeba zrobić, nie od razu mieliśmy pomysł, ale wtedy okazało się, że są pieniądze z Unii Europejskiej, które umożliwiły myślenie o uruchomieniu całego ogromnego przedsięwzięcia. – wspominał podczas otwarcia Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia. – Ta przestrzeń była wspólną inwestycją całego wrocławskiego środowiska akademickiego i docelowo ma służyć myśli naukowej. Dzisiaj będąc w Kampusie Pracze czujemy się jak w XXI wieku, ale nasze myśli wybiegają tutaj już w XXII w. To miejsce ma być wulkanem kreatywności i generatorem pomysłów, które mamy sprzęgać, aby prototypy stały się produktem.
O tym, że już się tak dzieje, a naukowcy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pomimo tego, że w dalszym ciągu trwa budowa, nie stoją w miejscu potwierdził prof. Jerzy Langer, który zaznaczył, że EIT+ ma już 50 pięćdziesiąt zgłoszeń patentowych i wygenerowało kilkanaście spółek. 
- Nie ma instytucji w Polsce z tak krótkim stażem, która by tego dokonała, ponieważ to nie jest miejsce, 
w którym się tylko planuje, tutaj się działa. Życzę sobie, aby całe wrocławskie środowisko akademickie 
i naukowe zaczęło pracować razem. Jeżeli ludzie zaczną współpracować i zaczną traktować EIT+ jak swoje miejsce, to dokonamy skoku w przyszłość, to Wrocław stanie się polskim Cambridge i Oxfordem – dodał prof. Jerzy Langer.
W czasie otwarcia zostały również zaprezentowane firmy oraz technologie, którymi będą zajmować się naukowcy w Kampusie Pracze. Krótkie prezentacje wygłosili Olga Malinkiewicz z firmy Saule Technologies, która jako jedna z pierwszych firm na świecie pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów, poprzez stworzenie nowej generacji ogniw fotowoltaicznych oraz Dawid Cycoń, prezes firmy ML System zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie.
- Współpraca EIT+ z ML System to modelowy przykład współpracy nauki z biznesem. EIT+ przez to, że jest nową strukturą, poza tradycyjną nauką związaną z uczelniami, a także przez to, że zatrudnia kadrę z dużym doświadczeniem we współpracy z firmami komercyjnymi, przedstawia inną jakość i podejście do tematyki rzeczywistego transferu technologii ze skali badawczej w przemysłową. – komentował Dawid Cycoń, Prezes ML System. - My jako biznes, pomimo że korzystamy na dużą skalę z dotacji unijnych przeznaczonych na badania, to tak naprawdę wydajemy również spore środki na wkłady własne a także poświęcamy czas 
i energię naszych ludzi. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby badania nie miały odzwierciedlenia 
w rzeczywistych przychodach przynoszących zysk firmie. Kadra EIT+ doskonale to rozumie i realizując prace badawcze kładzie nacisk na efekt w postaci wdrożenia a nie koniecznie publikacje naukowe, które są charakterystyczne dla naukowców akademickich. 
Budynki, które zostały dzisiaj pokazane, są realizowane w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do połowy 2015 roku kosztem 610 mln zł na terenie Kampusu ma powstać sieć ponad 40 laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych (pomiarowych i specjalistycznych), które będą funkcjonować w przebudowanych i wyremontowanych, XIX-wiecznych budynkach Kampusu. 
W nowych budynkach - nazwanych jeszcze roboczo 7 i 9 - w części nanotechnologicznej będą się mieścić m.in. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Materiałów Polimerowych, Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych, Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych. Natomiast po stronie biotechnologicznej uruchomione będą laboratoria posiadające możliwości pracy 
w standardzie laboratorium GMP (ang. Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna), który zagwarantuje, że zastosowane surowce oraz wytworzone produkty będą spełniały określone wymagania jakościowe. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie dysponować zatem w obszarze BIO nowoczesnymi pracowniami cytometrii przepływowej, obrazowania komórkowego (m.in. mikroskopii konfokalnej i elektronowej), histologii, analizy DNA, RNA i inżynierii białek, które będą dostosowane zarówno do badań  wysokoprzepustowych (HT – High Throughput) dla zewnętrznych zleceniodawców (np. firm farmaceutycznych), jak i do badań naukowych dla indywidualnych grup badawczych. W interdyscyplinarnych laboratoriach prowadzone będą badania głównie w obszarze biomedycznym w zakresie szeroko pojętej biochemii i biologii komórki (w tym komórek macierzystych i nowotworowych). Dostępne będą Laboratorium Inżynierii Białka, Laboratorium Oddziaływań Molekularnych, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej , Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, Laboratorium Histologii Laboratorium Mikrobiologii, Laboratorium Izotopowe, Laboratorium Cytometrii Przepływowej, Laboratorium Biochemiczne, Laboratorium Hodowli Komórkowych oraz Laboratorium Analizy DNA.
.

W otwarciu kolejnych budynków w Kampusie Pracze wzięli udział Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Adam Grehl - Wiceprezydent, prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Jeżowski - Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, prof. Jerzy Langer - Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz przedstawiciele firm ML System oraz Saule Technologies współpracujących z Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych EIT+. 

- 12 lat temu Wiceprezydent Adam Grehl przywiózł mnie tutaj i powiedział, że to jest Kampus, w którym można coś zrobić, nie mieliśmy tylko środków. Wtedy okazało się, że są pieniądze z Unii Europejskiej, które umożliwiły myślenie o uruchomieniu całego ogromnego przedsięwzięcia. – wspominał podczas otwarcia Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia. – Ta przestrzeń była wspólną inwestycją całego wrocławskiego środowiska akademickiego i docelowo ma służyć myśli naukowej. Dzisiaj będąc w Kampusie Pracze czujemy się jak w XXI wieku, ale nasze myśli wybiegają tutaj już w XXII w. To miejsce ma być wulkanem kreatywności i generatorem pomysłów, które mają się tutaj sprzęgać, aby prototypy stały się produktem.

O tym, że już się tak dzieje, a naukowcy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pomimo tego, że w dalszym ciągu trwa budowa, nie stoją w miejscu potwierdził prof. Jerzy Langer, który zaznaczył, że EIT+ ma już prawie 50 pięćdziesiąt zgłoszeń patentowych i wygenerowało kilkanaście spółek. 

- Nie ma instytucji w Polsce z tak krótkim stażem, która by tego dokonała, ponieważ to nie jest miejsce, w którym się tylko planuje, tutaj się działa. Życzę sobie, aby całe wrocławskie środowisko akademickie i naukowe zaczęło pracować razem. Jeżeli ludzie zaczną współpracować i zaczną traktować EIT+ jak swoje miejsce, to dokonamy skoku w przyszłość, to Wrocław stanie się polskim Cambridge i Oxfordem – dodał prof. Jerzy Langer.

W czasie otwarcia zostały również zaprezentowane firmy oraz technologie, którymi będą zajmować się naukowcy w Kampusie Pracze. Krótkie prezentacje wygłosili Olga Malinkiewicz z firmy Saule Technologies, która jako jedna z pierwszych firm na świecie pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów, poprzez stworzenie nowej generacji ogniw fotowoltaicznych oraz Dawid Cycoń, prezes firmy ML System zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań fotowoltaicznych w budownictwie.

- Współpraca EIT+ z ML System to modelowy przykład współpracy nauki z biznesem. EIT+ przez to, że jest nową strukturą, poza tradycyjną nauką związaną z uczelniami, a także przez to, że zatrudnia kadrę z dużym doświadczeniem we współpracy z firmami komercyjnymi, przedstawia inną jakość i podejście do tematyki rzeczywistego transferu technologii ze skali badawczej w przemysłową. – komentował Dawid Cycoń, Prezes ML System. - My jako biznes, pomimo że korzystamy na dużą skalę z dotacji unijnych przeznaczonych na badania, to tak naprawdę wydajemy również spore środki na wkłady własne a także poświęcamy czas i energię naszych ludzi. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby badania nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistych przychodach przynoszących zysk firmie. Kadra EIT+ doskonale to rozumie i realizując prace badawcze kładzie nacisk na efekt w postaci wdrożenia a nie koniecznie publikacje naukowe, które są charakterystyczne dla naukowców akademickich

Budynki, które zostały dzisiaj pokazane, są realizowane w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do połowy 2015 roku kosztem 610 mln zł na terenie Kampusu ma powstać sieć ponad 40 laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych (pomiarowych i specjalistycznych), które będą funkcjonować w przebudowanych i wyremontowanych, XIX-wiecznych budynkach Kampusu. 

W nowych budynkach - nazwanych jeszcze roboczo 7 i 9 - w części nanotechnologicznej będą się mieścić m.in. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Materiałów Polimerowych, Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych, Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych. Natomiast po stronie biotechnologicznej uruchomione będą laboratoria posiadające możliwości pracy w standardzie laboratorium GMP (ang. Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna), który zagwarantuje, że zastosowane surowce oraz wytworzone produkty będą spełniały określone wymagania jakościowe. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie dysponować zatem w obszarze BIO nowoczesnymi pracowniami cytometrii przepływowej, obrazowania komórkowego (m.in. mikroskopii konfokalnej i elektronowej), histologii, analizy DNA, RNA i inżynierii białek, które będą dostosowane zarówno do badań  wysokoprzepustowych (HT – High Throughput) dla zewnętrznych zleceniodawców (np. firm farmaceutycznych), jak i do badań naukowych dla indywidualnych grup badawczych. W interdyscyplinarnych laboratoriach prowadzone będą badania głównie w obszarze biomedycznym w zakresie szeroko pojętej biochemii i biologii komórki (w tym komórek macierzystych i nowotworowych). Dostępne będą Laboratorium Inżynierii Białka, Laboratorium Oddziaływań Molekularnych, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej , Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, Laboratorium Histologii Laboratorium Mikrobiologii, Laboratorium Izotopowe, Laboratorium Cytometrii Przepływowej, Laboratorium Biochemiczne, Laboratorium Hodowli Komórkowych oraz Laboratorium Analizy DNA.

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres