Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

Network Sunrise – Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu

PROJEKT ZAMKNIĘTY W PAŹDZIERNIKU 2012 R.

Projekt „Network Sunrise – Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu”   jest realizowany w ramach działania 8.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia jest grupa wrocławskich studentów i doktorantów.

Celem głównym projektu jest  budowa portalu internetowego dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Powstanie też platforma umożliwiająca nawiązywanie relacji, budowanie kontaktów, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń między naukowcami a przedsiębiorcami. Serwis internetowy zbudowany ramach projektu powinien dostarczyć narzędzia, a także instrumenty wspierające procesy transferu technologii i komercjalizacji na różnych płaszczyznach oraz etapach rozwoju.

Wrocławskie Centrum Badań EIT + realizuje dwa zadania: „Budowa serwisu” i „Animacja”. I jest odpowiedzialne za planowanie, projektowanie i rozwój funkcjonalności oraz narzędzi, które umożliwiają integrację środowiska naukowego i biznesowego.

W ramach projektu planuje się dotrzeć do łącznie tysiąca osób - 500 przedstawicieli świata nauki i 500 przedstawicieli środowiska biznesowego. Wszyscy - dzięki swojej aktywności - powinni sprawić, że portal spełni swoją rolę, będąc m.in. doskonałym narzędziem pomocnym w transferze wiedzy i doświadczeń. Projekt trwa do października 2012 r

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15