Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Projekt „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach” - NanoMat współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten  wpisuje się w założenia programowe dla inicjatyw finansowanych ze środków UE  ponieważ polega na rozwijaniu  badań naukowych oraz opracowywaniu innowacyjnych technologii niezbędnych do prawidłowego rozwoju gospodarki.  Tematyka projektu jest bardzo szeroka i obejmuje trzy komplementarne kierunki: nanomateriały, nanotechnolgie i technologie generatywne.

W ramach projektu NanoMat zrealizowanych zostanie dziesięć zadań badawczych:

 

Zadanie 1. Materiały i nanomateriały dla fotoniki, mikro- i nanoelektroniki oraz sensorów

  • Podzadanie 1.2 Nanomateriały dla zastosowań optoelektronicznych oraz sensorycznych

Zadanie 2.  Światłowodowe struktury fotoniczne do zastosowania w metrologii i telekomunikacji

Zadanie 3. Funkcjonalne materiały polimerowe

Zadanie 4. Nanokompozyty i materiały typu SMART

Zadanie 5. Pierwiastki rzadkie ich związki jako materiały wyjściowe do zastosowań w elektronice, fotonice i sensoryce

  • Podzadanie 5.1 Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania dokumentów i banknotów (kierownik prof. dr hab. Eugieniusz Zych)
  • Podzadanie 5.2 Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór i magnesy stałe na bazie lantanowców – opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznie twardych na bazie surowców krajowych

Zadanie 6. Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii

Zadanie 7 Wykorzystanie metod elektrycznych, spektroskopowych i optycznych w biodetekcji i bioobrazowaniu

  • Podzadanie: Opracowanie nowoczesnych metod biodetekcji i bioobrazowania komórek z wykorzystaniem nanowymiarowych znaczników luminescencyjnych Kierownik – dr Artur Bednarkiewicz

Zadanie 8. Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania

Zadanie 9. Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych  i czujnikowych (kierownik dr Agnieszka Iwan)

Zadanie 10. Zarządzanie projektem (Kierownik Projektu Anna Szajdak)

Zadanie 11. Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrotechnicznych (kierownik dr inż. Grzegorz Paściak)


Więcej informacji o projekcie na stronie projektu www.nanomat.eitplus.pl

 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15