Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Projekt „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach” - NanoMat współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten  wpisuje się w założenia programowe dla inicjatyw finansowanych ze środków UE  ponieważ polega na rozwijaniu  badań naukowych oraz opracowywaniu innowacyjnych technologii niezbędnych do prawidłowego rozwoju gospodarki.  Tematyka projektu jest bardzo szeroka i obejmuje trzy komplementarne kierunki: nanomateriały, nanotechnolgie i technologie generatywne.

W ramach projektu NanoMat zrealizowanych zostanie dziesięć zadań badawczych:

 

Zadanie 1. Materiały i nanomateriały dla fotoniki, mikro- i nanoelektroniki oraz sensorów

  • Podzadanie 1.2 Nanomateriały dla zastosowań optoelektronicznych oraz sensorycznych

Zadanie 2.  Światłowodowe struktury fotoniczne do zastosowania w metrologii i telekomunikacji

Zadanie 3. Funkcjonalne materiały polimerowe

Zadanie 4. Nanokompozyty i materiały typu SMART

Zadanie 5. Pierwiastki rzadkie ich związki jako materiały wyjściowe do zastosowań w elektronice, fotonice i sensoryce

  • Podzadanie 5.1 Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania dokumentów i banknotów (kierownik prof. dr hab. Eugieniusz Zych)
  • Podzadanie 5.2 Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór i magnesy stałe na bazie lantanowców – opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznie twardych na bazie surowców krajowych

Zadanie 6. Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii

Zadanie 7 Wykorzystanie metod elektrycznych, spektroskopowych i optycznych w biodetekcji i bioobrazowaniu

  • Podzadanie: Opracowanie nowoczesnych metod biodetekcji i bioobrazowania komórek z wykorzystaniem nanowymiarowych znaczników luminescencyjnych Kierownik – dr Artur Bednarkiewicz

Zadanie 8. Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania

Zadanie 9. Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych  i czujnikowych (kierownik dr Agnieszka Iwan)

Zadanie 10. Zarządzanie projektem (Kierownik Projektu Anna Szajdak)

Zadanie 11. Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrotechnicznych (kierownik dr inż. Grzegorz Paściak)


Więcej informacji o projekcie na stronie projektu www.nanomat.eitplus.pl

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15