Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Na przewodniczącego grupy doradczej największego programu badawczego w Horyzoncie 2020 został wybrany prof. Jerzy Langer

W dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2015 r., Profesor Jerzy Marian Langer - Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i profesor w Instytucie Fizyki PAN został wybrany na Przewodniczącego FETAB - 26 osobowej grupy doradczej Programu FET (Future and Emerging Technologies).

Program FET to największy program badawczy (ok. 3 mld EUR) w programie Horyzont 2020, finansujący badania naukowe ukierunkowane na poszukiwanie przełomowych technologii przyszłości. W ramach tego programu są m.in. finansowane dwa wielkie programy tematyczne (flagship programs): GRAPHEN i BRAIN (po ok. ½ mld EUR) oraz kilkadziesiąt mniejszych wybieranych w trybie konkursowym. Wśród zadań FETAB jest opracowanie takiej wizji tego programu, by stał się wiodącym programem UE wspierającym zaawansowane badania stosowane, tak jak ERC to czyni dla zaawansowanych badań podstawowych. W poprzednich programach ramowych FET był ograniczony do technologii informatycznych. Obecnie to ograniczenie zostało usunięte.

To wielkie osobiste wyróżnienie Profesora Langera będące konsekwencją jego wieloletniej pracy w najważniejszych organach doradczych Komisji Europejskiej i jego wkładu koncepcyjnego w przygotowanie obecnego programu FET. Członkostwo w tej grupie doradczej następuje wyłącznie na osobiste zaproszenie Komisji Europejskiej, która także rekomendowała kandydaturę prof. Langera na stanowisko przewodniczącego FETAB. – Uważam, że Program FET może stać się tym dla Horyzontu 2020, czym był European Research Council dla 7 Programu Ramowego. Nie ukrywam, że otwiera to drzwi do utworzenia „bliźniaka” ERC, ale skupiającego się na wizjonerskich technologiach, czyli European Innovation Council. Taka propozycję zgłosiłem trzy lata temu – wyjaśnia prof. Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Program FET finansuje interdyscyplinarne projekty, które łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyka, informatyka, biologia, nauka o środowisku, nauki społeczne, humanistyczne, etc.) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii. Chodzi bowiem o to, aby badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie.

W programie HORYZONT 2020 FET jest podzielony jest na trzy podprogramy:

- FET Open – to konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. Seria tych konkursów stworzyć ma zróżnicowane portfolio projektów badawczych, które pozwoli na rozpoznanie możliwości rozwoju nowych technologii, powstających dzięki niekonwencjonalnym konsorcjom, badaniom i innowacjom. Inicjatywa tematyczna leży wyłącznie po stronie naukowców, podobnie jak w ERC. Budżet FET-Open stanowi 40% całego budżetu FET w Horyzoncie 2020.

- FET Proactive – stanowi wsparcie dla badań w kilku wybranych wcześniej obszarów badawczych. Schemat służy do finansowania grup tematycznych, które wykazują potencjał stworzenia masy krytycznej projektów, które wspólnie pozwolą na rozpoznanie tych tematów i przyczynią się do rozbudowy europejskiej bazy wiedzy i doskonałości. Rozważane jest współfinansowanie kilku sieci typu ERA-NET dedykowanych na poszukiwanie technologii przyszłości.

- FET Flagships – schemat, za pomocą którego wspierane są ambitne, wielkoskalowe badania, które mają na celu rozwiązanie interdyscyplinarnych wyzwać naukowo-technologicznych. Działania w ramach tego schematu muszą być związane z badawczymi agendami europejskimi i narodowymi.

Więcej informacji na temat FET:

ec.europa.eu/digital-agenda

ec.europa.eu/transparency

 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres