Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Multimedialna wystawa i forum Academia to Industry - wydarzenia EIT+ w Brukseli

„Research & Technology Between Us” – to tytuł multimedialnej wystawy promującej Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i Kampus Pracze we Wrocławiu, która w dniach 6-8 grudnia br. czekać będzie na Gości Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

To największe przedsięwzięcie wizerunkowe Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w pięcioletniej historii Spółki, przedstawiające realizowane przez nią projekty, projektowane i budowane laboratoria oraz wynalazki opracowane przez współpracujących z EIT+ naukowców.

Wystawa „Research & Technology Between Us”, prezentowana w brukselskim gmachu Parlamentu Europejskiego, będzie przede wszystkim promować projekt infrastrukturalny „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB)” – największy w Polsce, wart ponad 600 mln zł projekt budowy nowoczesnych laboratoriów bio i nanotechnologicznych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instalacja ma również przedstawić wszechobecność rozwiązań pochodzących z nauki w otaczającym nas świecie i pokazać, jak życie ludzi staje się łatwiejsze za sprawą rewolucyjnych wynalazków naukowych.

Ekspozycja przybierze kształt logotypu EIT+, którego każdy ze znaków nawiązywać będzie do wątków tematycznych wystawy:


- budowy infrastruktury laboratoryjno-badawczej na Kampusie Pracze, powstającej w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów  i Biomateriałów (DCMiB)”;
- prezentacji wynalazków badawczych, laureatów prestiżowych targów wynalazczości i transferu technologii Brussels Innova 2011;
- przedstawienia koncepcji i obszarów działalności programu EIT+;
- prezentacji osób stojących za rozwojem EIT+.

W ramach obecności w Parlamencie Europejskim, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ 7 grudnia zorganizuje też szereg debat w ramach „European Academia to Industry Forum (EAiF)”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się urzędnicy Unii Europejskiej, prezesi oraz dyrektorzy zarządzający korporacjami międzynarodowymi (m.in. GE Global Research Centre, Solvay, Nokia, Technopolis Finland, Tecnalia), a także członkowie instytucji wspierających innowacyjność w Polsce i w Europie (m.in. EARTO, EIRMA, EUA, ERRIN).

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął zaś Parlament Europejski, na czele którego stoi prof. Jerzy Buzek. EAiF odbędzie się dzięki zaproszeniu Poseł do PE Lidii Geringer de Oedenberg. Tematyka spotkań związana będzie ze współpracą sektora biznesu i nauki, pozwalającą na jeszcze lepsze zastosowanie innowacji naukowych, co jest obecnie jednym z najczęściej omawianych zagadnień, w kontekście przyszłości gospodarczej świata.

Szczegółową agendę „European Academia to Industry Forum (EAiF)” znajdą Państwo w dołączonym poniżej pliku.

Konferencja "European Academia to Industry Forum (EAiF) - agenda

 

Do pobrania

eaif.pdf - pdf

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres