Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Młodzi, wrocławscy naukowcy wśród najlepszych w Europie

yaePo raz pierwszy od momentu powołania w 2012 r. w Brukseli niezależnego stowarzyszenia Young Academy of Europe (YAE) zostali wybrani do niego polscy naukowcy: dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz oraz dr inż. Filip Granek. Oboje na co dzień pracują we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zaś dr Bednarkiewicz również w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Young Academy of Europe składa się z wybitnych młodych naukowców, którzy muszą spełnić określone wymogi kwalifikacyjne. Przede wszystkim ich kompetencje i posiadana wiedza muszą być uznane na poziomie międzynarodowym przez organy europejskie i krajowe, muszą wykazać się szerokimi znajomościami spraw nauki oraz polityki naukowej na poziomie europejskim, prowadzić badania w Unii Europejskiej, posiadać zdolności przywódcze oraz tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat.

 YAE powstała w 2012 roku, jako odpowiedź na liczne wyzwania i problemy stojące na drodze beneficjentów jednego z najbardziej prestiżowego europejskiego grantu Start przyznawanego przez The European Research Council (ERC) tj. Europejską Radę ds. Badań Naukowych, która od 2007 r. wspiera wybitnych młodych naukowców w Europie. Drugim, znacznie ważniejszym problemem jest wzrastające zagrożenie emigracją najzdolniejszych Europejskich uczonych. Kluczowym elementem rozwiązania obu problemów jest poważny udział w debacie europejskiej przyszłych liderów badawczych w Europie. Dlatego Komisja Europejska, ERC i Academia Europaea aktywnie wsparły oddolną inicjatywy dynamicznej i innowacyjnej grupy uznanych, europejskich, młodych naukowców utworzenia Young Academy of Europe (YAE). Warto zwrócić uwagę, że wszyscy założyciele YAE zdobyli indywidualne granty ERC i dlatego warunek doskonałości badawczej jest jednym z kluczowych warunków przyjęcia do YEA i dzięki temu jej członkowie mogą stac się istotnym źródlem nowych członków prestiżowej Academia Europaea.

Wybranie do tego grona dwóch Polaków, to kolejny sukces polskiej nauki – komentuje ten wybór prof. Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. – Członkowie Young Academy of Europe muszą wykazać się znaczącym dorobkiem naukowym, kierować własną grupą badawczą oraz interesować się innymi obszarami naukowymi wykraczającymi poza ich pracę badawczą. Zarówno dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz oraz dr inż. Filip Granek prowadzą w EIT+ własne laboratoria: Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania oraz Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych i mamy nadzieję staną się w przyszłości znakomitymi wizytówkami EIT+ w skali globalnej.

Udział polskich naukowców w stowarzyszeniu może mieć również szersze znaczenie. Celami YAE są bowiem wspieranie interdyscyplinarnej i międzynarodowej wymiany naukowej, współpraca oraz pomoc młodym naukowcom w Europie w ich dalszym rozwoju, tworzenie sieci kontaktów, zachęcanie do komunikowania swoich badań szerokiej opinii publicznej

w Europie, ale także aktywna praca na rzecz przyszłej europejskiej strategii badań oraz nauki (Mapy Drogowe, EFS).

„Dostrzeżenie naszych naukowców, włączenie ich w ogólnoeuropejską dyskusję, umożliwienie im podejmowanie ważnych - również dla naszej nauki - decyzji; to naprawdę ogromne wyróżnienie, które świadczy o tym, że jesteśmy już w gronie liderów ” – dodaje prof. Jerzy Langer.

Oficjalne nominacje zostaną wręczone w dniu 11 lipca 2014 r. w Barcelonie.

Na zdjęciach od lewej dr hab. inż Artur Bednarkiewicz, dr inż. Filip Granek

 

Czy wiesz, że ...

Wirusy mają wielkość od 30-300nm, natomiast w projekcie BioMed opracowuje się terapię  poprzez modulacje aktywności katalitycznej RNA.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres