Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Milowy krok Europy na drodze do naturalnych surowców - konsorcjum RawMatTERS

W dniu 9 grudnia br. Europejski Instytut Technologiczny zdecydował o wyborze nowych miejsc na mapie Europy, w których zgrupowany zostanie potencjał w obszarze surowców naturalnych w celu poprawienia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności tego sektora.

Bezpieczeństwo surowcowe Europy jest jednym z najważniejszych priorytetów na listach Unii Europejskiej. Dostęp do surowców mineralnych i ich cenowa przystępność są decydujące dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej i utrzymania pozycji konkurencyjnej zakładającej wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia.

W tym celu Europejski Instytut Technologiczy (EIT) ogłosił konkurs na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (WWI), w obszarze surowców naturalnych. Zwycięskim konsorcjum jest ogólnoeuropejskie konsorcjum "RawMatTERS” Tackling European Resources Sustainably (TERS), które utworzyło ponad 100 partnerów z 22 krajów Unii Europejskiej, reprezentujących kluczowe uniwersytety techniczne (AGH, Université de Bordeaux, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Trinity College Dublin), instytuty naukowo-badawcze (Tecnalia, Fraunhofer, TNO, ENEA, Wrocławskie Centrum Badań EIT+) oraz strategiczne przedsiębiorstwa (KGHM, BASF, Sandvik, Umicore, Outotec).

Koordynator wybranego konsorcjum, prof. Jens Gutzmer z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf w Niemczech, podkreślił, że jest to wyjątkowa okazja dla europejskiego sektora surowców. – „Jestem przekonany, że wszyscy Partnerzy będą przyczyniać się do rozwoju innowacji i doskonałości w całej Europie.”

Polskę reprezentuje 10 instytucji m.in. KGHM Polska Miedź S.A., które odegrało bardzo ważną rolę w osiągnięciu silnej pozycji polskiego konsorcjum, KGHM Zanam, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które pełniło rolę koordynatora krajowego, a w chwili obecnej będzie organizowało jedną z 6 podstawowych struktur KIC – tzw. Eastern Co-location Centre, czyli Węzeł Wiedzy obejmujący swym zasięgiem obszar wschodniej i południowej Europy. KIC będzie miał swoją gówną centralę w Berlinie, a kolokacje we Wrocławiu (PL), Espoo (FI), Leuven (BE), Lulea (SE), Metz (FR) i Rzymie (IT).

„To wielka wygrana dla Polski. Prace nad tym przedsięwzięciem trwały aż 2 lata. Surowce od lat budowały naszą siłę gospodarczą. Dzisiaj ich pozyskiwanie i przetwórstwo może stać się źródłem zamożności kraju. Będzie to jednak możliwe tylko, gdy zainwestujemy zarówno w nowatorskie technologie budujące przewagę konkurencyjną i w kadry dla tego sektora. Będzie to łatwiejsze przy współpracy z najlepszymi w Europie. I po to jest EIT. A dzięki tej wspaniałej wygranej mamy nie tylko szansę, ale wręcz gwarancję, że tak się stanie. Zaś lokalizacja wschodniego węzła wspólnoty we Wrocławiu, co było wspólną decyzją partnerów z Polski, Austrii i Niemiec, jest kolejnym sygnałem docenienia kreatywnej i integrującej roli Wrocławia - regionalnego lidera innowacyjnego myślenia - w budowaniu nowej Europy opartej na wiedzy.” – mówi profesor Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Strategia Europejskiego Instytutu Technologicznego na lata 2014-2020 zakłada ok. 2,7 mld euro w budżecie Horyzont 2020 w kwocie prawie 80 mld EUR na konsolidację i dalszy rozwój Wspólnot Wiedzy i Innowacji (m.in. Climate-KIC, EIT ICT Labs, KIC InnoEnergy). Oczekuje się, że nowa Wspólnota Wiedzy i Innowacji "RawMatTERS" zintegruje i wzmocni potencjał innowacyjności w sektorze surowców poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, produktów i usług na rzecz zrównoważonego poszukiwania, wydobywania, przetwarzania i recyklingu zasobów naturalnych. Rolą wszystkich partnerów będzie również dostarczanie technologii i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb społecznych, ważnym elementem jest edukacja oraz rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne podejmowanie wyzwań związanych z niedoborem surowców w Europie. Ich niedostatkiem jest zagrożona cała Unia Europejska. Ponad 50% największych złóż kopalin występuje w państwach o PKB nie przekraczającym 10 USD/dzień zatem perturbacje polityczne i ekonomiczne tych krajów związane z nadmierną inflacją, zamachami stanu, wojnami domowymi silnie wpływają na możliwość realizacji dostaw surowców. Ceny surowców nieenergetycznych w I dekadzie XXI wieku uległy potrojeniu, co spowodowane jest m.in. gwałtownym wzrostem gospodarek wschodzących, głównie Chin. Ponadto wzrost wymagań środowiskowych może wstrzymać wiele inwestycji górniczych, a tym samym zakłócić płynność dostaw wielu niezbędnych surowców, które mają ogromny wpływ na działanie przemysłu i produkcji półproduktów czy produktów. Konsekwentne realizowanie wspólnej strategii surowcowej będzie miało ogromne znaczenie dla całej Europy.

Utworzenie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji i włączenie do tego przedsięwzięcia polskich przedstawicieli ma strategiczne znaczenie również dla Polski. Dostęp do surowców mineralnych oraz możliwość ich wykorzystania obecnie i w przyszłości jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju i jego zrównoważonego rozwoju. Deficytowe dla gospodarki krajowej są m.in. surowce metaliczne dla nowoczesnych technologii. Już teraz rozwój energetyki odnawialnej (wiatrowej, fotowoltaiki) jest limitowany przez dostęp do surowców krytycznych. Utworzenie jednego z Węzłów Wiedzy (Eastern Co-location Centre) w Polsce, na Dolnym Śląsku, pozwoli na ścisłą integrację makroregionu, w którym środowiska naukowe wraz z partnerami przemysłowymi rozwijać będą specjalizacje technologiczne wykorzystujące istniejący potencjał. Działania w Polsce będą nastawione na szerokie wsparcie całego sektora surowcowego.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres