Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Micela polimerowa – nośnik substancji aktywnych

Micela polimerowa – nośnik substancji aktywnych

Obecnie jednym z głównych celów nowoczesnej technologii farmaceutycznej jest udoskonalenie znanych terapii i opracowanie nowych form stosowanych leków, tak aby zwiększyć ich efektywność terapeutyczną oraz zminimalizować skutki uboczne poprzez bezpośrednie dostarczenie ich do określonego miejsca działania.

Przykładem struktur mogących pełnić rolę nośników substancji czynnych są micele polimerowe. Są to kuliste struktury zbudowane z hydrofilowej otoczki i hydrofobowego rdzenia we wnętrzu którego zamykane są substancje aktywne. Zastosowanie miceli pozwala na ukierunkowany transport leku do zmienionej chorobowo tkanki, kontrolowane uwalnianie leku, poprawę jego biodostępności, zmniejszenie toksyczności.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował nowe nośniki typu micel polimerowych zawierające substancje aktywne i sposób ich wytwarzania. Opisana metoda pozwala na otrzymanie wysoce stabilnych nanonośników możliwych do zastosowania jako nowoczesne systemy dostarczania substancji terapeutycznych, w tym jako nośniki dla leków przeciwnowotworowych.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres