Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

List Intencyjny pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Miastem Wrocław

List intencyjny pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Miastem Wrocław podpisano w piątek, 31 października, we Wrocławiu. Jego celem jest deklaracja współpracy na rzecz integracji i efektywnego wykorzystania potencjału naukowego i badawczego znajdującego się w obszarze aglomeracji miasta Wrocław.

Wykreowanie przestrzeni badawczej wokół sektora surowcowego we Wrocławiu to główny cel podpisanego listu intencyjnego. KGHM oraz KGHM Cuprum od lat poszukują nowych płaszczyzn i możliwości współpracy w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze górnictwa i przeróbki rud miedzi.

- Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego ekosystemu, który będzie integrował sektor małych średnich przedsiębiorstw, duży przemysł, jednostki badawcze i fundusze kapitałowe wokół największych wyzwań stojących przed Europą w zakresie polityki surowcowej – mówi Herbert Wirth, Prezes KGHM.

Centrum Badawczo – Rozwojowe KGHM Cuprum to kluczowe zaplecze badawczo–rozwojowe dla KGHM o blisko 50-letniej tradycji. Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie funkcjonowania Głównego Ciągu Technologicznego wpisane jest w strategię spółki, a realizacjia tego celu jest możliwa między innymi dzięki podejmowanej współpracy międzynarodowej. Spółka uczestniczy w wielu projektach europejskich związanych z surowcami mineralnymi oraz kreuje nowe płaszczyzny do współpracy, przykładem jest zaangażowanie w Dolnośląski Klaster Surowcowy, koordynowanie Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych , czy aktywny udział w europejskim partnerstwie dla innowacji w obszarze surowców mineralnych (EIP on Raw Materials).

Misją spółki jest tworzenie mostu pomiędzy nauką i przemysłem. Chcemy się zbliżyć we współpracy z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi i przedsiębiorstwami działających w ramach aglomeracji miasta Wrocław, co zobrazowane zostało podpisanym dziś listem intencyjnym o współpracy – mówi Monika Hardygóra, Prezes KGHM CUPRUM.

- Jest to inicjatywa otwarta dla innych zainteresowanych jednostek i instytucji - dodaje Jan Kudeło, Wiceprezes KGHM CUPRUM. - Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu, zarówno instytucje działające w obszarze nauki, jak i te z obszaru przemysłu. 

Deklarowana współpraca polegać ma na realizacji wspólnych projektów B+R oraz zakłada możliwość ubiegania się i wspierania, w celu pozyskiwania funduszy unijnych na ich realizację. Wyraża także zamiar ubiegania się o granty przeznaczone na rozwój potencjału badawczego, w tym nowoczesnej aparatury badawczej, co pozwoli na zwiększenie możliwości w kreowaniu przełomowych technologii dla sektora surowców mineralnych, w tym przede wszystkim dla globalnej już dziś firmy, jaką jest KGHM. Zarówno Grupa KGHM, jak i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ intensywnie angażują się w budowę Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) w sektorze surowcowym, którego wzmocnienie stało się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jeszcze w tym roku mają zapaść decyzje w sprawie powołania KIC, którego jedyny polski oddział ma być ulokowany we Wrocławiu

- Dzisiaj należy koncentrować wydatkowanie pieniędzy na konkretnych celach i wyselekcjonowanych instytucjach o dużym pro-innowacyjnym potencjale rozwojowym. Bez prawdziwej synergii działania partnerów biznesowych, akademickich i samorządowych nie ma mowy o inteligentnych specjalizacjach, a to jest esencja współczesnej europejskiej polityki rozwojowej. Taką świadomość mają wszyscy partnerzy tego porozumienia. Jego celem jest wspomożenie i danie szansy dla gigantycznego potencjału, jaki jest w naszym regionie i w Kampusie Pracze. To przejście na inny etap innowacyjności i rozwoju Dolnego Śląska – dodaje prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

List podpisali Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Monika Hardygóra, Prezes Zarządu KGHM Cuprum Sp. z o.o., Jerzy Langer,  Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.

 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres