Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

List Intencyjny pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Miastem Wrocław

List intencyjny pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Miastem Wrocław podpisano w piątek, 31 października, we Wrocławiu. Jego celem jest deklaracja współpracy na rzecz integracji i efektywnego wykorzystania potencjału naukowego i badawczego znajdującego się w obszarze aglomeracji miasta Wrocław.

Wykreowanie przestrzeni badawczej wokół sektora surowcowego we Wrocławiu to główny cel podpisanego listu intencyjnego. KGHM oraz KGHM Cuprum od lat poszukują nowych płaszczyzn i możliwości współpracy w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze górnictwa i przeróbki rud miedzi.

- Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego ekosystemu, który będzie integrował sektor małych średnich przedsiębiorstw, duży przemysł, jednostki badawcze i fundusze kapitałowe wokół największych wyzwań stojących przed Europą w zakresie polityki surowcowej – mówi Herbert Wirth, Prezes KGHM.

Centrum Badawczo – Rozwojowe KGHM Cuprum to kluczowe zaplecze badawczo–rozwojowe dla KGHM o blisko 50-letniej tradycji. Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie funkcjonowania Głównego Ciągu Technologicznego wpisane jest w strategię spółki, a realizacjia tego celu jest możliwa między innymi dzięki podejmowanej współpracy międzynarodowej. Spółka uczestniczy w wielu projektach europejskich związanych z surowcami mineralnymi oraz kreuje nowe płaszczyzny do współpracy, przykładem jest zaangażowanie w Dolnośląski Klaster Surowcowy, koordynowanie Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych , czy aktywny udział w europejskim partnerstwie dla innowacji w obszarze surowców mineralnych (EIP on Raw Materials).

Misją spółki jest tworzenie mostu pomiędzy nauką i przemysłem. Chcemy się zbliżyć we współpracy z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi i przedsiębiorstwami działających w ramach aglomeracji miasta Wrocław, co zobrazowane zostało podpisanym dziś listem intencyjnym o współpracy – mówi Monika Hardygóra, Prezes KGHM CUPRUM.

- Jest to inicjatywa otwarta dla innych zainteresowanych jednostek i instytucji - dodaje Jan Kudeło, Wiceprezes KGHM CUPRUM. - Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu, zarówno instytucje działające w obszarze nauki, jak i te z obszaru przemysłu. 

Deklarowana współpraca polegać ma na realizacji wspólnych projektów B+R oraz zakłada możliwość ubiegania się i wspierania, w celu pozyskiwania funduszy unijnych na ich realizację. Wyraża także zamiar ubiegania się o granty przeznaczone na rozwój potencjału badawczego, w tym nowoczesnej aparatury badawczej, co pozwoli na zwiększenie możliwości w kreowaniu przełomowych technologii dla sektora surowców mineralnych, w tym przede wszystkim dla globalnej już dziś firmy, jaką jest KGHM. Zarówno Grupa KGHM, jak i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ intensywnie angażują się w budowę Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) w sektorze surowcowym, którego wzmocnienie stało się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jeszcze w tym roku mają zapaść decyzje w sprawie powołania KIC, którego jedyny polski oddział ma być ulokowany we Wrocławiu

- Dzisiaj należy koncentrować wydatkowanie pieniędzy na konkretnych celach i wyselekcjonowanych instytucjach o dużym pro-innowacyjnym potencjale rozwojowym. Bez prawdziwej synergii działania partnerów biznesowych, akademickich i samorządowych nie ma mowy o inteligentnych specjalizacjach, a to jest esencja współczesnej europejskiej polityki rozwojowej. Taką świadomość mają wszyscy partnerzy tego porozumienia. Jego celem jest wspomożenie i danie szansy dla gigantycznego potencjału, jaki jest w naszym regionie i w Kampusie Pracze. To przejście na inny etap innowacyjności i rozwoju Dolnego Śląska – dodaje prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

List podpisali Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Monika Hardygóra, Prezes Zarządu KGHM Cuprum Sp. z o.o., Jerzy Langer,  Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.

 

Czy wiesz, że ...

Silnik samochodu osobowego wykorzystuje ok. 30% energii zawartej w benzynie. Jedno z zadań badawczych projektu  NanoMat jest opracowanie  technologii ogniw paliwowych o wydajności ok. 80% (zamiast 100 kilometrów przejedziemy 267 km !!!).

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres