Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Kumulacja kompetencji - 34 staże dla pracowników naukowych z regionu Dolnego Śląska

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zakończyło realizację projektu „Kumulacja Kompetencji – stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż bio, nano, energia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w trakcie którego przeprowadzono 34 staże dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach z regionu Dolnego Śląska.

W okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. z inicjatywy EIT+ 34 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym 13 kobiet, odbyło staże w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska. Staże trwały od 6 do 12 miesięcy i były dedykowane naukowcom działającym w obszarach biotechnologii, nanotechnologii oraz energii. W ramach projektu powstały 34 unikalne programy stażowe. W obszarze BIO staże skupiały się głównie na badaniach związanych z produktami leczniczymi i suplementami diety (analiza składu produktów leczniczych i naturalnych źródeł pozyskiwania surowców; projektowanie, badanie oraz opracowywanie w skali technologicznej nowoczesnych postaci leków; przygotowywanie strategii komercjalizacji wyników badań; poszukiwanie nowych związków i określenie ich potencjalnych kierunków działania farmakologicznego oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu). 
W ramach tego obszaru zrealizowano również staż dotyczący innowacji społecznych - promocji zielo-nego ciepła sieciowego i poprawy życia mieszkańców Wrocławia. W obszarze ENERGIA naukowcy zajmowali się w głównej mierze odnawialnymi źródłami energii, tj. pozyskiwaniem energii z uwzględ-nieniem nowatorskiej technologii wykonywania dolnych źródeł ciepła zasilających pompy ciepła w postaci wymienników gruntowych oraz wytwarzaniem energii z surowców organicznych, takich jak biomasa, przemysłowe odpady organiczne, odpady komunalne i osady pościekowe. We współpracy z jedną z firm, kilku naukowców włączono w zespół pracujący nad wykorzystaniem OZE do budowy nisko- i zero-energetycznych budynków z inteligentnym systemem zarządzania energią. Efektem prac w tym obszarze jest również innowacyjny model ekorozwoju Wrocławia, jako miasta. Ostatni obszar NANO dotyczył m.in. prac nad udoskonaleniem technologicznego procesu wytwarzania nanoproszków i optymalizacją poszczególnych etapów produkcji nanoproszków, zastosowaniem technologii DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów), opracowaniem technologii nanopolimeryzacji ciekłych silikonów, gniazda technologicznego, automatyzacji i urządzeń peryferyjnych. Jakie korzyści przyniósł projekt 2K-STAŻE? Poza tak oczywistymi jak: podniesienie kompetencji, zbudowanie sieci relacji, wymiana doświadczeń, warto zaznaczyć, że to właśnie dzięki takim projektom możliwe jest podnoszenie proinnowacyjnej świadomości zarówno wśród pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. A świadomości jest pierwszym krokiem do działania i dalszych sukcesów.

W okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. z inicjatywy EIT+ 34 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym 13 kobiet, odbyło staże w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska. Staże trwały od 6 do 12 miesięcy i były dedykowane naukowcom działającym w obszarach biotechnologii, nanotechnologii oraz energii. W ramach projektu powstały 34 unikalne programy stażowe. W obszarze BIO staże skupiały się głównie na badaniach związanych z produktami leczniczymi i suplementami diety (analiza składu produktów leczniczych i naturalnych źródeł pozyskiwania surowców; projektowanie, badanie oraz opracowywanie w skali technologicznej nowoczesnych postaci leków; przygotowywanie strategii komercjalizacji wyników badań; poszukiwanie nowych związków i określenie ich potencjalnych kierunków działania farmakologicznego oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu). 

W ramach tego obszaru zrealizowano również staż dotyczący innowacji społecznych - promocji zielonego ciepła sieciowego i poprawy życia mieszkańców Wrocławia. W obszarze ENERGIA naukowcy zajmowali się w głównej mierze odnawialnymi źródłami energii, tj. pozyskiwaniem energii z uwzględnieniem nowatorskiej technologii wykonywania dolnych źródeł ciepła zasilających pompy ciepła w postaci wymienników gruntowych oraz wytwarzaniem energii z surowców organicznych, takich jak biomasa, przemysłowe odpady organiczne, odpady komunalne i osady pościekowe. We współpracy z jedną z firm kilku naukowców włączono w zespół pracujący nad wykorzystaniem OZE do budowy nisko- i zeroenergetycznych budynków z inteligentnym systemem zarządzania energią. Efektem prac w tym obszarze jest również innowacyjny model ekorozwoju Wrocławia, jako miasta. Ostatni obszar NANO dotyczył m.in. prac nad udoskonaleniem technologicznego procesu wytwarzania nanoproszków i optymalizacją poszczególnych etapów produkcji nanoproszków, zastosowaniem technologii DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów), opracowaniem technologii nanopolimeryzacji ciekłych silikonów, gniazda technologicznego, automatyzacji i urządzeń peryferyjnych.

Jakie korzyści przyniósł projekt 2K-STAŻE? Poza tak oczywistymi jak: podniesienie kompetencji, zbudowanie sieci relacji, wymiana doświadczeń, warto zaznaczyć, że to właśnie dzięki takim projektom możliwe jest podnoszenie proinnowacyjnej świadomości zarówno wśród pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. A świadomości jest pierwszym krokiem do działania i dalszych sukcesów.

Więcej informacji na temat projektu oraz jego realizacji.

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres