Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Kumulacja kompetencji - 34 staże dla pracowników naukowych z regionu Dolnego Śląska

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zakończyło realizację projektu „Kumulacja Kompetencji – stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż bio, nano, energia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w trakcie którego przeprowadzono 34 staże dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach z regionu Dolnego Śląska.

W okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. z inicjatywy EIT+ 34 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym 13 kobiet, odbyło staże w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska. Staże trwały od 6 do 12 miesięcy i były dedykowane naukowcom działającym w obszarach biotechnologii, nanotechnologii oraz energii. W ramach projektu powstały 34 unikalne programy stażowe. W obszarze BIO staże skupiały się głównie na badaniach związanych z produktami leczniczymi i suplementami diety (analiza składu produktów leczniczych i naturalnych źródeł pozyskiwania surowców; projektowanie, badanie oraz opracowywanie w skali technologicznej nowoczesnych postaci leków; przygotowywanie strategii komercjalizacji wyników badań; poszukiwanie nowych związków i określenie ich potencjalnych kierunków działania farmakologicznego oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu). 
W ramach tego obszaru zrealizowano również staż dotyczący innowacji społecznych - promocji zielo-nego ciepła sieciowego i poprawy życia mieszkańców Wrocławia. W obszarze ENERGIA naukowcy zajmowali się w głównej mierze odnawialnymi źródłami energii, tj. pozyskiwaniem energii z uwzględ-nieniem nowatorskiej technologii wykonywania dolnych źródeł ciepła zasilających pompy ciepła w postaci wymienników gruntowych oraz wytwarzaniem energii z surowców organicznych, takich jak biomasa, przemysłowe odpady organiczne, odpady komunalne i osady pościekowe. We współpracy z jedną z firm, kilku naukowców włączono w zespół pracujący nad wykorzystaniem OZE do budowy nisko- i zero-energetycznych budynków z inteligentnym systemem zarządzania energią. Efektem prac w tym obszarze jest również innowacyjny model ekorozwoju Wrocławia, jako miasta. Ostatni obszar NANO dotyczył m.in. prac nad udoskonaleniem technologicznego procesu wytwarzania nanoproszków i optymalizacją poszczególnych etapów produkcji nanoproszków, zastosowaniem technologii DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów), opracowaniem technologii nanopolimeryzacji ciekłych silikonów, gniazda technologicznego, automatyzacji i urządzeń peryferyjnych. Jakie korzyści przyniósł projekt 2K-STAŻE? Poza tak oczywistymi jak: podniesienie kompetencji, zbudowanie sieci relacji, wymiana doświadczeń, warto zaznaczyć, że to właśnie dzięki takim projektom możliwe jest podnoszenie proinnowacyjnej świadomości zarówno wśród pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. A świadomości jest pierwszym krokiem do działania i dalszych sukcesów.

W okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. z inicjatywy EIT+ 34 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym 13 kobiet, odbyło staże w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska. Staże trwały od 6 do 12 miesięcy i były dedykowane naukowcom działającym w obszarach biotechnologii, nanotechnologii oraz energii. W ramach projektu powstały 34 unikalne programy stażowe. W obszarze BIO staże skupiały się głównie na badaniach związanych z produktami leczniczymi i suplementami diety (analiza składu produktów leczniczych i naturalnych źródeł pozyskiwania surowców; projektowanie, badanie oraz opracowywanie w skali technologicznej nowoczesnych postaci leków; przygotowywanie strategii komercjalizacji wyników badań; poszukiwanie nowych związków i określenie ich potencjalnych kierunków działania farmakologicznego oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu). 

W ramach tego obszaru zrealizowano również staż dotyczący innowacji społecznych - promocji zielonego ciepła sieciowego i poprawy życia mieszkańców Wrocławia. W obszarze ENERGIA naukowcy zajmowali się w głównej mierze odnawialnymi źródłami energii, tj. pozyskiwaniem energii z uwzględnieniem nowatorskiej technologii wykonywania dolnych źródeł ciepła zasilających pompy ciepła w postaci wymienników gruntowych oraz wytwarzaniem energii z surowców organicznych, takich jak biomasa, przemysłowe odpady organiczne, odpady komunalne i osady pościekowe. We współpracy z jedną z firm kilku naukowców włączono w zespół pracujący nad wykorzystaniem OZE do budowy nisko- i zeroenergetycznych budynków z inteligentnym systemem zarządzania energią. Efektem prac w tym obszarze jest również innowacyjny model ekorozwoju Wrocławia, jako miasta. Ostatni obszar NANO dotyczył m.in. prac nad udoskonaleniem technologicznego procesu wytwarzania nanoproszków i optymalizacją poszczególnych etapów produkcji nanoproszków, zastosowaniem technologii DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów), opracowaniem technologii nanopolimeryzacji ciekłych silikonów, gniazda technologicznego, automatyzacji i urządzeń peryferyjnych.

Jakie korzyści przyniósł projekt 2K-STAŻE? Poza tak oczywistymi jak: podniesienie kompetencji, zbudowanie sieci relacji, wymiana doświadczeń, warto zaznaczyć, że to właśnie dzięki takim projektom możliwe jest podnoszenie proinnowacyjnej świadomości zarówno wśród pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. A świadomości jest pierwszym krokiem do działania i dalszych sukcesów.

Więcej informacji na temat projektu oraz jego realizacji.

 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres