Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Konkurs Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie badań

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla naukowców dysponujących doświadczeniem w realizacji podobnych zadań.

Do dofinansowania mogą zostać wybrane te projekty, które przewidywać będą pionierskie badania, w tym interdyscyplinarne, które swoim zasięgiem wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Udział w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki mogą wziąć badacze, którzy:

- posiadają stopień naukowy doktora;

- w ciągu 10 lat przed rokiem ubiegania się o dofinansowanie opublikowali co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych i kierowali realizacją projektów badawczych;

- spełniają trzy z poniższych kryteriów: członkostwo w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej; publikacja co najmniej jednej monografii; wygłoszenie prezentacji na uznanych konferencjach międzynarodowych; zdobycie międzynarodowej nagrody albo wyróżnienia; członkostwo w uznanych stowarzyszeniach,  międzynarodowych organizacjach naukowych lub akademiach; inne istotne osiągnięcia w nauce.

Narodowe Centrum Nauki może też udzielić grantu na projekt naukowy w zakresie twórczości i sztuki. Wówczas do ubiegania się o dofinansowanie projektu uprawnione będą osoby, która są autorami dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz biorące aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych przez NCN mija 15 września 2011 r. Wszelkie informacje na temat warunków przystąpienia do konkursu, sposobu składania wniosków oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Zapraszamy zainteresowanych badaczy do wzięcia udziału w konkursie.

Pobierz link na telefon komórkowy (aby pobrać, należy wcześniej zainstalować czytnik kodów, np. z Android Market Apple AppStore czy Ovi Store Nokii):

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres