Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Kolejny etap rozbudowy Kampusu Pracze osiągnięty - budynek laboratoryjny 9A gotowy w stanie surowym

Po trwających nieco ponad rok pracach, najnowszy budynek laboratoryjny w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest gotowy w stanie surowym otwartym. W czwartek (29 listopada br.) na obiekcie oznaczonym numerem 9A uroczyście zamocowano wiechę, symbolizującą ten etap prac budowlanych.

 W spotkaniu, które odbyło się na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, wzięli udział m.in. Wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Roman Kołacz, Prezes EIT+ prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu firmy Wrobis SA Tadeusz Chodorowski, Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Andrzej Jeżowski oraz przedstawiciele projektantów, wykonawców i instytucji wspierających.

Wydarzenie to było przede wszystkim okazją do zaprezentowania i obejrzenia nowopowstającego laboratorium, którego przeznaczenie oraz sama powierzchnia będzie naprawdę imponująca. Dlaczego? W budynku 9A zostanie oddanych do użytku w sumie ponad 12 400 m.kw. powierzchni, w tym ponad 10 000 m.kw. nowoczesnej przestrzeni laboratoryjnej. Cały gamach będzie służył przede wszystkim naukowcom zajmującym się badaniami w dziedzinie nanotechnologii i biotechnologii.

Nowoczesność pod każdym względem

Obiekt dysponować będzie m.in. wyposażonymi w nowoczesny sprzęt badawczy laboratoriami chemicznymi zorganizowanymi modułowo (moduły małe i duże), w których prowadzone będą reakcje syntezy organicznej i nieorganicznej. Pomieszczenia te stanowić będą samodzielne pracownie, w których będzie można przeprowadzić zarówno reakcje syntezy, proces oczyszczania, a także wstępnie zanalizować otrzymany produkt.

Ogromnym plusem budynku 9A będzie to, że w skład każdego modułu będą wchodzić pokoje przeznaczone do cichej pracy, w których można przeprowadzić analizę i obróbkę danych, a także zarchiwizować wyniki. To rzadkość w Polsce, a dzięki tak zaplanowanym pomieszczeniom naukowcy w komfortowych warunkach, będą mogli prowadzić wszelkiego rodzaju prace nad syntezą nowych związków, niezależnie od tematyki badań.

Kolejną nowością będą również powierzchnie laboratoryjne typu open space, które przeznaczone będą pod wynajem zewnętrznym grupom badawczym oraz zespołom realizującym prace zlecone. Laboratoria te będą wyposażone w podstawowy sprzęt, ale grupy badawcze realizujące w nich swoje projekty otrzymają dostęp do innych pomieszczeń o charakterze pomocniczym, a tym samym do specjalistycznych urządzeń.

W budynku znajdą się także specjalistyczne pracownie badawcze prowadzące doświadczenia z obszarów biotechnologii, medycyny, nanotechnologii, informatyki i telekomunikacji. Do najciekawszych należą: unikalne laboratoria typu CLEAN-ROOM, laboratorium zastosowań światłowodów, laboratorium wzmacniaczy i laserów światłowodowych, laboratorium nanostruktur oraz laboratorium Teraerzowe.

Tak będzie wyglądał gotowy budynek 9A (fot. CreoProject):Czemu to wszystko ma służyć?
Przede wszystkim powstające laboratoria mają być zapleczem Research & Development (R&D) dla przemysłu w takich obszarach, jak np. nanostruktury świecące typu lasery lub emitery krawędziowe; badania składu i struktury (stopów metali, skał, minerałów, nowych materiałów funkcjonalnych, polimerów, cienkich błon i innych); analiza geometryczna i chemiczna nowych materiałów w tym skał łupkowych; konstrukcje diod nowej generacji, optoelektronika; ogniwa słoneczne oraz synteza nanomateriałów – efektywnych luminoforów, mogących znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej, dozymetrii, oświetleniu LED, znakowaniu i zabezpieczaniu dokumentów.

Atutem powstającego budynku jest jego wyjątkowa architektura – nowoczesna i przyciągająca uwagę, ale dopasowana estetycznie do pozostałych obiektów w siedzibie EIT+. Obiekt budowany jest w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB)”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Galeria zdjęć z uroczystego zamocowania wiechy na budynku 9A oraz z prac budowlanych trwających w innych budynkach w Kampusie Pracze EIT+:

EIT_Wroclaw's Instalacja wiechy - budynek 9A Kampusu Pracze album on Photobucket

 

 

Czy wiesz, że ...

Wirusy mają wielkość od 30-300nm, natomiast w projekcie BioMed opracowuje się terapię  poprzez modulacje aktywności katalitycznej RNA.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres