Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Innowacje społeczne od A do Z - seminiarium w ramach projektu TEPSIE w Kampusie Pracze EIT+Czy innowacje społeczne są dobrym lekarstwem na rozwiązanie problemów społecznych? Odpowiedzi na to pytanie w najbliższy piątek (8 listopada br.) będą szukać polscy naukowcy i praktycy tej dziedziny innowacyjności na seminarium zorganizowanym w Kampusie Pracze EIT+.


Dyskusja odbędzie się w ramach projektu badawczego TEPSIE (The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe, Teoretyczne, empiryczne i polityczne podstawy budowy innowacji społecznych w Europie). Program ten finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego (FP7-Współpraca-SSH.2011.1.3-1). Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest jednym z partnerów tego programu.

Projekt TEPSIE jest przedsięwzięciem, w ramach którego zostaną opracowane kierunki rozwoju instrumentów, metod i polityk, które staną się częścią strategii Unii Europejskiej zorientowanej na rozwój  innowacji społecznej. Przez innowację społeczną uczestnicy projektu rozumieją nowe idee (produkty, usługi, modele), które zaspokajają potrzeby społeczne oraz kreują nowe relacje społeczne i współpracę między rożnymi grupami interesu w społeczeństwie. Więcej na temat definicji innowacji społecznych znaleźć można w raporcie TEPSIE Defining social innovation.

W opinii realizatorów projektu TEPSIE, rozwój innowacji społecznej wzmocni postawy społeczne wśród naukowców, polityków i praktyków gospodarczych tak, aby mogli oni działać na różnych płaszczyznach w warunkach większego zaufania do siebie.

Szczegółowe zadania badawcze w które zaangażowane jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ obejmują:
- WP1 Przegląd systemów innowacji społecznej (Overview of the system of social innovation).
- WP2 Pomiar innowacji społecznej (Measuring social innovation).
- WP3 Pokonywanie barier rozwoju innowacji społecznej (Removing barriers to social innovation).
- WP4 Badanie rozwoju systemów finasowania innowacji społecznej (Generating capital flows).
- WP5 Angażowanie aktorów społecznych w procesie kreowania innowacji społecznej (Engaging the public).
- WP6 Identyfikacja  narzędzi ocen innowacji społecznej (Knowing what works).
- WP7 Dostarczenie teoretycznej i empirycznej wiedzy na temat rozwoju innowacji społecznej (Growing what works).
- WP8 Wykorzystanie sieci informacyjnych do rozwoju innowacji społecznej (Using online networks to maximum effect).
- WP9 Rozpropagowanie wyników przedsięwzięcia i rekomendacje (Dissemination of findings and recommendations).

Partnerami projektu TEPSIE są:
Danish Technological Institute (Dania)
The Young Foundation (Wielka Brytania)
University of Heidelberg (Niemcy)
Atlentis (Grecja)
Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia)
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (Polska)

Więcej informacji o projekcie TEPSIE można znaleźć na stronie internetowej www.tepsie.eu. W ramach projektu utworzono też portal European Social Innovation Research.  Portal stanowi platformę wymiany informacji  dla zainteresowanych  innowacjami społecznymi, zarówno praktyków jak i  naukowców. W zamierzeniu ma być on dobrym źródłem informacji  nt. innowacji społecznych i pozwolić na poszukiwanie odpowiedzi na  nurtujące badaczy pytania. Ważnym elementem tego portalu są zamieszczane tam  studia przypadków (opisujące praktyczną stronę innowacji społecznych) oraz prowadzony tam blog.

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres