Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

Sposób wytwarzania spienionych, bezpostaciowych, niepalnych materiałów izolacyjnych

Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 12 maja 2011 r. W maju 2013 r. rozwiązanie weszło w fazę międzynarodową, tzw. fazę PCT (Patent Cooperation Treaty), co umożliwiło ubieganie się o prawa wyłączne w poszczególnych krajach. W wyniku poszukiwania potencjalnych odbiorców wynalazku został on wystawiony na aukcję, która umożliwi nabycie praw do korzystania z wynalazku (licencja).

Opis i przewaga konkurencyjna:
Wynalazek jest kluczową częścią pakietu rozwiązań dotyczących nowego typu izolacji dla budownictwa i powstaje we współpracy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (współwłasność zgłoszenia).

Kluczową cechą nowego typu izolacji jest ich niepalność, odporność na warunki środowiskowe, możliwość łatwego nanoszenia w miejscu ostatecznego użytkowania, wykorzystanie do jego produkcji głównie materiałów pochodzących z recyklingu i odpadowych, doskonałe wiązanie z różnorodnymi powierzchniami oraz łatwa możliwość modyfikacji jego właściwości za pomocą domieszek pod kątem: ekranowania [na przykład ekranowanie elektromagnetyczne z zakresu radiowego lub twardego], bakterio- i grzybobójczości, i in.. Na użytkowanie i komercjalizację patentów i rozwiązań związanych z tą technologią EIT+ ma licencje wyłączne.

Przedmiotem wynalazku, a za razem kluczowym elementem pakietu rozwiązań, jest urządzenie i sposób ostatecznego formowania materiału izolacyjnego. Przedmiotem wynalazku jest metoda wytwarzania nanokompozytowych, spienionych, izolacyjnych, niepalnych i amorficznych materiałów izolacyjnych na bazie koloidalnej krzemionki z użyciem czynnika spieniającego oraz urządzenie do przeprowadzenia procesu. Metoda w dużej mierze bazuje na jednej z podstawowych technik nanotechnologii: metodzie zol-żel. Proces spieniania zachodzi przy użyciu pola elektrycznego, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i wydajnym w porównaniu z obecnie stosowanymi ponieważ nie wymaga wielkogabarytowych form i piecy grzewczych i może wytwarzać piankę w sposób ciągły.

Znane są sposoby wytwarzania spienionych materiałów na bazie tlenków krzemu i odpadów poprzemysłowych i pyłów mineralnych, przy użyciu wysokich temperatur [materiał w kształcie zależnym od formy], metody spieniania materiałów na bazie tlenku krzemu przy użyciu promieniowania mikrofalowego (materiał w postaci bloczków), metoda spieniania polistyrenu w polu wysokiej częstotliwości (materiał w postaci płyt) i inne.

Nowość metody polega na możliwości wytworzenia materiału izolacyjnego o dużej objętości z surowców o małej objętości przez urządzenie mobilne, dokładnie w miejscu ostatecznego użytkowania izolatorów lub (po przeskalowaniu) w miejscu produkcji, jeśli wymagane jest jednocześnie nadanie odpowiedniego kształtu powstającym elementom izolacyjnym.

Materiał ze względu na swoją wytrzymałość może już w krótce zrewolucjonizować rynek stosowanych izolacji. Sama metoda i urządzenie do wytwarzania materiału już w chwili obecnej są przedmiotem działań mających na celu uzyskanie ochrony patentowej i są przedstawiane na rynku. W chwili obecnej poszukiwany jest partner do komercjalizacji wynalazku.

Potencjał komercjalizacyjny:
Ze względu na bardzo dobrą jakość produktów budowlanych powstających w Polsce i coraz większy wzrost znaczenia polskich producentów chemii budowlanej na rynku światowym, wynalazek będzie prezentowany wyłącznie na terenie kraju, potencjalnym partnerom biznesowym o już ugruntowanej marce. W chwili obecnej przedstawiono demonstrator (bez ujawnienia i po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności i niekonkurencyjności działań) i rozpoczęto rozmowy z firmą Selena. Potencjalnie wynalazkiem mogą być również zainteresowane takie firmy jak: Styropol, Izolbet, Woolpol, Solbet i inne należące do branży, z którymi mogą być podjęte rozmowy w celu wyłonienia oferty najbardziej konkurencyjnej.

W Polsce w chwili obecnej, po krótkim okresie zastoju, znów obserwujemy dynamiczny rozwój budownictwa, a co za tym idzie gwałtowny wzrost zapotrzebowania na chemię budowlaną.

W skali świata konsumpcja materiałów nanokompozytowych miała wartość blisko 460 mln USD w 2009 r. i szacuje się że wyniesie około 1,3 mld USD w 2014 r.

 Ulotka Patent Plus:


PATENT PLUS  - Wsparcie patentowania wynalazków

Patent Plus jest programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mającym na celu unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. otrzymało od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w ramach programu Patent Plus na przeprowadzenie postępowania formalnego, komercjalizacji i działań edukacyjnych związanych z ochroną ważnego wynalazku z dziedziny nanotechnologii: Sposób wytwarzania spienionych, bezpostaciowych, niepalnych materiałów izolacyjnych. Projekt Patent Plus jest realizowany przez pracowników Departamentu Nanotechnologii EIT+.

Wynalazek powstał we współpracy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (współwłasność zgłoszenia). Kluczową cechą nowego typu izolacji jest ich niepalność, odporność na warunki środowiskowe, możliwość łatwego nanoszenia w miejscu ostatecznego użytkowania, wykorzystanie do jego produkcji głównie materiałów pochodzących z recyklingu i odpadowych, doskonałe wiązanie z różnorodnymi powierzchniami oraz łatwa możliwość modyfikacji jego właściwości za pomocą domieszek pod kątem: ekranowania (na przykład ekranowanie elektromagnetyczne z zakresu radiowego lub twardego), bakterio- i grzybobójczości, i inne. Działania dotyczą wynalazku urządzenie i sposób wytwarzania nanokompozytowych, spienionych, izolacyjnych, niepalnych i amorficznych materiałów izolacyjnych na bazie koloidalnej krzemionki z użyciem czynnika spieniającego oraz urządzenie do przeprowadzenia procesu. Metoda w dużej mierze bazuje na jednej z podstawowych technik nanotechnologii: metodzie zol-żel. Proces spieniania zachodzi przy użyciu pola elektrycznego, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i wydajnym w porównaniu z obecnie stosowanymi ponieważ nie wymaga wielkogabarytowych form i piecy grzewczych i może wytwarzać piankę w sposób ciągły.

Nowość metody polega na możliwości wytworzenia materiału izolacyjnego o dużej objętości z surowców o małej objętości przez urządzenie mobilne, dokładnie w miejscu ostatecznego użytkowania izolatorów lub (po przeskalowaniu) w miejscu produkcji, jeśli wymagane jest jednocześnie nadanie odpowiedniego kształtu powstającym elementom izolacyjnym.

Materiał ze względu na swoją wytrzymałość może już wkrótce zrewolucjonizować rynek stosowanych izolacji. Sama metoda i urządzenie do wytwarzania materiału już w chwili obecnej są przedmiotem działań mających na celu uzyskanie ochrony patentowej i są przedstawiane na rynku.

W ramach projektu Patent Plus przeprowadzone zostaną również działania mające na celu propagowanie wiedzy o ochronie i zarządzaniu własnością intelektualną.

Szczegółowych informacji o projekcie Patent Plus udzielają pracownicy Departamentu Nanotechnologii EIT+:

dr Krystian Żygadło (Kierownik Projektu)
71 734 7110
krystian.zygadlo@eitplus.pl
 
Anna Kwiatek
nr tel.: 71 734 7113
anna.kwiatek@eitplus.pl

Zapraszamy do współpracy!

Czy wiesz, że ...

Silnik samochodu osobowego wykorzystuje ok. 30% energii zawartej w benzynie. Jedno z zadań badawczych projektu  NanoMat jest opracowanie  technologii ogniw paliwowych o wydajności ok. 80% (zamiast 100 kilometrów przejedziemy 267 km !!!).

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres