Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Indeksy spółek giełdowych zależą od zmian klimatycznych. Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju z całego świata debatowali w Warszawie

Projekty budżetowe KE na lata 2014 – 2020 wskazują, że prawie 15 proc. środków w ramach Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej powinno być przeznaczone na tzw. zielone inwestycje. Zgodnie z tym założeniem gospodarka europejska ma być bowiem niskoemisyjna, nastawiona na oszczędne gospodarowanie zasobami i oparta na wiedzy.

Ale gdy spojrzymy na oficjalne dane dostrzeżemy, że na polskim rynku w dalszym ciągu nie ma jeszcze specjalistycznych instrumentów finansowych dedykowanych firmom produkującym tzw. czystą energię lub dbającym o ekologię i naturalne środowisko.

Firma Pwc Polska oraz The Carbon Disclosure Project (CDP) przygotowały warsztat pn. „Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój – wpływ na strategie biznesowe, przejrzystość i odporność przedsiębiorstw“, który w całości był poświęcony biznesowym aspektom zrównoważonego rozwoju i zmianom klimatu. Partnerami spotkania były: Giełda Papierów Wartościowych i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Zajęcia odbyły się 20 maja br. w Warszawie.

Do udziału w pierwszej tego rodzaju debacie w Polsce zostali zaproszeni wybitni specjaliści oraz przedstawiciele administracji rządowej. Na spotkaniu w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spotkali się m.in. Xavier Devictor (Country Manager Banku Światowego), Jacek Miziak (Dyrektor Departamentu Rozwoju Zrównoważonego w Ministerstwie Środowiska), Zbigniew Kamieński (Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki) oraz Tomasz Terlecki (Head of CEE at European Climate Foundation).

Wśród zaproszonych gości był również Cezary Lejkowski, dyrektor Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz członek Grupy Sterującej RIC w Klimatycznym-KIC. Wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat najlepszych praktyki dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystywania tych strategii w celu obniżenia kosztów i optymalizowania inwestycji np. poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów.

- Zdajemy sobie z tego sprawę, że każda duża giełda na świecie posiada indeks spółek odpowiedzialnych za środowisko. Dobre praktyki polegają nawet na tym, że inwestowanie na giełdzie nie odbywa się poprzez inwestowanie w pojedyncze spółki, ale raczej w całe "zielone indeksy”. Nasza  Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (GPW), takiego indeksu jeszcze nie ma, ale inwestorzy coraz częściej spoglądają na to, czy dana spółka giełdowa może się przygotowuje raport na temat wpływu na środowisko naturalne - opowiada Cezary Lejkowski.

Dyrektor Departamentu Klimatu i Energii EIT+ dodaje też:

- Ponad 90 proc. inwestorów zagranicznych w zamawianych analizach spółek przygotowywanych przed wejściami kapitałowymi, lub zakupem akcji wymagają informacji o wpływie działalności spółki na środowisko, oraz realizacji polityki klimatycznej. Spółki nie posiadające elementów związanych z środowiskiem i klimatem ujętych w strategii i planie działań są oceniane słabiej niż spółki posiadające i realizujące strategię z uwzględnienie. Brak uwzględnienia w strategii i działaniach polityki klimatycznej i środowiskowej generuje ryzyka, które wpływają na wyceny dziś i estymacje w przyszłości. Nie zapominajmy, że inwestując „kupujemy przyszłe zyski”. Analogicznie brak polityki klimatycznej i środowiskowej będzie prawdopodobnie znacznie pogarszał szanse firm na dofinansowanie działań i inwestycji z budżetu UE, w perspektywie 2013-2020.

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres