Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Europejska Przestrzeń Badawcza - Report of the Expert Group 2013

Europejska Przestrzeń Badawcza (The European Research Area - ERA) jest jednym z narzędzi służącym do realizacji polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. Jej podstawowym założeniem jest stworzenie takich warunków w Europie, które umożliwią swobodny przepływ badaczy, wiedzy i technologii. Pod koniec 2013 roku powstał najnowszy raport analizujący dotychczasowe działania w tym zakresie, a wśród ekspertów pracujących nad ww. dokumentem był również prof. Jerzy Langer – Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Koncepcja utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej powstała podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r., a sama inicjatywa zyskała szersze zainteresowanie wraz z publikacją w 2007 r. Zielonej Księgi pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy”. Dotychczasowym założeniem całego projektu było przede wszystkim zbudowanie Europy będącej miejscem, w którym badania i innowacje mogą sprostać głównym wyzwaniom naszych czasów, a mocny sektor badawczy będzie przyciągał i wspierał rozwój innowacyjnych firm oraz produktów i usług. Komunikat Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 r. w sprawie wzmocnienia Partnerstwa ERA dla doskonałości i wzrostu koncentrował się przede wszystkim na pięciu głównych priorytetach:

  1. Bardziej efektywne krajowe systemy badań.
  2. Optymalna międzynarodowa współpraca i konkurencja na bazie wspólnych programów badawczych, wielkich wyzwań (m. in. starzenie się społeczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne, mobilność, degradacja środowiska) i infrastruktury.
  3. Otwarty rynek pracy dla naukowców.
  4. Równość szans obojga płci i popularyzacja kwestii płci w badaniach.
  5. Optymalny przepływ i transfer wiedzy naukowej – zagwarantowanie wszystkim dostępu do wiedzy.

Najnowszy raport stworzony przez specjalną grupę ekspertów analizuje dotychczasowe priorytety i zaleca szereg kluczowych działań, które są potrzebne Komisji Europejskiej (KE), państwom członkowskim oraz organizacjom naukowo-badawczym do poprawy wyników badań naukowych w Europie w celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Dzisiaj wiemy już bowiem, że aby dokończyć tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji w badania, Europa musi zwiększyć efektywność i skuteczność systemu badań naukowych. To wymaga m.in. współpracy przy takich wyzwaniach, jak niż demograficzny, starzenie się społeczeństw, bezpieczeństwo energetyczne, degradacja środowiska naturalnego, ale również spójności w celu uniknięcia niepotrzebnego dublowania badań i inwestycji infrastrukturalnych na szczeblu krajowym i fragmentacji działań naukowych prowadzonych w UE.

W czasie, gdy wypracowywano koncepcję ERA, podstawowym źródłem ich finansowania były narodowe budżety oraz środki z przemysłu. Dzisiaj, istotnym źródłem finansowania budżetowego staje się budżet UE, bo z blisko 100 mld EUR wydawanych rocznie na ten cel środki unijne to ponad 20 mld EUR, czyli ponad 20%. Z tego powodu jednym z kluczowych zadań grupy eksperckiej było przedstawienie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, a w mniejszym stopniu dla państw członkowskich. 

Pełen Raport w wersji on-line jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2013/expert-group-support.pdf.

 

Koncepcja utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej powstała podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r., a sama inicjatywa zyskała szersze zainteresowanie wraz z publikacją w 2007 r. Zielonej Księgi pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy”. Dotychczasowym założeniem całego projektu było przede wszystkim zbudowanie Europy będącej miejscem, w którym badania i innowacje mogą sprostać głównym wyzwaniom naszych czasów, a mocny sektor badawczy będzie przyciągał i wspierał rozwój innowacyjnych firm oraz produktów i usług. Komunikat Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 r. w sprawie wzmocnienia Partnerstwa ERA dla doskonałości i wzrostu koncentrował się przede wszystkim na pięciu głównych priorytetach:
1. Bardziej efektywne krajowe systemy badań
2. Optymalna międzynarodowa współpraca i konkurencja na bazie wspólnych programów badawczych, wielkich wyzwań(m. in. starzenie się społeczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne, mobilność, degradacja środowiska) i infrastruktury
3. Otwarty rynek pracy dla naukowców
4. Równość szans obojga płci i popularyzacja kwestii płci w badaniach
5. Optymalny przepływ i transfer wiedzy naukowej – zagwarantowanie wszystkim dostępu do wiedzy
Najnowszy raport stworzony przez specjalną grupę ekspertów analizuje dotychczasowe priorytety i zaleca szereg kluczowych działań, które są potrzebne Komisji Europejskiej (KE), państwom członkowskim oraz organizacjom naukowo-badawczym do poprawy wyników badań naukowych w Europie w celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Dzisiaj wiemy już bowiem, że aby dokończyć tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji w badania, Europa musi zwiększyć efektywność i skuteczność systemu badań naukowych. To wymaga m.in. współpracy przy takich wyzwaniach, jak niż demograficzny, starzenie się społeczeństw, bezpieczeństwo energetyczne, degradacja środowiska naturalnego, ale również spójności w celu uniknięcia niepotrzebnego dublowania badań i inwestycji infrastrukturalnych na szczeblu krajowym 
i fragmentacji działań naukowych prowadzonych w UE.
W czasie, gdy wypracowywano koncepcję ERA, podstawowym źródłem ich finansowania były narodowe budżety oraz środki z przemysłu. Dzisiaj, istotnym źródłem finansowania budżetowego staje się budżet UE, bo z blisko 100 mld EUR wydawanych rocznie na ten cel środki unijne to ponad 20 mld EUR, czyli ponad 20%. Z tego powodu jednym z kluczowych zadań grupy eksperckiej było przedstawienie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, a w mniejszym stopniu dla państw członkowskich. 
Pełen Raport w wersji on-line jest dostępny pod adresem: 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres