Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Europejska Przestrzeń Badawcza - Report of the Expert Group 2013

Europejska Przestrzeń Badawcza (The European Research Area - ERA) jest jednym z narzędzi służącym do realizacji polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. Jej podstawowym założeniem jest stworzenie takich warunków w Europie, które umożliwią swobodny przepływ badaczy, wiedzy i technologii. Pod koniec 2013 roku powstał najnowszy raport analizujący dotychczasowe działania w tym zakresie, a wśród ekspertów pracujących nad ww. dokumentem był również prof. Jerzy Langer – Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Koncepcja utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej powstała podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r., a sama inicjatywa zyskała szersze zainteresowanie wraz z publikacją w 2007 r. Zielonej Księgi pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy”. Dotychczasowym założeniem całego projektu było przede wszystkim zbudowanie Europy będącej miejscem, w którym badania i innowacje mogą sprostać głównym wyzwaniom naszych czasów, a mocny sektor badawczy będzie przyciągał i wspierał rozwój innowacyjnych firm oraz produktów i usług. Komunikat Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 r. w sprawie wzmocnienia Partnerstwa ERA dla doskonałości i wzrostu koncentrował się przede wszystkim na pięciu głównych priorytetach:

  1. Bardziej efektywne krajowe systemy badań.
  2. Optymalna międzynarodowa współpraca i konkurencja na bazie wspólnych programów badawczych, wielkich wyzwań (m. in. starzenie się społeczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne, mobilność, degradacja środowiska) i infrastruktury.
  3. Otwarty rynek pracy dla naukowców.
  4. Równość szans obojga płci i popularyzacja kwestii płci w badaniach.
  5. Optymalny przepływ i transfer wiedzy naukowej – zagwarantowanie wszystkim dostępu do wiedzy.

Najnowszy raport stworzony przez specjalną grupę ekspertów analizuje dotychczasowe priorytety i zaleca szereg kluczowych działań, które są potrzebne Komisji Europejskiej (KE), państwom członkowskim oraz organizacjom naukowo-badawczym do poprawy wyników badań naukowych w Europie w celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Dzisiaj wiemy już bowiem, że aby dokończyć tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji w badania, Europa musi zwiększyć efektywność i skuteczność systemu badań naukowych. To wymaga m.in. współpracy przy takich wyzwaniach, jak niż demograficzny, starzenie się społeczeństw, bezpieczeństwo energetyczne, degradacja środowiska naturalnego, ale również spójności w celu uniknięcia niepotrzebnego dublowania badań i inwestycji infrastrukturalnych na szczeblu krajowym i fragmentacji działań naukowych prowadzonych w UE.

W czasie, gdy wypracowywano koncepcję ERA, podstawowym źródłem ich finansowania były narodowe budżety oraz środki z przemysłu. Dzisiaj, istotnym źródłem finansowania budżetowego staje się budżet UE, bo z blisko 100 mld EUR wydawanych rocznie na ten cel środki unijne to ponad 20 mld EUR, czyli ponad 20%. Z tego powodu jednym z kluczowych zadań grupy eksperckiej było przedstawienie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, a w mniejszym stopniu dla państw członkowskich. 

Pełen Raport w wersji on-line jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2013/expert-group-support.pdf.

 

Koncepcja utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej powstała podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r., a sama inicjatywa zyskała szersze zainteresowanie wraz z publikacją w 2007 r. Zielonej Księgi pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy”. Dotychczasowym założeniem całego projektu było przede wszystkim zbudowanie Europy będącej miejscem, w którym badania i innowacje mogą sprostać głównym wyzwaniom naszych czasów, a mocny sektor badawczy będzie przyciągał i wspierał rozwój innowacyjnych firm oraz produktów i usług. Komunikat Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 r. w sprawie wzmocnienia Partnerstwa ERA dla doskonałości i wzrostu koncentrował się przede wszystkim na pięciu głównych priorytetach:
1. Bardziej efektywne krajowe systemy badań
2. Optymalna międzynarodowa współpraca i konkurencja na bazie wspólnych programów badawczych, wielkich wyzwań(m. in. starzenie się społeczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne, mobilność, degradacja środowiska) i infrastruktury
3. Otwarty rynek pracy dla naukowców
4. Równość szans obojga płci i popularyzacja kwestii płci w badaniach
5. Optymalny przepływ i transfer wiedzy naukowej – zagwarantowanie wszystkim dostępu do wiedzy
Najnowszy raport stworzony przez specjalną grupę ekspertów analizuje dotychczasowe priorytety i zaleca szereg kluczowych działań, które są potrzebne Komisji Europejskiej (KE), państwom członkowskim oraz organizacjom naukowo-badawczym do poprawy wyników badań naukowych w Europie w celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Dzisiaj wiemy już bowiem, że aby dokończyć tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji w badania, Europa musi zwiększyć efektywność i skuteczność systemu badań naukowych. To wymaga m.in. współpracy przy takich wyzwaniach, jak niż demograficzny, starzenie się społeczeństw, bezpieczeństwo energetyczne, degradacja środowiska naturalnego, ale również spójności w celu uniknięcia niepotrzebnego dublowania badań i inwestycji infrastrukturalnych na szczeblu krajowym 
i fragmentacji działań naukowych prowadzonych w UE.
W czasie, gdy wypracowywano koncepcję ERA, podstawowym źródłem ich finansowania były narodowe budżety oraz środki z przemysłu. Dzisiaj, istotnym źródłem finansowania budżetowego staje się budżet UE, bo z blisko 100 mld EUR wydawanych rocznie na ten cel środki unijne to ponad 20 mld EUR, czyli ponad 20%. Z tego powodu jednym z kluczowych zadań grupy eksperckiej było przedstawienie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, a w mniejszym stopniu dla państw członkowskich. 
Pełen Raport w wersji on-line jest dostępny pod adresem: 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres