Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

 

Konferencja, zorganizowana przez Czeskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu, Komisję Europejskiejską oraz ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) była okazją do dyskusji na temat dokonań dotychczasowych osiągnięć w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). W spotkaniu uczestniczyło ponad 600 delegatów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, oraz krajów stowarzyszonych. Mowy otwierające spotkanie wygłosił przedstawiciel czeskiej prezydencji UE minister Jan Marek, Robert-Jan Smits (Dyrektor DG Regio) oraz przewodniczący ESFRI prof. Carlo Rizzuto. Polityczny aspekt międzynarodowej współpracy na arenie badań naukowych podkreślili ministrowie edukacji Czech (pan Ondřej Liška) i Francji (pani Valerié Pécresse) oraz pani Katarina Mathernova (Dyrektor DG Regio).

W dalszej kolejności tematem prezentacji był raport z wdrażania mapy drogowej ESFRI i funkcjonowania infrastruktury badawczej krajów założycielskich UE w kontekście wymiany międzynarodowej. Przedstawiono analizę korzyści płynących z wymiany naukowej powstałej w oparciu o istniejącą infrastrukturę badawczą. Wnioski płynące z oceny posłużą pomocą przy tworzeniu nowej infrastruktury badawczej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Polskę w tej dyskusji reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Duszyński. Minister Duszyński przedstawił plany operacyjne polityki regionalnej oraz tworzonej infrastruktury badawczej. Ma to ogromne znaczenie, ze względu na nawoływania przedstawicieli Unii Europejskiej do intensyfikacji i przyśpieszenia wdrażania planów operacyjnych. Jako przykładowe polskie projekty infrastrukturalne przedstawiono Warszawskie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) oraz projekt Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DolBioMat) realizowany przez WCB EIT+.

Wśród prezentacji ukazujących istniejące sieci współpracy regionalnej i planów budowy nowych szczególną uwagę zwracała prezentacja Hérve Pero (Head of the Research Infrastructures Unit, DG Research, EC). Mówił on, o kryteriach oceny i ewaluacji istniejącej i tworzonej infrastruktury badawczej. Liczne kryteria oceniające takie projekty to obok oceny ich doskonałości (E) i wywołanego wpływu (I) i zarządzania oraz wdrożenia, to również atrakcyjność i zdolność przyciągania młodych profesjonalistów wszystkich branż, a nie tylko badaczy. Powstające ośrodki powinny być unikalne i zapewnić doskonałą jakość usług badawczych oraz być otwarte na współpracę (poprzez dostępność laboratoriów), a także zapewniać doskonałą jakość tworzonej nauki i technologii. Powinny być także magnesem przyciągającym młodych ludzi również ze względu na aspekt socjalny współpracy badawczej, charakteryzując się otwartością i przyjazną atmosferą.

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres