Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

EIT+ w komitecie zarządzającym akcji COST dotyczącej nowoczesnych ogniw słonecznych

COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, to utworzona przez 35 państw europejskich oraz Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której celem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej. W tym roku do komitetu zarządzającego Akcji COST MP1307, która zrzesza czołowych naukowców z ponad 20 europejskich krajów zajmujących się tematyką technologii  nowoczesnych ogniw słonecznych oraz zagadnieniami związanymi z długookresową stabilnością nowoczesnych ogniw słonecznych został zaproszony dr inż. Filip Granek – Kierownik Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w Departamencie Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

COST to przede wszystkim elastyczne, szybkie i skuteczne narzędzie do tworzenia na szczeblu europejskim sieci projektowych i koordynowania działań badawczych o określonej tematyce. Program stanowi platformę do nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia badań podstawowych oraz prac badawczych, stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi dla europejskich naukowców. W takiej formie każda Akcja COST stanowi swego rodzaju „parasol”, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.
Przebieg każdej Akcji jest koordynowany i nadzorowany przez Komitet Zarządzający (Management Committee), składający się z przedstawicieli wszystkich krajów w niej uczestniczących. W tym roku do Akcji COST MP1307 zajmującą się badaniami nad zagadnieniami dotyczącymi stabilnościi degradacją ci owoczesnych ogniw słonecznych został zaproszony dr inż. Filip Granek 
z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Udział kierownika Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw  Słonecznych w akcji COST podkreśla dostrzeganą już na międzynarodowej arenie badawczej pozycje WCB EIT+.  
 

COST to przede wszystkim elastyczne, szybkie i skuteczne narzędzie do tworzenia na szczeblu europejskim sieci projektowych i koordynowania działań badawczych o określonej tematyce. Program stanowi platformę do nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia badań podstawowych oraz prac badawczych, stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi dla europejskich naukowców. W takiej formie każda Akcja COST stanowi swego rodzaju „parasol”, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

Przebieg każdej Akcji jest koordynowany i nadzorowany przez Komitet Zarządzający (Management Committee), składający się z przedstawicieli wszystkich krajów w niej uczestniczących. W tym roku do Akcji COST MP1307 zajmującą się badaniami nad zagadnieniami dotyczącymi stabilnościi degradacją ci owoczesnych ogniw słonecznych został zaproszony dr inż. Filip Granek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Udział kierownika Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w akcji COST podkreśla dostrzeganą już na międzynarodowej arenie badawczej pozycję Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.  

Projekty realizowane w ramach programu COST związane są przede wszystkim nanotechnologią, nowymi materiałami oraz rozwiązaniami dostarczającymi technologie dla sektorów, takich jak energetyka, optyka, transport, telekomunikacja, informatyka i zdrowie. To sprawia, że program ten jest idealną propozycją dla badaczy zajmujących się ww. dyscyplinami naukowymi, chcących jednocześnie nadać swojej pracy międzynarodowy wymiar poprzez współpracę z naukowcami z całej Europy.

Więcej informacji o akcji COST MP1307.

 

 

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres