Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

EIT+ podpisało „Pakt dla Horyzontu 2020”

„Pakt dla Horyzontu 2020” to dokument propagujący udział polskich naukowców w konkursach programu ramowego Horyzont 2020. Jego celem jest aktywizacja całego środowiska naukowego oraz stworzenie spójnego systemu, który pozwoli na wspólne działania administracji rządowej, uczelni i instytutów badawczych, przedsiębiorców, zespołów naukowych i indywidualnych badaczy.

Programu Horyzont 2020, to największy w historii program finansowania badań naukowych 
i innowacji w Unii Europejskiej. By zachęcić rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk do walki o prawie 80 mld euro, Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przygotowało dokument „Pakt dla Horyzontu 2020”. Przystąpienie do niego to zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ właśnie podpisało dokument. 
- Sygnując „Pakt dla Horyzontu 2020”  pragniemy jeszcze raz publicznie wyrazić naszą troskę o jak najszerszy udział polskich naukowców w konkursach programu ramowego Horyzont 2020 – podkreśla prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. 
– EIT+ jest szczególnie zobowiązane do aktywnego udziału w tej cennej inicjatywie, jako że jest największym instytucjonalnie beneficjentem środków unijnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, a także bardzo aktywnym uczestnikiem 7 Programu Ramowego UE. Prowadząc największy w kraju projekt infrastrukturalny w obszarze R&D, oddając w użytkowanie Kampus Pracze oraz ponad 40 laboratoriów; przyczyniamy się do tworzenia efektywnego i nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego w Polsce, cała ta infrastruktura ma właśnie za zadanie wspierać naukow¬ców i zespoły projektowe, którzy będą składać, albo już składają wnioski i uzyskują finansowanie z Programu Horyzont 2020.
W liście wspierającym inicjatywę „Pakt dla Horyzontu 2020” Prof. Langer  zasugerował objęcie paktem osób mających istotne doświadczenie w procesie ewaluacji, bo to oni, a nie instytucje mają największe i najcenniejsze doświadczenie, które może być pomocne dla kolegów dopiero startujących w programach unijnych. - Osobiste zaangażowanie polskich ekspertów może stać się najsilniejszą naszą bronią, bo aktywizującą bezpośrednio środowisko naukowo-badawcze. Rozszerzenie apelu o wsparcie „Paktu dla Horyzontu 2020”  przez polskich ekspertów oraz indywidualnych beneficjentów programów badawczych UE z pewnością uzyska dużo większy rezonans w naszej społeczności naukowej”. 
Poza Wrocławskiem Centrum Badań EIT+ gotowość do przyjęcia postanowień „Paktu dla Horyzontu 2020” wyraziły dotychczas:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera, Łódź
Narodowe Centrum Badan Jądrowych w Świerku
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu    
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Rada Główna Instytutów Badawczych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Programu Horyzont 2020, to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. By zachęcić rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk do walki o prawie 80 mld euro, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało dokument „Pakt dla Horyzontu 2020”. Przystąpienie do niego to zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ właśnie podpisało dokument. 

- Sygnując „Pakt dla Horyzontu 2020”  pragniemy jeszcze raz publicznie wyrazić naszą troskę o jak najszerszy udział polskich naukowców w konkursach programu ramowego Horyzont 2020 – podkreśla prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. – EIT+ jest szczególnie zobowiązane do aktywnego udziału w tej cennej inicjatywie, jako że jest największym instytucjonalnie beneficjentem środków unijnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, a także bardzo aktywnym uczestnikiem 7 Programu Ramowego UE. Prowadząc największy w kraju projekt infrastrukturalny w obszarze R&D, oddając w użytkowanie Kampus Pracze oraz ponad 40 laboratoriów; przyczyniamy się do tworzenia efektywnego i nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego w Polsce, cała ta infrastruktura ma właśnie za zadanie wspierać naukowców i zespoły projektowe, którzy będą składać, albo już składają wnioski i uzyskują finansowanie z Programu Horyzont 2020.

W liście wspierającym inicjatywę „Pakt dla Horyzontu 2020” Prof. Langer zasugerował objęcie paktem osób mających istotne doświadczenie w procesie ewaluacji, bo to oni, a nie instytucje mają największe i najcenniejsze doświadczenie, które może być pomocne dla kolegów dopiero startujących w programach unijnych. - Osobiste zaangażowanie polskich ekspertów może stać się najsilniejszą naszą bronią, bo aktywizującą bezpośrednio środowisko naukowo-badawcze. Rozszerzenie apelu o wsparcie „Paktu dla Horyzontu 2020” przez polskich ekspertów oraz indywidualnych beneficjentów programów badawczych UE z pewnością uzyska dużo większy rezonans w naszej społeczności naukowej

Poza Wrocławskim Centrum Badań EIT+ gotowość do przyjęcia postanowień „Paktu dla Horyzontu 2020” wyraziły dotychczas:

 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera, Łódź
 • Narodowe Centrum Badan Jądrowych w Świerku
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 • Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu    
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Rada Główna Instytutów Badawczych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pełna treść "Paktu dla Horyzontu 2020".

 

 

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres