Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Dr Łukasz John z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ - Członkiem Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miło nam poinformować, że Członkiem Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został dr Łukasz John, adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Rada Młodych Naukowców, działa przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność Rady ma na celu zwiększenie wpływu młodych naukowców na kształt systemu szkolnictwa wyższego, wypracowywanie przejrzystych  reguł i standardów przyznawania grantów naukowych oraz  wspieranie młodej kadry naukowej. Rada, jako ciało doradcze resortu, złożona jest z wybitnych, polskich naukowców młodego pokolenia, opiniuje rozstrzygnięcia prawne dotyczące sektora polskiej nauki oraz uczelni, w tym projekty nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a także ministerialnych rozporządzeń. Jednym z najważniejszych Jej zadań jest tworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców i wprowadzanie regulacji, które pozwolą w szerszym, niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych. Członkowie Rady Młodych Naukowców wykonują swoje zadania społecznie.

Dr Łukasz John jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (2008) w grupie badawczej prof. Piotra Soboty. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na chemii alkoholanów, związków metaloorganicznych i pochodnych silanoli, w szczególności w odniesieniu do prekursorów typu „single-source” dla materiałów tlenkowych, bioaktywnych materiałów ceramicznych i organiczno-nieorganicznych biomateriałów hybrydowych. Dzięki zdobytemu stypendium w ramach programu MABIO (Conseil Régional d'Auvergne, Francja) pracował również, jako adiunkt,  na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja) w grupach badawczych prof. Jean-Marie Nédélec’a i prof. Edouarda Jallot’a. Laureat licznych nagród naukowych m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Program START (2010, 2009), SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award (2009).

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres