Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

CZEKAMY NA EFEKT SYNERGII - komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Współpraca między IBM i WCB EIT+ obejmować będzie projekty z obszaru nano- i biotechnologii oraz rozwoju i zastosowania inteligentnych technologii, których założeniem jest przyniesienie wymiernych długookresowych korzyści biznesowych. Naukowcy z IBM Research będą dodatkowo wspierać WCB EIT+ poprzez realizację szkoleń i konsultacji dla kadry badawczej, w tym związanych z zarządzaniem projektami badawczymi, infrastrukturą badawczą i pracami badawczo-rozwojowymi."Od samego początku wspieranie współpracy sektora gospodarczego i naukowego było priorytetem tego rządu. Mamy pełną świadomość, że to niezbędny element dokonania skoku cywilizacyjnego. Bardzo liczymy na prawdziwy efekt synergii wynikający ze współdziałania w tych obszarach z korzyścią dla polskiej nauki i rozwoju naszej gospodarki" – powiedziała prof. Barbara Kudrycka."Zidentyfikowaliśmy kilka potencjalnych obszarów, które mogą być przedmiotem wspólnych badań z IBM i w których IBM ma bogate globalne doświadczenie, w tym zarządzanie zasobami wody, zmniejszanie zużycia energii w procesach technologicznych i sterowanie systemami transportu" - mówi prof. Mirosław Miller, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+."IBM współpracuje z rządami i innymi firmami na całym świecie, wspólnie rozwijając inteligentne systemy informacyjne i technologie, które wspierają rozwój ekonomiczny i przynoszą długookresowe społeczne korzyści" - stwierdza Kenneth Keating, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, IBM Research. "Polska ma bogaty dorobek i doświadczenie w zakresie nauki i technologii. W wyniku podpisanego dziś porozumienia zamierzamy współpracować z wiodącymi polskimi naukowcami i ekspertami technologicznymi oraz tworzyć nowe rozwiązania, które są priorytetowe również dla polskiego rządu" - dodaje. Intencją IBM i WCB EIT+ jest także zaproszenie do współpracy dodatkowych partnerów. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz innowacyjnych, przedsiębiorstw działających na rynku polskim.IBM Research skupia się na badaniach podstawowych i stosowanych realizowanych przez ponad 3000 pracowników naukowych w ośmiu ośrodkach badawczych na całym świecie. Sukcesy naukowe tych placówek zbudowane są na komercjalizacji ich wiedzy poprzez praktyczne zastosowanie w licznych produktach i usługach.WCB EIT+ zostało powołane w celu wzmocnienia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku bazy naukowej, badawczej i innowacyjnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Zadaniem WCB EIT+ jest praktyczna budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy, wspieranie inwestycji rządowych, biznesowych i przemysłowych. Według  ostatnich informacji udziałowcy WCB EIT+ porozumieli się w zakresie ostatecznego podziału udziałów w Spółce. Wrocławskie uczelnie posiadać będą łącznie 75 procent udziałów, a Województwo Dolnośląskie i Miasto Wrocław po 12,5 procent. Takie porozumienie pozwoli ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego przekazać ponad 700 mln zł na dwa projekty badawcze (Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne "Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach") i jeden infrastrukturalny ("Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DOLBIOMAT").

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres