Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

biomedProgram w tym obszarze zakłada prowadzenie badań w ramach trzech priorytetów, obejmujących zastosowanie bionanomateriałów w terapii i diagnostyce, opracowanie  nowych leków i ich form użytkowych oraz poszukiwanie nowych strategii diagnostyki w celu  zapobiegania i leczenia chorób. 


Badania przez nas prowadzone koncentrują się na terapii chorób   cywilizacyjnych poprzez uzyskiwanie innowacyjnych leków pomocnych w terapii nowotworów i osteoporozy, wykrywaniu substancji halucynogennych, diagnostyce i prewencji chorób bakteryjnych, badaniach nad biodegradowalnymi polimerami dla wytwarzanych leków oraz do ich zastosowań w chirurgii i protetyce, uzyskiwaniem szczepionek  nowej generacji oraz  antybiotyków na bazie nowych związków chemicznych. Ciekawą i unikalną specjalnością Wrocławia jest także problematyka tzw. terapii fagowych, coraz częściej stosowanych w praktyce w sytuacjach  nieefektywnego leczenia antybiotykami.

Początkowe finansowanie tego programu zapewnia grant finansowany w latach 2009-2014 ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 27,6 mln euro, realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Priorytet I. Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce

Zadanie I.1. Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych (kierownik prof. dr hab. Jacek Otlewski)
Zadanie I.2. Wykrywanie substancji halucynogennych (kierownik prof. dr hab. Piotr Wieczorek)
Zadanie I.3. Identyfikacja molekularnych cech chorób związanych z dysfunkcją wybranych receptorów jądrowych i zastosowanie w diagnostyce (kierownik dr hab. Ewa Marcinkowska)

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe.

Zadanie II.1. Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali (kierownik prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik)
Zadanie II.2. Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie (kierownik dr Zdzisław Kiełbowicz)
Zadanie II.3. Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu  (kierownik prof. dr hab. Aleksander Sikorski)
Zadanie II.4. Nanoenkapsułowanie farmaceutyków (kierownik prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Zadanie II.5. Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce (kierownik prof. dr hab. Piotr Sobota)
Zadanie II.6. Zastosowania nowych technik modelowania molekularnego wspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów lub przełączników molekularnych 
Zadanie II.7. Modulacja aktywności katalitycznej RNA. Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory (kierownik prof. dr hab. M. Jeżowska-Bojczuk)

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych

Zadanie III.1. Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych - poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, Helicobacter pylori i Mycobacterium tuberculosis (kieronik prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska)
Zadanie III.2. Szczepionki przeciwbakteryjne nowej generacji: otrzymywanie, charakterystyka immunochemiczna, właściwości ochronne (kierownik prof. dr hab. Czesław Ługowski)
Zadanie III.3. Wykorzystanie mechanizmów przyswajania żelaza i hemu przez bakterie Porphyromonas gingivalis w zapobieganiu i leczeniu periodontopatii (kierownik dr hab. Teresa Olczak)
Zadanie III.4. Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych (kierownik prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Zadanie III.5. Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych (kierownik prof. dr hab. Piotr Dzięgiel)

Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. Cechuje go bardzo wysoki stopień zaawansowana proponowanych rozwiązań technologicznych. Poszczególne rozwiązania opracowane w wyniku realizacji projektu, będą mogły na bieżąco być rozwinięte w postaci dostępnych rozwiązań technologicznych lub produktów. Zakładana jest także komercjalizacja wyników badań.

Koordynator Programu Badawczego projektu BioMed - prof. dr hab. Jacek Otlewski

Kierownik Projektu - Katarzyna Swinarska

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu www.biomed.eitplus.pl

Czy wiesz, że ...

Wirusy mają wielkość od 30-300nm, natomiast w projekcie BioMed opracowuje się terapię  poprzez modulacje aktywności katalitycznej RNA.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15