Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

BioMed - Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne

biomed

Program w tym obszarze zakłada prowadzenie badań w ramach czterech priorytetów, obejmujących: zastosowanie bionanomateriałów w terapii i diagnostyce, opracowanie  nowych leków i ich form użytkowych, poszukiwanie nowych strategii diagnostyki w celu  zapobiegania i leczenia chorób oraz biobankowania, biomarkerów i terapii komórkami macierzystymi.

Badania przez nas prowadzone koncentrują się na terapii chorób  cywilizacyjnych poprzez uzyskiwanie innowacyjnych leków przeciwrakowych i przeciw osteoporozie, wykrywaniu substancji halucynogennych, diagnostyce i prewencji chorób bakteryjnych, badaniach nad biodegradowalnymi polimerami dla wytwarzanych leków oraz do ich zastosowań w chirurgii i protetyce, uzyskiwaniem szczepionek  nowej generacji oraz  antybiotyków na bazie nowych związków chemicznych. Ciekawą i unikalną specjalnością Wrocławia jest także problematyka tzw. terapii fagowych, coraz częściej stosowanych w praktyce w sytuacjach nieefektywnego leczenia antybiotykami.

Początkowe finansowanie tego programu zapewnia grant finansowany w latach 2009-2014 ze środków strukturalnych UE w wysokości 27,6 mln euro, realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Po kliknięciu w nazwisko naukowca, mogą Państwo zapoznać się z jego CV oraz dorobkiem naukowym.

Priorytet I. Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce
Zadanie I.1. Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych
(kierownik: prof. dr hab. Jacek Otlewski)
Zadanie zakończono 31.03.2015r.
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 
Zadanie I.2. Wykrywanie substancji halucynogennych 

(kierownik: prof. dr hab. Piotr Wieczorek)
Zadanie I.3. Identyfikacja molekularnych cech chorób związanych z dysfunkcją wybranych receptorów jądrowych i zastosowanie w diagnostyce (kierownik: dr hab. Ewa Marcinkowska)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie I.4. Wytworzenie zoptymalizowanego opatrunku lnianego opartego na włóknach z lnu syntetyzujących polihydroksymaślan (kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski)

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe
Zadanie II.1.
Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali
(kierownik: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie II.2. Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie
(kierownik: dr Zdzisław Kiełbowicz)
Zadanie zakończono 30.09.2014r.
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie II.3. Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu  
(kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sikorski)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie II.4. Nanoenkapsułowanie farmaceutyków
(kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 
Zadanie II.5. Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce
(kierownik: prof. dr hab. Piotr Sobota)
Zadanie II.6. Zastosowania nowych technik modelowania molekularnego wspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów lub przełączników molekularnych (kierownik: dr hab. Tadeusz Andruniów)
Zadanie II.7. Modulacja aktywności katalitycznej RNA. Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory
(kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk)

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych
Zadanie III.1.
Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych - poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, Helicobacter pylori i Mycobacterium tuberculosis (kierownik: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie III.2. Szczepionki przeciwbakteryjne nowej generacji: otrzymywanie, charakterystyka immunochemiczna, właściwości ochronne (kierownik: prof. dr hab. Czesław Ługowski)
Zadanie III.3. Wykorzystanie mechanizmów przyswajania żelaza i hemu przez bakterie Porphyromonas gingivalis w zapobieganiu i leczeniu periodontopatii (kierownik: dr hab. Teresa Olczak)
Zadanie III.4. Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych
(kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 
Zadanie III.5. Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych (kierownik: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel)
Zadanie III.6. Opracowanie inhibitorów na chorobotwórczą E. coli (kierownik: dr Wiesław Świętnicki)
Zadanie III.7. Opracowanie nowego sposobu wiązania przeciwciał do nanodetektora wychwytującego rzadkie komórki we krwi (kierownik: prof. dr hab. Maciej Zabel)

Priorytet V. Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi
Zadanie V.1. Tworzenie i rozwój Biobanku  (kierownik: dr Łukasz Kozera)
Zadanie V.2. Ocena możliwości regeneracji uszkodzeń tkanki kostnej i nerwowej przy pomocy autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego z zastosowaniem biomateriałów (kierownik: dr Krzysztof Marycz)
Zadanie V.3. Epineural Jacket (Ep-J) for Enhancement of Nerve and Tissue Regeneration
Zadanie V.4. Rozwój biomimetycznej niszy w warunkach in vitro dla wspomagania różnicowania ludzkich indukowanych pluripotenntych komórek macierzystych w kierunku linii glejowych: połączenie hybrydowych, opartych na kolagenie biomateriałów typu 3 D oraz niskiego stężenia tlenu i stymulacji epigenetycznej 
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 


Ogólna tematyka prowadzonych badań:

- Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych
- Nowe leki i ich formy użytkowe
- Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych
- Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres