Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

BioMed - Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne

biomed

Program w tym obszarze zakłada prowadzenie badań w ramach czterech priorytetów, obejmujących: zastosowanie bionanomateriałów w terapii i diagnostyce, opracowanie  nowych leków i ich form użytkowych, poszukiwanie nowych strategii diagnostyki w celu  zapobiegania i leczenia chorób oraz biobankowania, biomarkerów i terapii komórkami macierzystymi.

Badania przez nas prowadzone koncentrują się na terapii chorób  cywilizacyjnych poprzez uzyskiwanie innowacyjnych leków przeciwrakowych i przeciw osteoporozie, wykrywaniu substancji halucynogennych, diagnostyce i prewencji chorób bakteryjnych, badaniach nad biodegradowalnymi polimerami dla wytwarzanych leków oraz do ich zastosowań w chirurgii i protetyce, uzyskiwaniem szczepionek  nowej generacji oraz  antybiotyków na bazie nowych związków chemicznych. Ciekawą i unikalną specjalnością Wrocławia jest także problematyka tzw. terapii fagowych, coraz częściej stosowanych w praktyce w sytuacjach nieefektywnego leczenia antybiotykami.

Początkowe finansowanie tego programu zapewnia grant finansowany w latach 2009-2014 ze środków strukturalnych UE w wysokości 27,6 mln euro, realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Po kliknięciu w nazwisko naukowca, mogą Państwo zapoznać się z jego CV oraz dorobkiem naukowym.

Priorytet I. Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce
Zadanie I.1. Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych
(kierownik: prof. dr hab. Jacek Otlewski)
Zadanie zakończono 31.03.2015r.
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 
Zadanie I.2. Wykrywanie substancji halucynogennych 

(kierownik: prof. dr hab. Piotr Wieczorek)
Zadanie I.3. Identyfikacja molekularnych cech chorób związanych z dysfunkcją wybranych receptorów jądrowych i zastosowanie w diagnostyce (kierownik: dr hab. Ewa Marcinkowska)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie I.4. Wytworzenie zoptymalizowanego opatrunku lnianego opartego na włóknach z lnu syntetyzujących polihydroksymaślan (kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski)

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe
Zadanie II.1.
Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali
(kierownik: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie II.2. Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie
(kierownik: dr Zdzisław Kiełbowicz)
Zadanie zakończono 30.09.2014r.
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie II.3. Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu  
(kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sikorski)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie II.4. Nanoenkapsułowanie farmaceutyków
(kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 
Zadanie II.5. Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce
(kierownik: prof. dr hab. Piotr Sobota)
Zadanie II.6. Zastosowania nowych technik modelowania molekularnego wspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów lub przełączników molekularnych (kierownik: dr hab. Tadeusz Andruniów)
Zadanie II.7. Modulacja aktywności katalitycznej RNA. Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory
(kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk)

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych
Zadanie III.1.
Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych - poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, Helicobacter pylori i Mycobacterium tuberculosis (kierownik: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom.
Zadanie III.2. Szczepionki przeciwbakteryjne nowej generacji: otrzymywanie, charakterystyka immunochemiczna, właściwości ochronne (kierownik: prof. dr hab. Czesław Ługowski)
Zadanie III.3. Wykorzystanie mechanizmów przyswajania żelaza i hemu przez bakterie Porphyromonas gingivalis w zapobieganiu i leczeniu periodontopatii (kierownik: dr hab. Teresa Olczak)
Zadanie III.4. Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych
(kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 
Zadanie III.5. Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych (kierownik: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel)
Zadanie III.6. Opracowanie inhibitorów na chorobotwórczą E. coli (kierownik: dr Wiesław Świętnicki)
Zadanie III.7. Opracowanie nowego sposobu wiązania przeciwciał do nanodetektora wychwytującego rzadkie komórki we krwi (kierownik: prof. dr hab. Maciej Zabel)

Priorytet V. Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi
Zadanie V.1. Tworzenie i rozwój Biobanku  (kierownik: dr Łukasz Kozera)
Zadanie V.2. Ocena możliwości regeneracji uszkodzeń tkanki kostnej i nerwowej przy pomocy autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego z zastosowaniem biomateriałów (kierownik: dr Krzysztof Marycz)
Zadanie V.3. Epineural Jacket (Ep-J) for Enhancement of Nerve and Tissue Regeneration
Zadanie V.4. Rozwój biomimetycznej niszy w warunkach in vitro dla wspomagania różnicowania ludzkich indukowanych pluripotenntych komórek macierzystych w kierunku linii glejowych: połączenie hybrydowych, opartych na kolagenie biomateriałów typu 3 D oraz niskiego stężenia tlenu i stymulacji epigenetycznej 
Wykaz aparatury naukowo badawczej możliwej do wynajmu zainteresowanym podmiotom. 


Ogólna tematyka prowadzonych badań:

- Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych
- Nowe leki i ich formy użytkowe
- Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych
- Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres