Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Bio International Convention w Atlancie

 Prezentacja spółki WCB EIT+ a w szczególności potencjału badawczego w zakresie biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych stanowiła istotny element promocji Polski i Dolnego Śląska w Georgia World Congress Center w Atlantcie.

Wśród ogólnych celów konferencji International Bio Convention 2009 należy wymienić:•    Umożliwienie nawiązania efektywnych kontaktów firmom, grupom akademickim, agencjom regionalnym i centralnym, związanym z rozwojem sektora biotechnologii i life science•    Promocja i budowanie świadomości na temat polskich instytucji, przedsięwzięć i osiągnięć w dziedzinie biotechnologii i life science oraz na temat możliwości kooperacyjnych, inwestycyjnych i badawczych w tej dziedzinie•    Budowanie globalnej świadomości i kompetencji krajowych firm i instytucji z sektora biotechnologii i life science, w tym otwarcie ich na najnowsze na świecie kierunki i trendy•    Zwiększenie ekspozycji polskiej i regionalnej biotechnologii dzięki wykorzystaniu wybranych opcji prezentacji i promocji  •    Zdefiniowanie swoich celów szczegółowych indywidualnie przez poszczególnych partnerów Spółka WCB EIT+ przygotowała na Targi materiały promocyjne prezentujące region Dolnego Śląska, cele i obszar działania spółki oraz założenia zadań badawczych, realizowanych w ramach projektu „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” (BioMed). Głównym partnerem spółki WCB EIT+ na Targach Bio Convention 2009 była spółka WTS Rzecznicy Patentowi. Działalność tej firmy a także spółki Diagnova Technologies zaprezentowano obok wybranych projektów innowacyjnych w obszarze biotechnologii na Dolnym Śląsku.  

Podczas Bio Convention 2009 odbyto szereg spotkań i rozmów z potencjalnymi partnerami do współpracy w następujących obszarach:•    Poszukiwania firm skłonnych do inwestowania w Polsce (Venture capital, seed capital, aniołowie biznesu)•    Współpraca bilateralna pomiędzy Wrocławskim Centrum Badań EIT+, regionami lub instytutami badawczymi i uczelniami w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz wymiany ekspertów •    Prowadzenia wybranych badań i usług w obszarze biotechnologii na potrzeby jednostek badawczych oraz firm o profilu chemicznym i farmaceutycznym Dodatkowo nawiązano kontakt z p. Emmersonem Smith działającym na rzecz firmy consultingowej Metromark. Celem nawiązanej współpracy ma być promowanie regionu Dolnego Śląska, działających na jego obszarze uczelni wyższych i firm z obszaru biotechnologii oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, poszukiwanie potencjalnych partnerów amerykańskich zainteresowanych współpracą w zakresie wspólnego prowadzenia projektów badawczych, poszukiwanie inwestorów, organizowanie wspólnych seminariów i spotkań bilateralnych. Współpraca planowana jest, jako przedsięwzięcie długofalowe, jednak już podczas obecności na Bio Convention 2009 uzyskano informacje na temat możliwość nawiązania współpracy z Mayo Clinic z Rochester w Minnesocie w obszarze badań nad komórkami macierzystymi czy rekombinacją białek. Spółka WCB EIT+ zaangażowała się obecnie w identyfikację kluczowych naukowców polskich z bogatym dorobkiem i doświadczeniem we wskazanym obszarze badawczym.

 Niewątpliwym sukcesem udziału w Targach było podpisanie umowy z Global Innovation Network (GIN), który jest inicjatywą North Carolina’s Eastern Region, której przewodniczy John D. Chaffee. Inicjatorem i głównym partnerem GIN ze strony polskiej jest Klaster Life Science z Krakowa, natomiast spółka WCB EIT+ przystąpiła do inicjatywy, jako partner stowarzyszony. Celem projektu jest stworzenie pomostów i obszarów współpracy pomiędzy różnymi regionami świata w zakresie wymiany wiedzy, dobrych praktyk i własności intelektualnej w obszarze life science.  Rozwój inicjatywy GIN ma się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności regionów, w tematyce rozwoju przedsięwzięć w obszarze life sciene. Poprawi skuteczność międzynarodowego transferu technologii oraz zniesienia międzynarodowych barier w zakresie sprzedaży licencji. Podpisanie tej umowy staje się szansą dla WCB EIT+ do nawiązania i rozwoju międzynarodowych kontaktów pomiędzy członkami powstałej sieci GIN, w tym z partnerami USA. Podczas Targów nawiązano także kontakt z przedstawicielami Ambasady RP w Waszyngtonie DC (Zbigniew Kubacki, Dyrektor Departamentu Handlu i Inwestycji) oraz Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (Witold Żabiński). Ponadto nawiązano kontakt z Prof. Tomaszem Mroczkowskim z Business School Washington University. Prof. Mroczkowski zajmuje się m.in. rozwojem firm technologicznych w branży biotechnologii. Przebywa on często w Krakowie i ustalono zaproszenie go na wykłady w trakcie tegorocznego jego pobytu w Polsce (czerwiec/lipiec 2009).

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres